הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הכול מכוסה רק לא התביעה שלך

לשיח' סלימאן חוסין יש משאית עם מנוף. עליה פרנסתו. איך מתפרנסים ממשאית עם מנוף? מעבירים עמם חפצים כבדים ממקום למקום.

באחד הימים פנה אל חוסין בעל מאפיה מנצרת. הוא שכר את שרותיו כדי להעביר עם המנוף תנור אפייה מחדר אחד של המאפיה לחדר אחר. איתרע המזל ובמהלך ההעברה נפל התנור מהמנוף וניזוק.

חוסין פנה לחברת הכשרת הישוב, אצלה רכש ביטוח מקיף למשאית ולמנוף. אנא, ביקש חוסין, תפצו את בעל המאפיה על הנזק לתנור.

תשובת נציגי הכשרת היישוב מזכירה את הבדיחה החבוטה המתרוצצת בין אנשי הביטוח: "פוליסת הביטוח שלנו מכסה הכול", מתפארים נציגי חברת הביטוח בפני המבוטח, "חוץ מאשר את תביעתך". הביטוח שרכשת, הסבירו נציגי חברת הביטוח לחוסין, מכסה כל נזק שאתה גורם כאשר אתה משתמש במנוף, אבל בתנאי שהחפץ המועבר אינו בפיקוח שלך.

חוסין השתומם. הרי מטבע הדברים, אני מפקח על כל העברה של חפץ עם המנוף. הפוליסה שרכשתי, הסביר לשופט יוסף סוהיל מבית משפט השלום בנצרת, מכונה פוליסת ביטוח "מקיף". בנוסף רכשתי הרחבה מיוחדת למנוף הכוללת במפורש כיסוי לנזק שייגרם לצד שלישי עקב שימוש במנוף. חוסין הציג את דפי רשימת הפוליסה שקיבל. הכיצד אם כן ייתכן שהביטוח שרכשתי אינו מכסה?

ייתכן גם ייתכן, השיבו נציגי הכשרת הישוב בתקיפות. בנוסף לרשימת הפוליסה קיימת חוברת של "תנאים כלליים". בחוברת זו רשום כי הפוליסה איננה מכסה נזק לרכוש הנמצא "בפיקוחו של המבוטח". כאשר העברת את תנור האפייה הוא היה תחת פיקוח שלך. לכן, אחריותך לנזק שנגרם לתנור אינה מכוסה בפוליסה. כדי לכסות אחריות עבור רכוש המועבר עם המנוף והנמצא בפיקוחו של המבוטח, הטעימה הכשרת הישוב, היית צריך לרכוש פוליסה נוספת של ביטוח סחורות בהעברה. אותה לא רכשת.

אבל אני לא קיבלתי את חוברת "התנאים הכלליים", התגונן חוסין. לזה אין שום הוכחה, השיבו נציגי הכשרת היישוב.

השופט יוסף סוהיל מבית משפט השלום בנצרת הבחין מיד כי טענת הכשרת הישוב מרוקנת את הפוליסה מתוכן. הלא חוסין רכש הרחבה מיוחדת לכסות את שימושו במנוף. הובלה או הרמה של חפצים בפיקוח המבוטח, זה השימוש העיקרי של המנוף. אם זה לא מכוסה, מה מכוסה, הקשה השופט.

על חברת ביטוח, מדגיש השופט סוהיל, מוטלת אחריות אקטיבית להסב את תשומת לב המבוטח להיקף הכיסוי הביטוחי. חובה זו תקפה במיוחד ביחס לשימוש השוטף ברכוש המבוטח. במקרה זה הכשרת הישוב אף לא טענה כי מלאה אחר חובתה זו.

על הכשרת הישוב היה גם, ממשיך וקובע השופט, להבהיר לחוסין כי עליו לערוך ביטוח סחורה בהעברה על מנת שיינתן כיסוי ביטוחי לסחורה אותה הוא מעביר או מוביל.

אשר לטענת הכשרת הישוב כי חוסין לא הוכיח שלא קיבל את חוברת התנאים הכלליים, קובע השופט, כי חובת ההוכחה היא על חברת הביטוח דווקא. על חברת ביטוח המבקשת להסתמך על סייגי הפוליסה להוכיח כי מסרה למבוטח את הפוליסה במלואה. הכשרת היישוב לא הוכיחה כי מסרה לחוסין את חוברת התנאים. לכן אין היא יכולה להסתמך על הסייג לרכוש הנמצא בפיקוחו של המבוטח המופיע בחוברת.

מכל מקום, מדגיש השופט, חובה היה על הכשרת היישוב לציין בחוברת התנאים הכלליים ובהבלטה מיוחדת את סייגי הביטוח. חברת ביטוח שלא הבליטה את הסייגים לכיסוי לא תוכל להסתמך על הסייגים המופיעים בחוברת התנאים הכלליים.

לפיכך, פוסק השופט, על הכשרת היישוב לכסות את אחריותו של חוסין בגין הנזק שנגרם לתנור האפייה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא