הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עדויות סותרות

סופה עזה, מלווה בברד כבד, פקדה את אזור באר שבע.

הסופה והברד פגעו במתקני משחק מתנפחים לילדים וברכוש נוסף, שהיו ממוקמים בחצר מזנון דרכים בשם סקטלנד.

המזנון וחצר המשחקים הופעלו על ידי חברת הקרנבל של גל.

כמה טוב שרכשנו ביטוח מפני נזקי סופה בחברת הביטוח כלל התנחמו מנהלי הקרנבל.

אולם כלל סירבה לשאת בפיצוי.

הפוליסה, טענו נציגי כלל, אינה מכסה נזקים לרכוש הנמצא מחוץ למבנה.

אבל, תמהו מנהלי הקרנבל, הלא ביטחתם אותנו כעסק המפעיל מתקנים מתנפחים בחצר.

נכון, הסכימו נציגי כלל. גם ביטחנו את הרכוש הנמצא בחצר. אך שם בחוץ רק מפני נזקי אש. לא מפני נזקי טבע.

ואיך היינו אמורים לדעת, השתוממו נציגי חברת הקרנבל, אם סוכן הביטוח לא אמר לנו?

אם הייתם טורחים לקרוא את האותיות הקטנות של הפוליסה, הייתם יודעים זאת, השיבנו נציגי כלל.

אבל בכלל לא קיבלנו פוליסה הלינו מנהלי הקרנבל והגישו, בלית ברירה, תביעה נגד כלל ונגד סוכן הביטוח שלה, לבית משפט השלום בבאר שבע.

במשפט בפני השופט גד גדעון התברר כי הגם שלטענת כלל רק המזנון בוטח מפני נזקי טבע, היא דווקא כן גבתה פרמיה עבור כסוי לנזקי טבע למתקנים המתנפחים בחצר.

השופט שמע את עדויות מנהלי הקרנבל כי לא נמסרה להם הפוליסה וכי סוכן הביטוח של כלל לא יידע אותם על המגבלה בפוליסה לפיה אין כיסוי לרכוש הנמצא בחוץ. נהפוך הוא, העידו המנהלים, גם לאחר הארוע הרגיע אותם הסוכן והודיע להם כי הנזקים יכוסו במלואם. רק בשלב מאוחר יותר ניער סוכן הביטוח את חוצנו מהם.

לעומתם, שלל סוכן הביטוח בעדותו את דבר המצג שהציג וטען כי מלכתחילה היה ברור כי אין כיסוי למתקנים המתנפחים שבחצר.

אלא שכאן נפלה הפתעה במשפט. עדות סוכן הביטוח של כלל נסתרה בעדות אחרת שהובאה מטעם כלל. השמאי מטעם כלל העיד, כי לאחר ארוע הנזק, חלק סוכן הביטוח על עמדתו וטען בתוקף כי קיים כיסוי לפי הפוליסה.

עדות השמאי מטעם כלל שוללת אפוא, קובע השופט, את עדות הסוכן לפיה כביכול כבר בשעת עריכת הביטוח היה ברור לו שאין כיסוי למתקנים המתנפחים בחצר. עדותו תומכת דווקא בעדויות מנהלי הקרנבל.

סוכן הביטוח היה חייב לבדוק את התאמת הכיסוי הביטוחי לדרישות המבוטחת, קבע השופט. חובתו הייתה ליידע את נציגי הקרנבל כי קיימת הגבלה בפוליסה. חובות אלה הפר הסוכן.

משלא נמסרה הפוליסה למבוטחים ולא הובאה לידיעתם מגבלת הכיסוי שבפוליסה, כשלה גם חברת כלל במילוי חובת הגילוי המוטלת עליה, קובע השופט.

חברת כלל, פוסק השופט גדעון, נושאת באחריות שילוחית למחדלי סוכן הביטוח מטעמה.

חברת כלל וסוכן הביטוח חויבו אפוא יחד ולחוד לשלם לחברת הקרנבל את נזקי הסופה, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא