הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חריגים חבויים בין שורות צפופות

באחד הימים נגנב רכב ממוסך קליל. הרכב שנגנב, לא היה רכב של לקוח, אלא בבעלות מוסך קליל עצמו.

המוסך היה מבוטח בפוליסה בשם "מטרייה לבית מלאכה" של חברת הביטוח כלל.

הפוליסה שלנו, כך הסבירו נציגי כלל לשופטת דליה אביגיא מבית משפט השלום בתל אביב, פורשת את חסותה, רק לאחר שעות הפעילות במוסך. אין היא חלה על גניבות בשעות העבודה.

זהו תנאי מאוד מהותי, הביעה השופטת אביגיא את דעתה.

אבל הוא רשום בפוליסה, השיבו נציגי כלל.

אכן, הודתה השופטת, התנאי רשום בפוליסה, אך חבוי בין שורותיה הצפופות של הפוליסה. אין הוא מובלט כראוי. תנאי כזה, מדגישה השופטת, "מן הראוי שיבוא באותיות מאירות עיניים ובנפרד". זו גם מצוות המחוקק בחוק חוזה הביטוח.

חברת ביטוח, חזרה והזכירה השופטת, חייבת להסב את תשומת ליבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה לו ולוודא את ערנותו לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים.

חברת ביטוח לא תוכל להתנער מחבותה כל עוד לא הבהירה למבוטח את מהות הסייגים, במיוחד כשאלה חבויים, כאמור, אי שם בין שורותיה הצפופות של הפוליסה בלי שהובאו לידיעת המבוטח.

ואכן, במשפט התברר, כי אפילו סוכן הביטוח של כלל שהובא להעיד מטעם כלל, לא היה מודע לתנאי המגביל את הכיסוי לפריצה לזמנים בהם המוסך אינו פעיל. סוכן הביטוח גם הודה כי לאחר הפריצה היה בטוח שקיים כיסוי ביטוחי.

אם סוכן הביטוח של כלל סבר שהמקרה מכוסה בפוליסה, קבעה השופטת, ברור כי הוא לא יכול היה להסביר לקליל את התנאים והחריגים מכוחם טוענת כלל שהמקרה אינו מכוסה.

טענה נוספת של כלל נגעה לפעילות הנוספת שנעשתה במוסך: מכירת מכוניות. הפוליסה שלנו מכסה גניבת כלי רכב חדשים המוצגים למכירה באולם התצוגה, טענו בלהט נציגי כלל, ולא כלי רכב משומשים הנמכרים על ידי קליל בעסקאות טרייד אין. כלל טענה כי היא אף לא הייתה מודעת לעיסוקה של קליל ברכבי טרייד אין. לא ניתן לבטח מכוניות המיועדות למכירה בטרייד אין, כך העידה החתמת מטעם כלל במשפט.

השופטת אביגיא עיינה בפוליסה ומצאה שאין לטענת כלל כל אחיזה. הפוליסה דנה במפורש בכיסוי לרכבים המיועדים למכירה בטרייד אין. יתירה מזו, סוכן הביטוח הודה במשפט כי ניתן לבטח רכבים המיועדים למכירה בטרייד אין. עדותו שומטת את השטיח מתחת לעדות החתמת מטעם כלל שהעידה, כאמור, כי לא ניתן לבטח רכבים כאלה.

בסופו של דיון, חויבה כלל על ידי השופטת אביגיא בתגמולי הביטוח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא