הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אופס... מכרנו לכם ביטוח לא מתאים

שלושה בני משפחה אחת, החזיקו בבעלותם דירת עץ קטנה, בת 3 חדרים, כ- 60 מ"ר בבאר שבע.

לימים, ביקשו בני המשפחה להרחיב את דירתם.

למימון הבניה, פנו בני המשפחה לבנק לאומי למשכנתאות.

הבנק נתן להם הלוואה בחפץ לב.

כחלק מהביטחונות להחזר ההלוואה, דרש הבנק לבטח את הדירה.

מפאת הנוחות ואולי מסיבות אחרות, הסכימו הלווים כי הבנק ירכוש עבורם פוליסת ביטוח, בקבוצת חברות ביטוח, בניהולה של מגדל.

הדירה הוצתה בארוע טרגי ומזעזע במהלכו נרצחה אם המשפחה.

בני המשפחה ביקשו לממש את זכויותיהם מכח הפוליסה.

או אז הופתעו לקבל את עמדת מגדל כי הבנק רכש עבורם פוליסה שאינה מתאימה לביטוח תוספת בניה.

לשם כך היה עליהם לרכוש פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, כך טענו נציגי מגדל.

הלא הביטוח נרכש עבור הבטחת הלוואה, שנלקחה עבור מימון תוספת הבניה, תמהו בני המשפחה, איך אפשר לטעון ברצינות כי הפוליסה לא מתאימה לצרכים שלשמה רכשנו אותה?

בלית ברירה הם שמו את פעמיהם לבית משפט השלום בבאר שבע.

תביעתם הובאה בפני השופט גד גדעון.

בני המשפחה העידו במשפט כי בעת קבלת ההלוואה הם מסרו לנציגת הבנק כי היא דרושה להם למימון תוספת הבניה. בבנק הם קיבלו טופס תדריך ללווים, בו נדרשו להציג תוכניות בניה והיתרי בניה בתוקף. נציגת הבנק ידעה אפוא היטב, כי ההלוואה מיועדת לצורך מימון תוספת הבניה. היא גם הודיעה להם שנדרש ביטוח המבנה וכי זה ייערך באמצעות הבנק. הכול סומן במפורש במסמכים.

מסמכי הבנק, קובע השופט גדעון, אכן מאשרים את גרסת המבוטחים כי הבנק ידע שההלוואה נועדה לצורך מימון תוספת הבניה. בהסכם ההלוואה נרשם כי ההלוואה התבקשה "לשם בניה". הבנק קיבל את תוכניות והיתרי הבניה. כספי ההלוואה גם הועמדו לרשות הלויים לא בבת אחת, אלא לפי קצב התקדמות הבניה.

הבנק ידע אם כן על תוספת הבניה. ידיעת הבנק, קובע השופט, כמוה כידיעת חברת הביטוח. הבנק תיווך בין המבוטחים לחברת הביטוח. כמוהו כסוכן ביטוח. חוק חוזה הביטוח קובע כי סוכן הביטוח הוא שלוחו של המבטח "לענין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת החוזה" וכי ידיעת הסוכן את העובדות הנכונות של ענין מהותי כמוה כידיעת המבטח.

מכאן שהמבטחות בניהול מגדל, חבות אף הן כלפי המבוטחים בשל מחדלי הבנק.

השופט גם מוצא שהמבטחות התרשלו. אילו היו המבטחות מבררות עם הבנק את הצורך בהלוואה הנוספת על זו שכבר נלקחה בעת רכישת הנכס, ייתכן והיה בכך כדי למנוע את התקלה ולהוביל לעריכת ביטוח מתאים לתוספת הבניה.

סוף דבר, השופט מחייב הן את הבנק והן את חברות הביטוח לשלם לבני המשפחה את נזקי השרפה לרבות הוצאות שכירת דירה לתקופת התיקונים, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא