הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חי או מת לי לא אכפת

חי או מת לי לא איכפת

תלמידי בתי הספר בארץ מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות.

חוק לימוד חובה מחייב את הרשות המקומית לרכוש את הפוליסה וכופה על ההורים לשלם עבורה.

הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי למקרי מוות, או נכות לצמיתות עקב תאונה.

רבים אינם יודעים, אבל ביטוח זה חל לא רק על תאונה המתרחשת בזמן הלימודים ובתחום בית הספר, אלא על כל תאונה, בכל מקום בארץ ובעולם, משך כל שעות היממה.

התלמיד נסאר נסאר, עבד במקביל ללימודיו כמלצר בגן אירועים. באירוע טראגי בעבודה התחשמל נסאר וקיפח את חייו, בהיותו כבן 18 בלבד.

הוריו פנו לחברת הביטוח כלל, שביטחה את תלמידי בית הספר בו למד, וביקשו את סכום הביטוח הקבוע בפוליסה למקרה מוות, כ- 130,000 ש"ח.

כלל סירבה. בפוליסה קיים חריג, הסבירה כלל להורים האומללים, לפיו אין כיסוי לתאונת עבודה "שבגינה זכאי התלמיד הנפגע לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי".

נכון הודו ההורים, מדובר בתאונת עבודה. אין ספק כי אילו הבן היה שורד את התאונה ונותר נכה, והלוואי וכך היה קורה, הוא היה זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. אבל הבן לא שרד. ממילא אין תלמיד, כדרישת הפוליסה, שזכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי.

טענות ההורים לא נפלו על אוזן קשבת. כלשון המספר "חי או מת לי לא איכפת...".

אוזן קשבת נמצאה להורים השכולים באולמו של השופט אברהים בולוס מבית משפט השלום בנצרת.

עמדת כלל, מוכיח השופט, "חסרת כל אחיזה בלשון". החריג מדבר במפורש על תלמיד הזכאי לפיצוי. תלמיד ולא עזבונו או יורשיו של התלמיד. יתירה מזו, מדגיש השופט, הפוליסה מגדירה תלמיד ואין בהגדרה התייחסות לעיזבון או לבאים בנעלי התלמיד במותו.

עמדת ההורים לעומת זאת, קובע השופט, משתלבת עם הלשון וההגיון ולפיה החריג חל רק על תלמיד שנפגע בעבודה, נותר בחיים והוא זכאי לתגמולים מהביטוח הלאומי. אין להחיל את החריג על התרחשות שבסופה התלמיד מצא את מותו.

לא זו אף זו, מסבר השופט את אוזניה של כלל. אפילו היה ניתן לכלול במילה תלמיד גם את יורשי התלמיד לא היה בכך לשנות. שהרי יורשיו של אדם שנפטר בתאונת עבודה לעולם אינם זכאים לתגמולים מהביטוח הלאומי.

מי שזכאי לתגמולים הם אך ורק התלויים במנוח לפרנסתם, ככל שישנם כאלה. ההורים במקרה זה אינם כאלה. מכאן, שאפילו לפי עמדת כלל לא יכול להתקיים התנאי בדבר זכאות לתגמולים מהביטוח הלאומי השוללת מהמוטבים על פי הפוליסה את זכותם.

סוף דבר קובע השופט, על כלל לשלם להורים את תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא