הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

העתק לא נאמן למקור

ההתגוששויות בין המבוטחים לחברות הביטוח, על דרכי תיקון הרכבים בעקבות תאונות, הן לעיתים קשות ונוקבות.

המבוטחים דורשים כי רכבם יתוקן בחלקי חילוף מקוריים, המיוצרים על ידי יצרן הרכב, או בפיקוחו.

חברות הביטוח מאשרות שימוש בחלפים לא מקוריים.

ההבדל עשוי להגיע לאלפי שקלים לפריט.

כך היה במקרה של חיים אבירם שביטח את מכונית הפולקסוואגן פאסאט שלו בחברת הביטוח איי. אי. ג'י.

השמאי מטעמו של אבירם קבע בחוות דעתו כי את התיקון יש לבצע בחלפים מקוריים.

השמאי מטעם איי. איי. ג'י. קבע בחוות דעתו כי ניתן לבצע את התיקון בחלפים לא מקוריים.

הפער הסתכם בלמעלה מ- 10,000 ש"ח.

מחלוקת השמאים הובאה לפתחו של השופט אברהם רובין, מבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים.

השופט רובין מצא פתרון מקורי.

אין מחלוקת, פותח השופט, כי על חברת הביטוח להביא את המבוטח ככל האפשר למצבו ערב הנזק.

אין גם מחלוקת, ממשיך השופט, כי על המבוטח מוטלת חובת הקטנת הנזק, מכוחה רשאית חברת הביטוח לדרוש את תיקון הרכב בחלפים שווי ערך לחלפים שניזוקו, אפילו אינם מקוריים.

נקודת המחלוקת, ממקד השופט, נעוצה בשאלה אם החלפים הלא מקוריים המוצעים על ידי חברת הביטוח, אכן זהים בתכונותיהם לחלפים המקוריים.

שאלה זו, מבהיר השופט, הינה שאלה מקצועית באשר לתכונות החלפים הלא מקוריים בהשוואה למקוריים.

ביחס לשאלה זו לא הביאו הצדדים ראיות. השמאים, מדגיש השופט, אינם מוכשרים על פי השכלתם לחוות דעה לגבי תכונותיהם של החלפים הלא מקוריים.

בהעדר ראיות, הדרך היחידה להכריע הינה על סמך נטל השכנוע.

על מי מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט, האם חברת הביטוח חייבת להביא ראיות ולשכנע כי החלפים הלא מקוריים טובים בדיוק כמו המקוריים או שמא, המבוטח חייב לשכנע כי החלפים הלא מקוריים, נופלים מהמקוריים?

צד שעליו מוטל הנטל להביא ראיות ולשכנע ולא עמד בנטל זה, הוא הצד שיפסיד במשפט.

לדעת השופט, הנטל להביא ראיות ולשכנע מוטל דווקא על חברת הביטוח.

שהרי אין ספק, מבהיר השופט את עמדתו, כי חלפים מקוריים קרוב לוודאי ישיבו את המצב לקדמותו. הספק מתעורר רק לגבי חלפים לא מקוריים, האם הם מסוגלים להשיב את המצב לקדמותו.

לכן, על חברת ביטוח, הטוענת שניתן להשיב את המצב לקדמותו גם באמצעות חלפים לא מקוריים, מוטל הנטל להוכיח ולשכנע כי החלפים הלא מקוריים אכן שווי ערך לחלקים המקוריים.

משלא עמדה איי. איי. ג'י. בנטל ההוכחה והשכנוע, קובע השופט, עליה לשלם לאבירם את עלות התיקון שנתבעה על ידו לפי עלות חלפים מקוריים.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא