הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח ללא הגבלה טריטוריאלית

צמיד זהב, משובץ יהלומים, נעלם לגילה מאור, במהלך ביקורה בפולין.

מאור פנתה לחברת ביטוח ישיר. שם רכשה מאור ביטוח תכשיטים מסוג "כל הסיכונים". מאור ציפתה לקבל את שווי הצמיד היקר.

ציפייתה נכזבה. ביטוח ישיר השיבה פניה ריקם.

מאור לא הבינה. הלא ביטחתי את התכשיטים בביטוח כל הסיכונים.

אכן נכון, אמרה ביטוח ישיר. אבל אין כיסוי מחוץ לגבולות הארץ.

עכשיו אתם אומרים לי, התרעמה מאור, ופנתה לבית משפט השלום בירושלים.

השופטת מרים ליפשיץ-פריבס מזכירה לביטוח ישיר כי תוכנו של חוזה ביטוח, ככל חוזה, נקבע על פי הסכמות הצדדים. דהיינו, הקובע הוא עמק השווה אליו הגיעו חברת הביטוח והמבוטח בעת רכישת הביטוח.

אין מחלוקת, מוסיפה השופטת, כי בעת רכישת הביטוח, הן מאור והן ביטוח ישיר הסכימו כי הביטוח הנרכש יהא ביטוח כנגד כל הסיכונים. בשלב זה, לא מסרו נציגי ביטוח ישיר למאור על הגבלת הכיסוי לגבולות הארץ.

גם במפרט הביטוח ששלחה ביטוח ישיר למאור צוין כי הביטוח הוא כנגד כל הסיכונים. הא ותו לא. לא נזכרה הגבלת הכיסוי לגבולות הארץ.

הכל טוב ויפה, הודתה ביטוח ישיר, אולם, הגבלה זו מופיעה בחוברת התנאים הכלליים של הפוליסה. על פיה אנו מבטחים את כלל מבוטחינו. בחוברת זו מצוי סעיף הקובע, ברחל בתך הקטנה, כי הכיסוי הביטוחי מוגבל לתחומי מדינת ישראל.

לסעיף שכזה, משיבה השופטת, צריך היה לקבל את הסכמתה של מאור כבר בעת רכישת הביטוח.

השופטת האמינה לעדותה של מאור, כי בעת רכישת הביטוח לא קיבלה לידיה את חוברת הפוליסה, אלא רק את מפרט הביטוח. במפרט זה, כאמור, לא נזכר סעיף ההגבלה טריטוריאלית.

השופטת גם דחתה את טענת ביטוח ישיר לפיה היה על מאור לפנות אליה ולבקש לקבל את חוברת תנאי הפוליסה. המבוטח אינו צריך לחפש אחרי הפוליסה, מדגישה השופטת. בוודאי כאשר אין במפרט הביטוח שנשלח אליו כל אזהרה שהמפרט אינו מהווה את חוזה הביטוח, וכי עליו לוודא קבלת הפוליסה במלואה.

חוק חוזה הביטוח, מזכירה השופטת לביטוח ישיר, מחייב את חברת הביטוח למסור למבוטח פוליסה. ביטוח ישיר לא הוכיחה כי מסרה את הפוליסה למאור. בהעדר הוכחה, קובעת השופטת, יש לראות את המבוטח כמי שלא קיבל את הפוליסה לידיו.

אף אילו הייתה מוכיחה ביטוח ישיר כי שלחה את חוברת תנאי הפוליסה, מוסיפה השופטת, לא היה בכך כדי לפטור אותה מתשלום. בפוליסה, מוצאת השופטת, לא הובלט התנאי המצמצם את הכיסוי הביטוחי לגבולות הארץ כנדרש בחוק. לאור הכותרת "ביטוח כל הסיכונים" שבחוברת התנאים, אך סביר הוא לדרוש שהסייג המצמצם את הכיסוי לגבולות הארץ יצוין בחוברת הפוליסה במפורש ובהבלטה.

ביטוח ישיר חויבה אפוא לשלם למאור את שווי הצמיד בצרוף הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף חייבה השופטת את ביטוח ישיר לשלם למאור פיצוי בסך 2,000 ש"ח בגין ההכבדה שנגרמה לה בשל העיכוב בתשלום, וכן את הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא