הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פגיעה במראית פני הצדק

בדיחה חבוטה שואלת מה ההבדל בין אלוהים לרופא? התשובה: אלוהים לא חושב שהוא רופא.

אולם לא רק הרופאים. רבים עדיין רואים ברופא אדם המסוגל להתעלות מעל לנטיות ליבו. הם מאמינים כי הדברים שמבטא הרופא משקפים אמת רפואית אחת מוחלטת. אמונה זו, כמו כל אמונה עיוורת במוחלט, עלולה להטות את הדין, כפי שכמעט קרה במקרה של הזמר יוסף ברלינסקי.

עם סיום הופעתו בחגיגות ואדי ניסנאס בחיפה, ניגש ברלינסקי אל מכוניתו. בדרכו נתקל במפגע, גגון בולט מבטון מזוין. ברלינסקי נפגע בקדמת ראשו, סמוך לגלגל עינו הימנית. ראייתו החלה להתדרדר. רופאיו אבחנו הפרדות של הרשתית.

ברלינסקי הגיש תביעת פיצויים בבית משפט השלום בתל אביב, נגד עיריית חיפה, נגד מבטחת העירייה, חברת הביטוח איילון ונגד עמידר.

כל אחד מהצדדים הביא בפני השופטת ארנה לוי, חוות דעת רפואית משלו. האחת קבעה שהחבלה הלא ישירה בגלגל העין גרמה להפרדות הרשתית. השנייה קבעה שאין קשר סיבתי בין השניים. השופטת לוי התקשתה להכריע בין חוות דעת ומינתה מומחה מטעמה בתחום העיניים, את פרופסור יובל יסעור, כדי שיסייע בעדה להכריע איזו מבין חוות הדעת לאמץ בפסק דינה.

בטרם הספיק יסעור לכתוב את חוות דעתו, גילה ברלינסקי כי יסעור השתתף בעבר, כחבר בוועדה רפואית שמינה הביטוח הלאומי. במסגרת הוועדה, הביע יסעור את האמת הרפואית המוחלטת שלו, כי לא יכול להיות קשר בין חבלה לא ישירה לגלגל העין לבין היפרדות רשתית.

עם גילוי זה, נזעק ברלינסקי אל השופטת לוי וביקש לבטל את מינויו של יסעור ולהחליפו במומחה רפואי אחר.

יריביו של ברלינסקי במשפט התנגדו לבקשה. מדובר בניסיון "לברור" מומחה רפואי בתחום העיניים, שישקף את התזה הנוחה למבוטח.

בתי המשפט קבעו לא אחת, מזכירה השופטת לוי, כי בקשה להחלפת מומחה יש לבחון בזהירות רבה. החלפת מומחה תיעשה רק במקרים בהם נפל פגם מהותי בדרך פעולתו של המומחה, או כאשר קיים חשש לעיוות דין.

במקרה זה, ממשיכה השופטת, אני מיניתי את יסעור כדי לתת חוות דעת בשאלה אם קיים קשר סיבתי בין החבלה הלא ישירה שספג ברלינסקי בגלגל עינו לבין הפרדות הרשתית. אולם, כעת מסתבר ללא כל ספק, כי יסעור מצדד באסכולה לפיה לא יכול להיות קשר סיבתי שכזה. אכן, צודק ברלינסקי כי יסעור נמנה עם ארבעה חברי ועדה, אשר מינה המוסד לביטוח לאומי, ואשר הגיעה למסקנה כי קשר שכזה הוא בלתי אפשרי. כדברי הוועדה: "הספרות הרלבנטית והניסיון הקליני שוללים קשר אפשרי בין חבלה לראש או לגוף או מאמץ גופני ללא חבלה ישירה לגלגל העין לבין התפתחות הפרדות רשתית".

האם העובדה כי מומחה מטעם בית המשפט מחזיק באסכולה מסוימת מהווה עילה לביטול מינויו, מקשה השופטת.

השופטת עונה על כך בחיוב. "העובדה שיסעור מצדד באסכולה הטוענת להיעדר קשר סיבתי בין חבלה לא ישירה לגלגל העין לבין היפרדות רשתית, עלולה לעורר חשש כי זכויות הנפגע תפגענה עקב מינוי זה... הותרת המינוי על כנו עלולה לפגוע במראית פני הצדק".

השופטת מדגישה כי אין בהחלטתה לבטל את מינויו של יסעור כדי להטיל בו דופי. מדובר במומחה בעל שם המתמנה על ידי בתי המשפט באופן תדיר ועושה מלאכתו נאמנה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא