הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

קיצור טיול

פוליסות ביטוח לנוסעים בחו"ל, כוללות גם פיצוי עבור קיצור הטיול.

הפוליסות מבטיחות למבוטח, כי אם ייאלץ לקטוע את טיולו המתוכנן, הוא יקבל את החלק היחסי של עלויות שרותי התיירות בחו"ל, אותם שירותים שנבצר ממנו לנצל בשל מחלה, תאונה, או חס וחלילה, מוות.

אבל אליה וקוץ בה. הפוליסות מתנות את הפיצוי בכך שהמבוטח יחזור לארץ.

כך לדוגמא, פוליסת הביטוח של כלל בריאות, הרווחת בשוק והנמכרת בין השאר במסגרת קופת חולים הכללית, מחזירה את עלויות הטיול שנקטע "רק מיום החזרה בפועל ועד יום סיום הטיול המתוכנן".

מדוע אליה וקוץ בה?

משום שבמקרים רבים, המבוטח נאלץ לקטוע את טיולו, אך אינו מסוגל לחזור ארצה, בדיוק מאותה סיבה שטיולו נקטע. למשל, כאשר מצבו מחייב את אשפוזו בבית חולים בחו"ל, או כאשר הרופאים אוסרים עליו לטוס. לפי גרסת חברות הביטוח המבוטח לא יקבל דבר, למרות שאין ספק כי טיולו קוצר.

סוגיה זו עלתה לדיון משפטי בימים אלה.

חיים כספי יצא לשיט תענוגות שהיה אמור להמשך 14 יום.

ביום השני של השיט, החל כספי לסבול מקלקול קיבה מלווה בחום גבוה.

קפטן האונייה, בהמלצת רופא האונייה, אסר עליו לצאת מחדרו שמא ידביק את הנוסעים האחרים. את מרבית ימי השיט, בילה כספי כשהוא ספון בתוך 4 כותלי תא הנוסעים באונייה.

בטרם יציאתו מהארץ, רכש כספי את פוליסת הביטוח של כלל בריאות.

כל ההנאה מהשיט ירדה לטמיון, חשב כספי, לפחות את עלות השיט אקבל בחזרה.

כספי פנה אל כלל בריאות. אולם זו האחרונה, סירבה לפצות אותו.

כלל בריאות לא כפרה בכך שכספי חלה וכי המחלה קטעה למעשה את השיט.

כלל בריאות הסתמכה על הסעיף בפוליסה הקובע כי המבוטח חייב לחזור ארצה כדי לקבל את הפיצוי. טענתו של כספי כי לא יכול היה לחזור ארצה מאונייה בלב ים, לא הועילה.

המחלוקת בין הצדדים הובאה בפני השופט בן ציון ברגר, מבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה.

שתי הגישות, הן זו של המבוטח והן זו של המבטחת, מציין השופט, מובנות ובעלות רציונאל.

גישת המבטחת כי הפיצוי על קיצור טיולים יותנה בחזרה לישראל מובנת, משום שחברת הביטוח אינה יכולה לדעת מה מידת הפגיעה במבוטח. על כן הציבה תנאי הקשור בשיבה לישראל.

גישתו של המבוטח מובנת משום שהוא הושם, בפקודת קפטן ורופא האונייה, בבידוד בתאו ונאלץ להישאר על האונייה בלית ברירה. לא הוכח כי הייתה קיימת בפניו אפשרות לחזור לישראל.

במצב דברים זה, קובע השופט, חל הכלל של פרשנות נגד מנסח הפוליסה. כלל זה מוצדק בעיקר בפוליסות ביטוח מכיוון שרק לעתים רחוקות נושאים ונותנים הצדדים על תניותיהן.

מאחר והפוליסה נוסחה באופן בלעדי על ידי כלל בריאות, הרי שעל פי כלל הפרשנות יש לתת לביטוי "קיצור טיול" את הפרשנות לה טוען המבוטח.

יחד עם זאת, דחה השופט ברגר את תביעתו של כספי לפצות גם את זוגתו אשר הפסידה את חלקה בטיול כאשר סעדה אותו בתאם.

באישור המחלה שניתן לכספי לא ציין הרופא כי הוא נזקק לטיפול צמוד בעת המחלה. כן לא ניתן לדעת, או למדוד עד כמה ניצלה זוגתו של כספי את ההפלגה ואיזה חלק ממנה הפסידה.

לפיכך, פוסק השופט יש לפצות את כספי, אך אין מקום לפצות את בת זוגו.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא