הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

לא לוקחת אחריות

בני הזוג ענת וזמיר נפתלי, רכשו דירה בעזרת הלוואת משכנתה.

במסגרת החזרי ההלוואה החודשיים, חויבו בני הזוג לשלם גם עבור פוליסה, המבטחת לטובת הבנק, את מבנה הדירה ואת חייהם.

4 שנים לאחר מכן, החלה חברת הביטוח הכשרת הישוב בקמפיין פרסום לפוליסה חדשה: "הפוליסה לביטוח משכנתאות שתפתח לך את העיניים".

סוכני הכשרת היישוב הציעו לבעלי משכנתאות להחליף את הפוליסה שבבנק בפוליסה של הכשרת הישוב. "ביטול הפוליסה של הבנק", כך הבטיחו סוכני הכשרת היישוב ללקוחות, "עלינו".

בני הזוג נפתלי לא עמדו בפיתוי. הם פנו לסוכנות ביטוח של הכשרת הישוב, חתמו על הוראת קבע ועל ייפוי כוח המסמיך את הסוכנות לטפל בהנפקת הפוליסה החדשה ובביטול הפוליסה שבבנק.

עברו שנים. בבדיקה אקראית, גילו בני הזוג נפתלי לתדהמתם, כי הם משלמים כל השנים פרמיות כפולות, גם להכשרת היישוב וגם לבנק.

מסתבר שהכשרת היישוב הנפיקה את הפוליסה החדשה, גבתה מידי חודש את מלוא הפרמיות עבורה, אך סוכנות הביטוח שלה לא דאגה לבטל את הפוליסה בבנק.

יתרה מכך, בני הזוג גילו כי כשלוש שנים לאחר רכישת פוליסת ביטוח המשכנתה, נרכשה עבורם על ידי אותה סוכנות, בהכשרת היישוב, פוליסה נוספת לביטוח מחלות קשות. הפרמיות לפוליסה זו נגבו גם הן באמצעות הוראת הקבע הקודמת.

נדהמים פנו בני הזוג נפתלי לסוכנות הביטוח של הכשרת הישוב. או אז התברר להם כי הסוכנות נעלמה כלא הייתה.

הכשרת היישוב לעומת זאת לא נעלמה, אבל סירבה לקחת אחריות על מחדליה של הסוכנות שלה.

בני הזוג נפתלי נאלצו אם כן לפנות לערכאות.

המחלוקת הועברה לשולחנו של השופט שאול מנהיים, מבית משפט השלום בראשון לציון.

המבוטחים הם שלנו, הודו נציגי הכשרת היישוב בפני השופט מנהיים. גם הסוכנות שנעלמה הייתה שלנו. אבל ההבטחה שהיא נתנה למבוטחים לטפל בביטול הפוליסה בבנק אינה שלנו.

לטענתכם אין כל משמעות, אמר השופט מנהיים לנציגי הכשרת היישוב. סוכנויות הביטוח שלכם הן שלוחות שלכם. המבוטחים אינם יכולים לדעת מהם גבולות ההרשאה שאתם נותנים לסוכנויות שלכם. מבחינת המבוטחים, כל התחייבות של סוכנות היא התחייבות שלכם כחברת ביטוח. קל וחומר כאשר ההתחייבות להודיע לבנק על העברת הביטוח אליכם נעשית במסמכים בכתב. קל וחומר של קל וחומר, כאשר מסמכים אלה הועברו אליכם והיו מצויים בידכם כל השנים. במקום לוודא כי התחייבות הסוכנות לבטל את הביטוח בבנק קוימה, ישבתם בשקט. גם לא טרחתם להודיע למבוטחים שאתם לא עומדים מאחורי ההתחייבות שהסוכנות שלכם נתנה להם.

הרי ברור, מוסיף השופט, כי אילו ידעו המבוטחים שבמקביל לביטוח אצלכם ימשיך גם הביטוח שבבנק להתקיים, הם לא היו בכלל מסכימים לרכוש אצלכם ביטוח. יש לזכור שאילו קרה מקרה הביטוח, המבוטחים ממילא לא היו יכולים להיפרע משני הביטוחים עבורם שילמו. פירוש הדבר שלא היה למבוטחים כל חפץ או תועלת בביטוח כפול.

כעת עובר השופט מנהיים לדון בביטוח המחלות שנעשה ללא ידיעת המבוטחים.

השופט מעלה תמיהה על התנהגותה של הכשרת היישוב.

"מוזר בעיני שנערך ביטוח מחלות קשות לאדם מבלי שיוחתם על טופס הצעה. חברת ביטוח שמוכנה לערוך ביטוח מבלי לראות אפילו טופס הצעה", קובע השופט, "נוטלת את הסיכון שהמבוטח יטען בבוא היום שכלל לא ביקש ולא הסכים לערוך את הביטוח הזה".

יחד עם זאת, השופט קיבל את טענת הכשרת היישוב כי כשנה לאחר עשיית הביטוח, נשלח למבוטחים, כמו לכל מבוטחיה, דו"ח שנתי בו ניתן לראות בבירור כי לבני הזוג נעשה ביטוח של גילוי מחלות קשות. הדברים כתובים בצורה ברורה בדוחות שהמבוטחים ללא ספק קיבלו. ניתן היה לצפות, מבהיר השופט, שהמבוטחים יגלו ערנות מינימאלית, יתריעו על כך ויפעלו מיד לביטול הביטוח.

לאור כל אלה, השופט חייב את הכשרת היישוב להשיב לבני הזוג נפתלי את כל הפרמיות ששולמו עבור ביטוח החיים והמבנה ואת חלק מהפרמיות ששולמו עבור ביטוח המחלות הקשות. אותו חלק ששולם עד ליום שבו נתקבל אצלם הדו"ח ממנו יכלו ללמוד על רכישת הביטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא