הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מעילה מיטבית של אופנוע ים

בני הזוג פרידה וגרשון בלזיצקי חזרו מבילוי בכנרת עם אופנוע הים שלהם.

הבעל נעל את האופנוע לעמוד בטון בחלק המקורה של בניין הבית המשותף של הוריו, באופן בו נעל אותו מזה חמש שנים: בהצלבה, בשתי שרשראות ומנעולים.

למחרת גילה אביו כי האופנוע נגנב.

אופנוע הים היה מבוטח בחברת הביטוח שירביט. זו האחרונה סירבה לשלם את תגמולי הביטוח.

בפוליסה נדרש, כך טענה שירביט, כי "כלי השיט, כאשר אינו בשימוש, יוחזק במקום או במבנה בטוח, נעול ו/או שמור 24 שעות ביממה".

אבל האופנוע היה נעול, השיבו המבוטחים.

לא האופנוע צריך להיות נעול, הסבירה שירביט, אלא המקום בו מאחסנים את האופנוע צריך להיות נעול.

לא עזר דבר ובלזיצקי נאלצו לפנות לעזרת בית משפט השלום בחיפה.

הפרשנות של שירביט, לפיה לא האופנוע, אלא מקום האחסון הוא זה שצריך להיות נעול, אינו מחויב המציאות, קובעת השופטת אילת דגן.

מבחינה לשונית, הפסיק אחרי המילה בטוח, עשוי להתיישב גם עם פרשנות לפיה הכלי, שמוחזק במקום בטוח, צריך להיות נעול.

גם פרשנות תכליתית וההיגיון מחייבים כי מה שחשוב הוא שהנעילה תהיה מיטבית ואין זה משנה אם המטרה מושגת על ידי נעילת האופנוע עצמו, או על ידי נעילת המבנה בו נמצא האופנוע.

חברת הביטוח, מסבירה השופטת, אינה דורשת שדלת המבנה תהיה ממוגנת באופן מיוחד. היא לא דורשת דלת פלדה או דלת מחוסמת. אפילו אין דרישה למנעול מיוחד. לפי דרישת חברת הביטוח, אילו היה האופנוע מאוחסן במחסן פשוט, עם דלת מעץ ומפתח פשוט הניתן לפריצה בקלות, לא היה לחברת הביטוח פתחון פה. כך גם אם האופנוע היה מאוחסן לא נעול בתוך חצר מגודרת עם מנעול תלייה פשוט.

נמצא כי המיגון שדורשת חברת שירביט עשוי להיות פחות טוב ממיגון של שתי שרשראות כפולות ועבות המצליבות את האופנוע וקושרות אותו לעמוד בטון תוך שימוש במנעולים מתקדמים.

מכאן עולה כי התכלית העומדת ביסוד דרישת המיגון שבפוליסה היא כי האופנוע יינעל באופן המיטבי ביותר. לכן האמור בפוליסה סובל פרשנות כי האופנוע הוא זה שצריך להיות נעול והמבוטחים במקרה זה אכן נעלו אותו היטב.

תוצאה זו, מוסיפה השופטת, תואמת גם את הוראות חוק חוזה הביטוח, מהן עולה כי המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח אפילו לא קיים אחר דרישות המיגון, אם באי קיום אמצעי המיגון לא הוחמר סיכון חברת הביטוח.

כפי שראינו לעיל, מבהירה השופטת, מבחינת חברת הביטוח, אילו המבוטח היה מאחסן את האופנוע במחסן עם נעילה פשוטה, אפילו ללא דלת רב בריח, לא היה לחברת הביטוח פתחון פה. והרי השימוש בשני מנעולים, כפי שנעשה בפועל, טוב יותר מנעילה פשוטה במחסן.

בסופו של דיון, חייבה השופטת אילת דגן את חברת שירביט לשלם לבלזיצקי את מלוא סכום הביטוח שנקבע בפוליסה כמשקף את שווי אופנוע הים.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא