הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גם האשם זכאי

לפני מספר שנים, החלו חברות הביטוח לטעון בבתי המשפט, כי המוסר הציבורי מחייב להעניש מבוטחים שאשמתם תרמה למקרה הביטוח.

חלק משופטינו, כמו השופט ד"ר אחיקם סטולר, כיום שופט מחוזי בפתח תקווה, נפלו שבי בדאגת חברות הביטוח למוסר הציבורי והחלו להפחית כמעט מכל תביעה של מבוטח סכום נכבד עבור אשם תורם. סכום זה נותר כמובן בכיסה של חברת הביטוח. רווח נקי לחברת הביטוח, שקיבלה פרמיה גם עבור הסיכון שהמבוטח יגרום בטיפשותו למקרה הביטוח.

אולם לאט לאט חדרה ההכרה, במיוחד אצל המפקח על הביטוח והיועץ המשפטי לממשלה, כי טענת האשם התורם עלולה למוטט את אמון הציבור במוסד הביטוח. הנה למשל פוליסת ביטוח חיים. המבוטח שילם עליה במיטב כספו שנים רבות כדי להבטיח את יקיריו לאחר מותו. בקרות האסון, כשאלמנתו ויתומיו יפנו לחברת הביטוח, הם יאלצו להתמודד עם טענות שאין להן כל אחיזה בפוליסה. מדוע לא אשפזתם את המנוח בבית החולים מבעוד מועד. מדוע המנוח לא הקפיד על הוראות רופאיו להפסיק לעשן, להפחית במשקל, להקפיד על דיאטה. יתחילו התדיינויות אינסופיות על החלק שיש לנכות מתגמולי הביטוח כדי להביא לידי ביטוי את אשמתו של המבוטח.

בימים אלה מסתבר כי ההכרה בדבר הסכנה הטמונה בטענת האשם התורם החלה לחדור גם אל בתי המשפט. אפילו אל אותם שופטים שתמכו בה בעבר, כמו ד"ר אחיקם סטולר.

ומעשה שהיה כך היה:

לקראת סוף החופש הגדול, ביקשה עיריית כפר סבא למפות את מעברי החצייה הזקוקים לצביעה מחדש, כדי שהתלמידים, בשנת הלימודים שעמדה בפתח, יחצו את הכבישים בבטחה.

הביצוע הוטל על בוריס שטראימיש, מפקח במחלקת העבודות הציבוריות בעירייה. המפקח סרק את העיר עם רכב שהעירייה העמידה לרשותו. רחוב אחר רחוב נבדק עד שהגיע לרחוב דב הוז. שם יצא מרכבו.

בעוד מנוע הרכב נותר דלוק, פרס המפקח את המפה על מכסה המנוע והחל לסמן עליה את מעברי החצייה הזקוקים להתחדשות.

עובר אורח פנה אל המפקח ושאל אותו היכן תחנת הדלק הקרובה. המפקח שקע בהסבר שנתן לעובר האורח.

לפתע ניגש אליו אלמוני, והדף אותו קמעא מהרכב. מכאן ואילך התרחשו הדברים כהרף עין. האלמוני פתח את דלת הנהג והתיישב אל מול ההגה. המפקח זינק וניסה לפתוח את הדלת. זו כבר הייתה נעולה. הפורץ החל לנסוע אחורנית במהירות. המפקח רדף אחריו, אולם הרכב התרחק ונעלם.

חברת הביטוח מגדל, שביטחה את הרכב בביטוח מקיף, לא הסכימה בשום פנים ואופן לשלם את תגמולי הביטוח עבור גניבת הרכב. התנהגותו של המפקח, כך טענה מגדל, גובלת בהפקרות. המפקח הפר את תנאי הפוליסה בכך שלא הפעיל את האזעקה כאשר יצא מהרכב. לא זו אף זו: המפקח הותיר את המפתחות במתג ההתנעה. בכך תרם באשמתו לגניבה.

את האזעקה יש להפעיל רק כשהרכב אינו מאויש, מזכיר למגדל השופט ד"ר אחיקם סטולר שעל שולחנו הונחה המחלוקת. אכן המפקח לא היה נוכח פיזית ברכב בעת הגניבה, מסכים השופט, אולם רכב נחשב מאויש לא רק כאשר הנהג נמצא פיזית ברכב, אלא גם כאשר הנהג נמצא בקשר עין עם המכונית ויש לו שליטה סבירה ברכב.

במקרה זה, ממשיך השופט, המפקח שמר על קשר עין עם הרכב. הגנב אמנם דחף אותו וגרם לו לזוז מן הרכב מספר צעדים קטן, אך אין בכך כדי לנתק את קשר העין של המפקח עם הרכב ואת יכולת השליטה הסבירה שלו ברכב. מדובר בשבריר שנייה בו נדחף הנהג מרכבו, שבריר שנייה אשר נוצל ע"י אלמוני, גנב זריז ובעל תעוזה, על מנת להתגנב למושב הנהג ולנסוע מהמקום.

השופט מגיע אם כן למסקנה כי המפקח לא הפר את תנאי הפוליסה כאשר לא הפעיל את האזעקה בעת שהיה מחוץ לרכב.

כעת פונה השופט לדון בטענת מגדל כי יש להפחית מתגמולי הביטוח ולשלם רק חלק מערכו של הרכב. כל זאת משום ש"המפקח לא היה בסדר, בכך שהשאיר את המפתח במתג ההתנעה כשהמנוע דולק, בסיום יום עבודה, בהיותו עייף וחסר ריכוז, ואפשר את הגניבה הלכה למעשה".

מגדל נאחזת בטענה השנויה במחלוקת בין השופטים, מבהיר השופט סטולר. זו טענת האשם התורם. לפי טענה זו, כאשר המבוטח תרם באשמתו לקרות מקרה הביטוח, יש להעניש אותו ולהפחית מתגמולי הביטוח. כגודל השפעת אשמת המבוטח כך גודל ההפחתה.

אולם הגישה המקובלת בדיני ביטוח, ממשיך השופט, היא שהפוליסה מגנה על המבוטח גם מפני נזקים שהתרחשו באשמתו. גישה זו נתמכת גם על ידי עמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לבית המשפט העליון. (לקבלת עמדת היועץ המשפטי בעניין האשם התורם לחץ כאן). לכן עצם התרשלותו של המבוטח, אינה פוטרת, אפילו לא באופן חלקי את חברת הביטוח מאחריותה על פי הפוליסה. חברת הביטוח פטורה רק אם קיים בפוליסה סעיף המחייב את המבוטח לנקוט אמצעי זהירות למניעת מקרה הביטוח ואך ורק אם המבוטח פעל ברשלנות רבתי, ובמצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות.

זאת לא ניתן לומר על המפקח, קובע השופט. בנסיבות בהן אדם עומד בסמוך לרכב ומשתמש בו כבסיס למפה, אין לראות פזיזות או אי אכפתיות, אפילו המנוע נותר דלוק עם המפתחות בפנים.

לסיכום פוסק השופט סטולר, מגדל חייבת בתשלום מלוא תגמולי הביטוח.

ואנו בשולי הדברים מבקשים לברך את השופט ד"ר אחיקם סטולר. גדולתו של שופט ניכרת ביכולתו לאמץ דעה אחרת.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא