הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חטאה ויצאה נשכרת

מכוניתו של ציון צמח עברה תאונה.

צמח תיקן את הרכב במוסך מורשה. את קבלות התיקון העביר לחברת הביטוח שלו, הראל.

אולם הראל ניאותה להחזיר לצמח רק חלק מעלות התיקון.

במקום לתקן את מכוניתך באחד ממוסכי ההסדר שלנו, קבלו נציגי הראל בפני צמח, בחרת לתקן אותה במוסך מורשה המשתמש בחלקי חילוף מקוריים, יקרים יותר. אנחנו מחזירים רק עלות של חלקי חילוף לא מקוריים.

למה, תמה צמח. הרי במכונית היו חלקים מקוריים. לפי חוק חוזה הביטוח, עליכם להשיב את מצב הרכב המבוטח לקדמותו. כלומר, חלקים שניזוקו עליכם להחליף בחלקים מקוריים. ממילא גם מוסך ההסדר שלכם היה חייב להשתמש בחלקי חילוף מקוריים. אחרת ייווצר ברכב נזק נוסף של ירידת ערך.

כל זה היה אולי נכון, השיבו נציגי הראל, אילו במכונית שלך היו חלקים מקוריים. אבל במכונית שלך לא היו חלקים מקוריים.

הכיצד, הקשה צמח.

נכון שהייתה לך תאונה קודמת ברכב, רעננו נציגי הראל את זכרונו של צמח. נכון שהסכמת אז לתקן את הרכב במוסך הסדר שלנו, הוסיפו והזכירו לו. ובכן, במוסך ההסדר שלנו שמו לך חלקים לא מקוריים. בקיצור ולעניין, סיכמו נציגי הראל, טרם התאונה הנוכחית היו לך חלקים לא מקוריים. מגיע לך החזר רק עבור חלקים לא מקוריים. אנחנו מקיימים אחר דרישות החוק. אנחנו מחזירים את המצב לקדמותו.

לא יאומן כי יסופר, טען צמח בפני שופטת השלום הירושלמית מרים ליפשיץ-פריבס. הראל חטאה בעבר, בכך שבמוסך הסדר שלה התקינה במכוניתי, ללא ידיעתי, חלקי חילוף לא מקוריים. כעת, על בסיס זה, דורשת הראל, כי יותר לה להשיב את המצב לקדמותו בחלקי חילוף לא מקוריים. על זה בדיוק נאמר ו"יצא חוטא נשכר".

מה יש פה להתרגש, התפלאה השופטת ליפשיץ-פריבס. אכן תכלית ביטוח רכב מקיף היא להשיב את מצבו של הרכב הניזוק לקדמותו. דהיינו, למצבו ערב התאונה. אולם כיום גם אתה כבר יודע כי בטרם התאונה הנדונה, היו מותקנים ברכבך חלקי חילוף לא מקוריים. לפיכך, לאור תכלית הביטוח והמצב העובדתי ברכבך, רשאית חברת הביטוח שלך, להחליף חלק פגום בחלק לא מקורי. "בכך ממלאת המבטחת שלך, אחר מצוות החוק והפוליסה, בהשבת מצב הרכב למצבו ערב קרות התאונה".

השופטת לא הסתפקה בכך אלא הוסיפה נזיפה קלה. אל תנצל את העובדה, כך השמיעה בפני צמח, כי בתאונה הקודמת, הותקנו ברכבך חלפים חלופיים, ללא ידיעתך, כדי לקבל מהראל "פיצוי מוגדל", בגין התאונה הנדונה.

וכך סיכמה השופטת את המצב המשפטי: מבוטח זכאי להתקין ברכבו חלקים אוריגינליים ולבחור לתקן את רכבו במוסך מורשה ולאו דווקא במוסך הסדר. מאידך, אין בכך, כדי לחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצוי בגין הפרש העלויות בין חלפים מקוריים, שהותקנו ברכבו על ידו לאחר התאונה, לבין חלפים לא מקוריים שהיו מותקנים ברכבו לפני התאונה.

וכך הסתיים לו הדיון בדחיית תביעתו של צמח.

יחד עם זאת, השופטת עשתה חסד עם צמח. "בנסיבות אלה", כך קבעה השופטת, "בהן התברר למבוטח, רק אגב התאונה והתביעה, כי הותקנו חלפים לא מקוריים ברכבו לאחר התאונה הקודמת, אינני רואה מקום לחייב את המבוטח בהוצאות משפט".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא