הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח מעבידים - גם פעולות נלוות

כל המצוי בין כתלי בתי המשפט, אינו תמה מאין שואבות חברות הביטוח את העידוד לנסות להתחמק מאחריות בטענות הלקוחות לעיתים מאתרי בדיחות על טענות מגוחכות של עורכי דין .

למרבה הצער, העידוד בא גם מגישת השופטים. כל טענה, ולו ההזויה ביותר, זוכה לאוזן קשבת ולליבון, עד לערכאה העליונה. כאשר דוחים את הטענה, חברת הביטוח משלמת לא יותר ממה שהייתה משלמת מלכתחילה. אם כך למה לא לנסות את המזל. יש גם מבוטחים רבים המתייאשים באמצע הדרך.

המקרה הבא ידגים זאת.

באחד הימים פרצה שריפה במוסך צמרת. בשריפה נפגע גם הגג. מים החלו לדלוף ולא ניתן היה להמשיך בעבודות המוסך.

שמעון אסרף, האחראי על הפחחות במוסך, עלה על גג המוסך, יחד עם שני פועלים נוספים, כדי לתקן את הדליפה.

לפתע קרס אחד מלוחות האסבסט מהם הורכב הגג. אסרף נפל במרווח שהתהווה בין לוחות האסבסט ונפגע קשות.

במקרה של תאונת עבודה, המוסד לביטוח לאומי משלם פיצויים חלקיים בלבד. ההשלמה נעשית מתוך פוליסת חבות המעבידים, בכפוף לכך שהעובד מצליח להוכיח כי המעביד נושא באחריות לתאונה. הפסיקה נוטה להטיל, כמעט כדבר שבשגרה, אחריות על המעביד. הרי הוא בעל האמצעים לדאוג לבטיחות העובד.

מוסך צמרת היה מבוטח בחברת הביטוח כלל. בית המשפט קבע כי המוסך אחראי לתאונה, אולם כלל סירבה לכסות את נזקיו של אסרף. אני ביטחתי עובדי מוסך המבצעים עבודות פחחות וצבע, טענה כלל. לא ביטחתי עובדי מוסך המתקנים גגות.

המחלוקת בין הצדדים לובנה כדת וכדין בבית המשפט המחוזי. כלל הפסידה אך לא ויתרה. היא הביאה את המחלוקת עד בית המשפט העליון.

אכן, מודה השופט סלים ג'ובראן, בפוליסת הביטוח נרשם מפורשות כי מוסך צמרת עוסק ב"פחחות וצבע לרכבים". אולם לעיסוק זה, כמו לכל עיסוק אחר, נלוות פעולות שאינן מצויות בלב ליבו של העיסוק, ואשר יש לראותן כנכללות ונבלעות בו.

משכך, קובע השופט, יש לבחון האם הפעולה של תיקון גג המוסך נחשבת כעבודת עזר הנבלעת בתחום העיסוק של מוסך צמרת ולכן מצויה עדיין בתחום כיסוי פוליסת ביטוח המעבידים.

זו שאלה של פרשנות, ממשיך השופט, ופרשנותו של חוזה ביטוח חייבת להיעשות תוך התחשבות בייחודו של ענף הביטוח. חוזה הביטוח בא להגשים אינטרסים ציבוריים רחבים הרבה מעבר לאינטרסים הקונקרטיים של המבוטח והמבטח הספציפיים.

בהתאם, מזכיר השופט, נקבע כלל פרשנות הנוגע במיוחד לחוזי ביטוח חבות מעבידים.

לפי כלל זה, יש להימנע מריקונו של הביטוח מתוכן, בכדי לשמור על האינטרס של העובד לקבל פיצוי אמיתי על הנזק שנגרם לו. שהרי למרות קיומו של הביטוח לאומי ישנו עדיין פער גדול בין שיעורו האמיתי של הנזק לבין הביטוי של הביטוח הלאומי לאותו נזק.

על רקע דברים אלה, בא השופט ג'ובראן לכדי מסקנה, כי תיקון הגג על ידי אסרף, מצוי בין עבודות העזר הנבלעות בתחום העיסוק של מוסך צמרת. לשם עיסוקו של המוסך בתחום פחחות וצביעת הרכב נדרשים העובדים בו לבצע גם פעולות משניות לעיסוק זה – החל מההכנות המקדמיות הנדרשות לפעולות הפחחות והצביעה, דרך תחזוקה שוטפת הנדרשת במוסך ובכלים הנמצאים בו, וכלה בתיקונם של תקלות ומפגעים המתרחשים במוסך, והמונעים את העבודה הסדירה בו.

משנתגלה בגג המוסך פגם, אשר מנע את המשך העבודה התקינה בו בשל דליפת מים, נדרשו עובדי המוסך, ובהם אסרף, לתקנו.

בנסיבות אלה פסק השופט, יש לקבוע כי מדובר בפעילות החוסה תחת התחייבותה של חברת הביטוח לשפות את מוסך צמרת במקרה שזה יידרש לשלם פיצויים לעובדיו. בפרשנות אחרת תהיה משום פגיעה הן בצפייתו הסבירה של מוסך צמרת והן באינטרס של אסרף כעובד לקבל את הפיצויים הראויים בגין נזקיו.

כלל חויבה אם כן בתשלום, אולם על בירור הטענה שנדחתה, לא שילמה דבר.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא