הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גם שימוש ללא רשות הוא גניבה

באחד הימים, הכניס דוד קליגר את רכבו לטיפול במוסך.

חלף יום, חלפו גם יומיים והרכב לא היה מוכן.

בחצות הלילה השני, התקשרו אל קליגר והודיעו לו כי הרכב נמצא, ניזוק לאחר תאונה, במרחק 50 ק"מ מהמוסך.

הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף בחברת הביטוח הכשרה. זו שלחה חוקר. זה גילה כי עובד המוסך נהג ברכב בעת התאונה. העובד לקח את הרכב מהמוסך כשסיים את עבודתו בשעה תשע בלילה. התאונה ארעה, כאמור, בחצות הלילה. החוקר בדק שמא העובד לקח את הרכב כדי לעבוד עליו, למשל כדי לבצע נסיעת מבחן. התברר שלא. הרכב נלקח למטרות פרטיות לחלוטין. של העובד, לא של קליגר.

לחוקר לא היה ספק כי קליגר תמים וצח כשלג. לא הוא נתן לעובד אישור לקחת את הרכב, אלא בעל המוסך. אף על פי כן, סירבה הכשרה לשלם את נזקי הרכב. קליגר פנה לעזרת בית משפט השלום בתל אביב.

השופט אהוד שוורץ עיין בפוליסת הביטוח וגילה כי כתוב בה במפורש שהיא מכסה "כל נזק שנגרם תוך כדי גניבה".

למה אתם לא משלמים את הנזק לרכב, שאל השופט את נציגי הכשרה, הרי הנזק נגרם "תוך כדי גניבה" בידי עובד המוסך. בדיוק כמו שכתוב בפוליסה שלכם.

אתה קורא את הפוליסה כמו הדיוט, בעיניים אזרחיות, השיבו נציגי הכשרה. אבל אנחנו, אנשי הביטוח, קוראים פוליסה בעיניים פליליות. צריך להבדיל בין מי שגונב את הרכב לבין מי שגונב את השימוש ברכב. בשפה העברית, היומיומית, זה גנב וגם זה גנב. בחוק הפלילי לעומת זאת, שניהם עבריינים, אבל רק הראשון הוא גנב. השני הוא "משתמש ללא רשות הבעלים". במקרה שלנו, המשיכו נציגי הכשרה להסביר, עובד המוסך לא גנב את הרכב, אלא רק את השימוש ברכב. לכן הנזק לרכב אינו מכוסה.

טענה מתוחכמת, שובת לב, נכון? שופטים לא מעטים נפלו בפח טענה זו. למגינת ליבם של נציגי הכשרה, הדבר לא קרה לשופט שוורץ. עוד בשנות התשעים, הזכיר השופט לנציגי הכשרה, קבע הנשיא מאיר שמגר כי טענתכם אינה נכונה. הגדרותיו של החוק הפלילי, אינן חלות על פרשנות פוליסות ביטוח.

השופט שוורץ חיפש ומצא תיר אחר של הכשרה, שנדון בנצרת. באותו מקרה קבע השופט המחוזי דני צרפתי כי "אין לפרש את המונח גניבה בפוליסה על פי הגדרתו המצומצמת בחוק הפלילי, אלא באופן נרחב יותר, כך שגם שימוש ברכב ללא רשות נחשב לגניבה". באותו עניין קבע השופט צרפתי כי שימוש ברכבו של המבוטח ללא רשותו, על ידי קטין חסר רישיון, נחשב לגניבה למרות שהקטין היה בן משפחתו של המבוטח.

גם כאן, הודה השופט שוורץ, אמנם עובד המוסך לא התכוון לגנוב את הרכב. הוא רק גנב את השימוש ברכב, הוא השתמש ברכב ללא רשות. אך שימוש שכזה נחשב לגניבה על פי הפוליסה וכל נזק שארע במהלך גניבה זו מכוסה.

בצר להם, נאחזו נציגי הכשרה בטענה נוספת: גילו של עובד המוסך היה פחות מ- 30 שנה, בעוד הפוליסה שלנו מבטחת נהיגה רק של בני 30 ומעלה.

השופט דחה גם טענה זו. מתחשבנים עם המבוטח בעניין הגיל רק אם הוא, המבוטח, נותן רשות לנהג צעיר לנהוג ברכב המבוטח. שאלת גיל הנהג אינה רלבנטית כאשר מדובר בנהג המשתמש ברכב ללא רשות המבוטח.

בסופו של יום, חייב השופט אהוד שוורץ, את הכשרה לשלם למבוטחה את מלוא תגמולי הביטוח עבור הנזקים שנגרמו לרכב בתאונה שעשה ברכב עובד המוסך.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא