הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התרשלות מאריכת התיישנות

באחד הימים פרץ שטף אדיר של מים לדירתם של בני משפחת סליקטר. לשיטפון גרמה תקלה בצינור העובר במפלס העליון של הדירה.

הדירה הייתה מבוטחת בחברת הביטוח כלל וסליקטר דווחו לחברה על הארוע.

פוליסת כלל מחייבת את המבוטחים לתקן נזקי נוזלים אך ורק על ידי חברה בשם ש.ח.ר.

ואכן בהמשך אותו היום הגיעו אל הדירה שני בחורים מטעם ש.ח.ר. הבחורים הודיעו כי אין מה לעשות, אלא להמתין שהמים יתייבשו.

התשובה נראתה מוזרה. סליקטר פנו שוב לכלל. הפעם נשלחו עובדים של חברה אחרת בשם שריט. אלה הגיעו עם פרוז'קטורים, ייבשו את ארון החשמל, העלו לעלייתֿ הגג מכונות לשאיבת מים, ואחרי שעתיים ניתן היה לשוב ולהיכנס לבית.

חלפו 8 חודשים ורצפת הדירה עדיין נותרה רטובה.

ש.ח.ר שלחה שוב בעלי-מקצוע. הרטיבות לא נפתרה. הסתבר כי אי החלפת מצע החול הרטוב בתחילת הדרך גרמה לנזקי רטיבות קבועים ויש לחזור ולבצע את כל העבודות מחדש.

בני משפחת סליקטר נואשו מכלל, ממומחיה ומבעלי המקצועות שלה. הם לקחו בעלי מקצועות משלהם וביצעו את התיקונים הדרושים.

בין לבין חלפו להם 3 שנים.

כידוע בתחום הביטוח קיימת תקופת התיישנות מקוצרת. תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת תוך 3 שנים מקרות מקרה הביטוח.

כאשר פנו בני משפחת סליקטר אל בית משפט השלום בתל אביב, בתביעה להחזר הכספים ששולמו על ידם לתיקון הנזקים על ידי בעלי המקצוע מטעמם, ביקשה כלל למחוק את התביעה על הסף בטענת התיישנות.

אכן קובע השופט אליהו בכר, תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת תוך 3 שנים מקרות מקרה הביטוח. אולם תקופת התיישנות מקוצרת זו חלה אך ורק על תביעות ביטוח. אין היא חלה על תביעות בהן התרשלה חברת הביטוח בטיפול בתביעת המבוטח. במילים אחרות, אם כלל התרשלה בהתנהלותה, כי אז נפתח הפתח לתביעה בעילת רשלנות, תביעה המתיישנת תוך 7 שנים מיום האירוע, ולא תוך 3 שנים.

במקרה זה קובע השופט בכר, החול בדירת המבוטחים לא הוחלף על ידי ש.ח.ר. בתחילת הדרך. מכאן שהתיקון לא בוצע כפי הנדרש.

האם בעובדה שש.ח.ר לא ביצעה את מלאכתה כנדרש יש כדי להוות רשלנות מטעם כלל, הקשה השופט.

לאחר שמיעת העדויות, השופט קובע כי כלל מתחילת הפרשה כלל ביצעה בדירת סליקטר תיקונים חלקיים בלבד. "אין לי אלא לראות בכך משום רשלנות כלל באמצעות שלוחה, חברת ש.ח.ר".

"משהופרה החובה להשיב את המצב לקדמותו, מקום בו כל חברת ביטוח סבירה, באמצעות שלוחיה, הייתה מביאה להשבת המצב לקדמותו, כי אז יש לראות בכלל כמי שחבה כלפי מבוטחיה בנזקיהם בגין עוולת הרשלנות".

כך נפתחה הדרך בפני השופט לקבוע כי תקופת ההתיישנות המקוצרת של 3 שנים אינה חלה על תביעת סליקטר ובסופו של דיון אף חייב את כלל לפצות את בני הזוג עבור כל עלויות התיקונים בדירתם.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא