הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ניסיון פסול לעקוף

באחד מפסק הדין היפים שנתן השופט המחוזי שמואל ברלינר, עוד בהיותו שופט שלום בעכו, קבע כי מכשיר הפוליגרף אינו מכונה לקביעת האמת ולהוצאתה לאור. המכשיר רק מאבחן התרגשות ניכרת של הנבדק.

בעיני הציבור, הבהיר השופט, הפוליגרף נתפס כמכונת אמת. כך הוא גם מוצג בפני המבוטח. אך מבחינה מדעית הוא טרם זכה להכרה מספקת.

על כן, הוסיף השופט ברלינר, יש להתייחס בזהירות אל הסכם פוליגרף הנעשה בין צדדים בלתי שווים כמו חברת ביטוח ומבוטח.

ואכן, בתחום הביטוח פיתחו השופטים כללי זהירות מיוחדים בטיפול בפוליגרף. בין השאר נקבע כי בודק הפוליגרף חייב לתעד ולשמור את כל רשימותיו ורישומי מכשיר הפוליגרף. למבוטח הזכות לקבל תיעוד זה ולקרוא תיגר על יעילותה, מקצועיותה ואמינותה של הבדיקה באמצעות חוות דעת מומחה מטעמו. המבוטח רשאי להוכיח כי חוקר הפוליגרף לא נהג במקצועיות, כי השאלות לא נוסחו כראוי, כי המכשיר לא כויל כהלכה, לא היה תקין וכיוצא באלה.

על רקע כל אלה, לא מובן לנו פסק הדין של השופט מוריס בן-עטר, מבית משפט השלום בירושלים.

רכב הקאיה של אילנה זריהן נגנב. בנה של זריהן היה האחרון שנהג ברכב לפני היעלמו. חברת הביטוח שירביט, שביטחה את הרכב, חשדה בו כי היה מעורב בגניבה.

זריהן נענתה להפצרות שירביט וחתמה על הסכם פוליגרף. אולם ההסכם לא הגיע לכלל ביצוע. שירביט סירבה לכך שהבדיקה תיערך במכון בלתי תלוי, כך טענה זריהן.

זריהן פנתה אם כן לבית משפט השלום בירושלים, שם חזרה על נכונותה להיבדק בפוליגרף.

השופט מוריס בן-עטר שמע את עדויות הצדדים ואף הורה לצדדים לסכם את טיעוניהם. אלא שאז קיבל אל לשכתו הודעה מטעם שירביט. בהודעה מסרה שירביט כי הוסכם בין הצדדים שזריהן תעבור בדיקת פוליגרף, על מנת שתביעתה תוכרע בהתאם לתוצאות הבדיקה.

הבדיקה התבצעה במכון פוליגרף בשם גזית. זריהן נשאלה אם בנה היה מעורב בהעלמת הקאיה, אם בנה השאיר מפתח של הרכב על הגלגל ואם היא יודעת שהעלמת הרכב תוכננה מראש על ידי הבן.

זריהן השיבה בשלילה לכל שלוש השאלות ונפלה. בודק הפוליגרף קבע כי בתשובות זריהן לכל שלוש השאלות אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר.

למחרת, בטרם יבשה הדיו על הדו"ח של בודק הפוליגרף, הזדרזה שירביט ונופפה בדו"ח בפני השופט בן-עטר. הסר לנצח את תביעתה של השקרנית משולחנך.

חתמתי על הסכם פוליגרף ואני מכבדת את חתימתי, השיבה זריהן. אולם אני לא יכולה להבין את תוצאות הבדיקה. אין לי ספק בכנות תשובותיי לבודק הפוליגרף. לכן, אמרה זריהן לשופט, כל מה שאני מבקשת, בטרם תרד המערפת על תביעתי, זה לקבל את סדרת השאלות ואת הגרף ממכשיר הפוליגרף כדי לבדוק בעזרת מכון פוליגרף אחר אם הבדיקה נערכה כראוי.

את לא יכולה לעשות מה שנוח לך, נזף השופט בזריהן. התייצבת לבדיקת הפוליגרף מרצונך כשאת מיוצגת על ידי עורך דין. את לא יכולה להתנער מתוצאות הבדיקה "משהתוצאות אינן נוחות לך".

תראי כמה שאת מתוחכמת, הוסיף השופט. את טענותיך לגבי תנאי בדיקת הפוליגרף "לא מצאת לנכון" להגיש לפני שבודק הפוליגרף הגיש את חוות דעתו. העדפת להמתין ולראות מה יהיו התוצאות. אני יודע מה היה קורה אילו תוצאות הבדיקה היו לטובתך. "מן הסתם לא היית מעלה טענות כלשהן נגד תוצאות בדיקת הפוליגרף או תנאי הבדיקה לו התוצאות היו לטובתך. אין לאפשר לך לנהוג אחרת משתוצאות אלה הינן נגדך".

השופט כינה את בקשתה של זריהן לקבל את סדרת השאלות והגרף של הפוליגרף "ניסיון פסול לעקוף את חוות דעתו של בודק הפוליגרף המוסכם ולעקר את תוצאותיה".

לאור כל אלה, דחה השופט את תביעתה של זריהן והיא נותרה בלא כלום.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא