הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחריות אקטיבית

באחד הימים נפרצה דירתו של ראובן צצאשוילי ונגנבו ממנה תכשיטים.

דירתו של צצאשוילי הייתה מבוטחת בחברת הביטוח מגדל. זו סירבה לשלם את תגמולי הביטוח בטענה שהתכשיטים לא הוטמנו בכספת מעוגנת לקיר, או לרצפה.

במשפט שהתנהל בפני השופט גד ארנברג, מבית משפט השלום בירושלים, התברר כי בשנת הביטוח שקדמה לשנה בה ארעה הפריצה, לא הופיעה בפוליסה דרישה להתקנת הכספת המעוגנת.

כחודש לפני חידוש הביטוח, נשלח אל צצאשוילי מכתב בו נדרש להתקין ולהמציא אישור על קיום הכספת המעוגנת. צצאשוילי התבקש להחזיר את האישור חתום למשרדי מגדל עד שבועיים לפני תחילת שנת הביטוח החדשה.

צצאשוילי לא התקין כספת. מגדל לא עשתה בירור כלשהו לפני חידוש הפוליסה, האם הותקנה כספת אם לא. פוליסת הביטוח חודשה ונכלל בה התנאי של התקנת הכספת המעוגנת.

כשבעה ימים לאחר חידוש הפוליסה, נפרצה דירתו של צצאשוילי ונגנבו ממנה תכשיטים.

האם די בכך שמגדל שלחה למבוטח מכתב דרישה להתקנת כספת ובכך שהמבוטח לא התקין את הכספת כדי לפטור את מגדל מתשלום נזקי הגניבה, מקשה השופט.

כאשר מדובר בחידוש פוליסה, וחברת הביטוח מבקשת להחיל בפוליסה המחודשת תנאי מיגון חדש, אין די בדרישה על ידי מכתב סתמי. על חברת הביטוח לברר, לפני חידוש הפוליסה וכתנאי לחידושה, שהמבוטח אכן הבין וביצע את דרישת המיגון החדשה. כמו כן על חברת הביטוח לוודא שהמבוטח הבין שמדובר בדרישה, שאי קיומה ישלול ממנו תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח.

במקרה של צצאשוילי, קובע השופט, נשלח מכתב דרישה להתקנת כספת מעוגנת. אולם אין במכתב התניה מפורשת האומרת כי בהעדר התקנה לא יהיה כיסוי ביטוחי. מגדל הייתה חייבת לציין במכתב הדרישה באופן מפורש כי אם לא תותקן הכספת לא תחודש הפוליסה.

לא זו בלבד, מגדל הייתה חייבת לעקוב אחרי ביצוע התניות המיגון. כאשר ראתה כי אישור ההתקנה לא הוחזר במועד, היה עליה לפנות שוב אל המבוטח ולהזהירו כי הפוליסה לא תחודש ללא מילוי תנאי המיגון.

על פי עדות החתמת של מגדל ועל פי עדותו של סוכן הביטוח שדרכו בוצעה הפוליסה לא נעשה כל בירור עם צצאשוילי בדבר התקנת הכספת לבד מכך שמסרו לו על דרישה זו.

בנוסף לאמור, מגדל לא הייתה אמורה להמציא פוליסה חדשה מבלי שביררה קודם לכן שתנאי המיגון החדש בוצעו. עצם חידוש הפוליסה מבלי לברר זאת יכולה ללמד מבוטח סביר, שאינו מצוי בענייני ביטוח, שתנאי המיגון שנדרש ממנו אינו מעכב.

ברור אפוא, מסכם השופט, שמגדל לא עמדה בחובתה לגלות "" ולברר שצצאשוילי הבין את משמעות הדרישה הנוספת וכן לברר את קיומה.

השופט דחה אם כן את טענת הפטור מאחריות של מגדל וחייבה בתשלום תגמולי ביטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא