הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחריות לשיט מסוכן

איש הקול בועז שמיר, יצא לגואטמלה במסגרת עבודתו כקבלן עצמאי עבור חברת ההפקות עידן חדש, מפיקת התוכנית מסע עולמי בהנחיית אייל פלד.

במהלך מסע "איסוזו צ'לנג' 2002" שאורגן על ידי החברה הגיאוגרפית וחברת יוניברסל מוטורס, נערך שיט רפטינג בנהר הקחבון.

במהלך הרפטינג, נקלעו הסירות למערבולות מים. שמיר הועף מהסירה ונפגע בכתפו באופן שנותרה בגופו נכות צמיתה בשיעור 5%.

שמיר הגיש תביעה לבית משפט השלום בירושלים נגד חברת ההפקות, החברה הגיאוגרפית ונגד יוניברסל מוטורס.

בבית המשפט טען שמיר, כי שלושת החברות התרשלו כלפיו. הן לא וידאו כי קיבל הדרכה מספקת ואזהרות אודות הסיכונים הכרוכים בשיט הרפטינג. אילו היה יודע מהן הסכנות הטמונות בפעילות ראפטינג, לא היה יוצא לשיט.

השופט רם וינוגרד אשר דן בתביעה, ניתח בקפדנות את העדויות שנשמעו בפניו, ואף צפה בקלטת וידאו שתיעדה את השיט ואת האירועים שקדמו לו.

לשיט יצאו משתתפים רבים בגילאים 25 ועד 65. "אף אחד לא ויתר על החוויה וכלל לא נאמר לנו שהמסלול מסוכן", העידה אחת העדות. "מדובר במסלול מוכר ומקובל", העיד עד אחר. מסקנת השופט הייתה, כי לא יוחסה לשיט סכנה חריגה על ידי מארגניו, אף אם נזכרו סכנות הכרוכות בו.

ברם, מהעדויות גם עלה, כי רבים מהמשתתפים בשיט (לפחות אחד מכל שמונה) ספגו פגיעות בדרגות שונות.

לדעת השופט עובדה זו מלמדת, כי "הייתה מעורבת רשלנות בדרך ההתנהלות ברפטינג, שכן הגיונם של דברים תומך בהנחה כי כמות פצועים כזו אינה סבירה כלל".

באשר לשמיר, עלה מן העדויות, לרבות אותה קלטת וידאו שתיעדה את האירועים, כי הוא לא נטל חלק בתדריך שנערך למשתתפי השיט טרם היציאה לשיט, כיוון שעסק בהכנת הציוד הטכני לקראת השיט. איש מבין המארגנים לא עמד על כך ששמיר ישתתף בתדריך, ובקלטת הווידאו אף נצפו משתתפים נוספים שפרשו בזמן התדריך.

טענת שמיר כי לא הוזהר די הצורך אודות הסכנות הכרוכות בשיט, נדחתה. שמיר משרת בצה"ל כמג"ד. הוא כבר השתתף בפעילויות אתגריות בעבר. בוודאי ידע כי שיט ראפטינג טומן בחובו סיכונים.

לעומת זאת, קבע השופט וינוגרד, חובה הייתה על מארגני השיט, החברה הגאוגרפית ויוניברסל מוטורס, לוודא ששמיר ישתתף בתדריך הבטיחות שקדם לשיט, מחשש כי ייפגע מסכנות שהיה עשוי לדעת כיצד להתמודד עמן לו היה משתתף בתדריך. "אי מתן תשומת לב לזהות המשתתפים בתדריך מקימה אחריות ישירה למארגנים, שכן היא שהייתה אמונה על ארגון הטיול על כל הכרוך בו. לפיכך הוטלה עליה חובה ישירה להקפיד כי כל המשתתפים במסע ישתתפו בתדריך".

הגם כי השיט אורגן כאמור לא על ידי חברת ההפקות עידן חדש, הטיל בית המשפט אחריות לנזקי שמיר גם על חברת ההפקות, שכן היה "גם על נציגי עידן חדש שהיו במקום לדאוג לכך כי האנשים ששכרו לעבודה ישתתפו בתדרוך בטיחותי לפני פעולה מסוכנת".

בית המשפט חילק בין שלושת החברות את האחריות לנזקיו של שמיר, שהסתכמו בסך כ-255,000 ש"ח. החברה הגיאוגרפית ויוניברסל מוטורס חויבו הדדית בתשלום 95% מהנזק. חברת ההפקות עידן חדש חויבה בתשלום 5%.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא