הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עצימת עיניים

ראמי עזבה עבד אצל יצחק כחלון.

באחד הימים, ביקש כחלון מעזבה כי ייסע עם משאית העסק, משאית שהייתה בבעלותו של כחלון, ויביא עמה סחורה ממחסן עצים.

במהלך הנסיעה פגעה המשאית בהולך רגל.

כחלון דאג מבעוד מועד לבטח את המשאית בביטוח חובה, אולם עזבה נהג במשאית בעת שהיה בשלילת רישיון.

בנסיבות שכאלה אין לביטוח החובה תוקף.

הולך הרגל, הנפגע, פנה לפיכך אל קרנית, היא הקרן הסטטוטורית שהוקמה על פי חוק הפיצויים.

קרנית הוקמה, בין השאר, כדי לפצות נפגע תאונת דרכים, שאין בידו לתבוע פיצויים מחברת ביטוח. למשל במצב כמו זה, בו ביטוח החובה אינו תקף, כאשר נהיגת הרכב נעשית בשעת פסילה.

קרנית פיצתה אם כן את הולך הרגל.

לאחר התשלום הגישה קרנית תביעה נגד המעביד – כחלון. התביעה הוגשה מכוח סעיף 9 לחוק הפיצויים הקובע כי קרנית זכאית להשיב לעצמה את הפיצויים ששילמה לנפגע "מבעל הרכב...שהתיר לאחר לנהוג ברכב...כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה".

השופט ד"ר אחיקם סטולר, מבית משפט השלום בתל אביב, הסתמך על עדותו של כחלון במשטרה.

בעדותו אמר כחלון כי עזבה החל לעבוד אצלו ימים ספורים לפני התאונה וכי לא בדק את רישיון הנהיגה שלו ביום התאונה. מתוך עדות זו הסיק השופט סטולר כי כחלון התיר לעזבה לנהוג במשאית "כשהוא יודע שאין לו רישיון נהיגה, או למצער כשהוא עוצם עיניו ואינו בודק אם לעזבה יש רישיון נהיגה בר תוקף אם לאו".

חובתו של בעל רכב, לבדוק אם הוא מתיר נהיגה בכלי הרכב לאדם בעל רישיון נהיגה תקף. זו חובה של בעל הרכב כלפי המשתמשים בדרך - הולכי רגל או נוסעים ברכב כאחד.

מטבעם של דברים, כשאדם מתיר למאן דהוא לנהוג ברכבו יש ביניהם יחסי היכרות או קרבה ובעל הרכב יודע אם לנהג יש רישיון בר תוקף אם לאו.

כשמדובר במעביד אשר קיבל עובד זה מקרוב באותם המקרים שאין היכרות מוקדמת בין הבעלים לעובד, חלה חובה מוגברת לוודא שיש לעובד רישיון נהיגה ואין להסתפק במקרה זה בדברי העובד. כך קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי "חובתו של מעסיק לבדוק האם לנהג העובד אצלו, והנוהג על משאיתו יש רישיון נהיגה, היא חובה מוחלטת עד כדי שהיא מקימה אחריות פלילית לאדם שאינו עומד בה". גם בית המשפט העליון קבע כי המעסיק, כמעביד סביר, חייב לנקוט בצעדים המתבקשים כדי לברר אם לנהג המשאית שלו יש רישיון מתאים.

לסיכום, קבע השופט סטולר, כחלון התיר את הנהיגה לעזבה בידיעה שזה האחרון אינו בעל רישיון נהיגה תקף. למצער כחלון עצם עיניו ובחר שלא לבדוק אם לנהגו יש רישיון נהיגה תקף.

השופט חייב את כחלון לשפות את קרנית עבור הפיצויים ששילמה להולך הרגל שנפגע.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא