הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מהדורה חדשה של המדריך לתובעים תגמולי ביטוח

חיים קליר ושות', משרד עורכי דין

מגדל על דיזנגוף סנטר, רחוב דיזנגוף 50, ת.ד. 11228, תל אביב 6111102

אתר משרדנו: כיתבו לנו בכתובת office@kalir.co.il

טלפון: 03-5176626 פקס: 03-5177078

מנוי יקר,

אנו שמחים להודיע לך על הוצאת מהדורה מעודכנת של המדריך לתובעים תגמולי ביטוח בסדרת המדריכים דע את זכויותיך שהוציא משרדנו.

מאז המהדורה הקודמת שיצאה בחודש יולי 2004, נוספו פסקי דין והנחיות מפקח המובאים במדריך.

על מעט מתוכן המדריך בהמשך עמוד זה.

נשמח גם לקבל הערות והארות.

בברכה,

חיים קליר וצוות המשרד

המדריך לתובעים תגמולי ביטוח

תאגידי הביטוח קיבלו מאת מדינתנו רישיון המעניק להם מעמד ויתרונות עסקיים שלא יסולאו בפז.

תאגידי הביטוח מחזיקים ב- 30% מנכסי מגזר החיסכון החוזי כולו המסתכם ב- 460 מיליארד ₪. ועוד ידם נטויה, על רקע האישור שניתן להם לרכוש קרנות פנסיה וקופות גמל.

לא זו אף זו: חמשה תאגידי ביטוח בישראל מרכזים 95% מהפעילות בתחום ביטוח החיים וכ- 70% מהפעילות בתחום הביטוח הכללי.

הגישה הרווחת כיום בעולם היא, שגופים המרכזים בידיהם כוח כלכלי מהווים סכנה ממשית לזכויות האדם.

הגנת החיים, הגוף, הכבוד והרכוש מופקדת בידי השלטון.

ההגנה הכלכלית לערכים אלה הופקדה בידי תאגידי ביטוח פרטיים.

אולם בעוד השלטון נתון לפיקוח גופים מנהליים ומשפטיים מהירים ואפקטיביים (כמו הבג"צ), תאגידי הביטוח נעדרים פיקוח יעיל.

בית המשפט העליון התריע על כך, בהזכירו את הלקח המר של המדינה המתירנית במאה התשע עשרה. זו אפשרה למתי מעט לצבור כוח כלכלי העלול להשחית. תחת סיסמת חופש חוזים רחב, כמעט ללא מעורבות של המדינה, התפתחו עושק ועוול, ניצול, עוני ופיגור עמוק ורחב.

דווקא בתנאים של שוק חופשי, קבע בית המשפט העליון, נדרשת המדינה להגן על חלשים.

בשוק הביטוח אין הגנה שכזו. תאגידי הביטוח השכילו לפתח מנגנונים שכל כולם נועדו לדחות תביעות מבוטחים. לרשותו של המבוטח אין יועצים, שמאים, חוקרים, מומחים וייעוץ משפטי צמוד.

המבוטחים והנפגעים נאלצים לכתת את רגליהם שנים רבות וארוכות מחוץ ובין כותלי בית המשפט. חלק מהשופטים, למרבה הצער, מתייחסים אל תאגידי הביטוח כאילו היו גופים פרטיים שמותר להם הכול, גם לנצל את שעתו הקשה של המבוטח ולהתעמר בו.

האתגר שלנו

משרדנו הציב לעצמו אתגר: לתת בידי ציבור המבוטחים מאגרי מידע וכלים להתמודדות עם המבטחים. למטרה זו בנינו עבור ציבור המבוטחים, השופטים, עורכי הדין והמומחים בביטוח, את אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת , אתר המכיל מידע שוטף ועדכני בתחום משפט הביטוח והנזיקין וכן ייעוץ משפטי מקוון.

למטרה זו הוצאנו את המדריך לנפגעי תאונות דרכים, אותו ניתן להוריד מאתר משרדנו, או לקבלו ישירות במשרדנו.

גם המדריך המעודכן, לתובעים תגמולי ביטוח, נועד להציג בפניך את האמצעים והכלים העומדים לרשותך כדי לאלץ את תאגידי הביטוח לקיים את התחייבויותיהם ולשלם את המגיע לך. מטרתנו היא לאפשר לך שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס.

מנושאי המדריך:

· כיצד יש לנהוג מייד לאחר קרות מקרה הביטוח

· איך להגיב על הצעת חברת הביטוח ללכת לבדיקת פוליגרף

· האם חוקי להחתים את המבוטח על כתבי קבלה, ויתור, סילוק ושחרור או על גב המחאה

· מהן התשובות שחברת הביטוח חייבת לספק למבוטח שהגיש לה תביעה

· מהי מגבלת הזמן (ההתיישנות) להגשת תביעות ביטוח, ומה מאריך את תקופת ההתיישנות

· היכן, חוץ מאשר בפוליסה, רשומות זכויות המבוטח

· מהם הסעיפים והמגבלות בפוליסה שאין להם תוקף חוקי

· מה תוקפן של הנחיות והכרעות המפקח על הביטוח

· "אין פוליסה אין ביטוח" האם טענה נכונה או סתם קשקוש

· האם אי הפעלת אמצעי מיגון שוללת את זכויות המבוטח

· חוקיותו של סעיף בהצעת הביטוח המתנה את תוקף הביטוח בתשלום פרמיה ראשונה

· מבוטח שחטא, נהג ברשלנות רבתי, בפזיזות ובאי אכפתיות, האם עדיין זכאי לתגמולי ביטוח

· סייגים בפוליסה שחברת הביטוח לא הביאה לידיעת המבוטח - חובת היידוע והווידוא

· פסקי דין, חוקים, וחוות דעת המשמשים עזר בתביעת הביטוח

· הכנת החומר למשפט - מה להכין, עם מי וכיצד

· הגופים והרשויות שבידיהם מידע ומסמכים היכולים לעזור בתביעת ביטוח

· מהו בית המשפט שאליו יש לפנות ומהו ההליך הנכון

· האם חברת הביטוח חייבת לתת לך את הדוחו"ת, החקירות והמסמכים שבידיה

· מתי יטיל בית המשפט סנקציות על חברת ביטוח

· טיפול בתביעות צד שלישי

· גובה האגרה בתביעת ביטוח

על כל אלה ועל נושאים רבים אחרים תוכל למצוא במדריך לתובעים תגמולי ביטוח.

את המדריך ניתן להוריד חינם באתר האינטרנט של משרדנו. לקבלתו לחץ כאןאו לקבלו חינם באמצעות פנייה למנהלת משרדנו הגב' זהר שלי באימייל mailto:office@kalir.co.ilאו באמצעות הטלפון 03-5176626 או בפקס 03-5177078

ומעל הכול אנו מאחלים לכם הצלחה במימוש הזכויות המגיעות לכם

ועומדים לרשותכם בכל עת

לקבלת המדריך לחץ כאן.

אם רצונך להפסיק קבלת עדכונים אלה, נודה לך אם תואיל להודיענו לכתובת office@kalir.co.il