הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שחקן איננו נכס מניב

מני לוי היה שחקן כדורגל בקבוצת מכבי תל אביב.

באחד הימים התקיים משחק בין מכבי תל אביב לבין בית"ר ירושלים באצטדיון טדי בירושלים. במהלך המשחק, עצר לוי כדור בגופו, בעט בו, התמוטט ואיבד את הכרתו.

מאז נותר לוי מחוסר הכרה. הוא מטופל במסירות על ידי הוריו בביתם.

למכבי תל אביב הייתה פוליסת ביטוח תאונות אישיות בחברת הביטוח הפניקס. הפוליסה ביטחה את שחקני הקבוצה וביניהם באופן מפורש גם את לוי.

מכבי פנתה אל הפניקס, גבתה את תגמולי הביטוח בסך שבעים וחמישה אלף דולר ושלשלה את הכספים לקופתה.

הוריו של לוי פנו למכבי ודרשו כי הכספים יועברו אליהם. אנו זקוקים לכספים אלה נואשות כדי לטפל בבננו, אמרו ההורים לראשי הקבוצה.

ראשי מכבי סירבו. בנכם לא היה אלא נכס מנכסיה של מכבי, נאמר להורים. הפוליסה לא נעשתה לטובתו. היא נועדה "לבטח את נכסי הקבוצה". הפוליסה באה להגן על מכבי, טענו ראשיה. לא על השחקנים. מכבי זכאית לכספים ולא בנכם.

ההורים נאלצו להגיש נגד מכבי תל אביב תביעה לבית המשפט ובה ביקשו כי הקבוצה תעביר לידיהם את תגמולי הביטוח שנתקבלו מחברת הפניקס.

התביעה הובאה בפני השופט אברהם קסירר, מבית משפט השלום בתל אביב.

סעיף 1 לחוק חוזה הביטוח מציין השופט, קובע כי חוזה ביטוח הוא חוזה לפיו מתחייב המבטח תמורת דמי ביטוח לשלם בקרות מקרה הביטוח תגמולי ביטוח למוטב. סעיף 11 קובע כי המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע בפוליסה מוטב אחר.

השופט קסירר מעיין בפוליסה ומוצא כי 45 שחקני הקבוצה ובהם לוי צוינו במפורש בפוליסה כמבוטחים. בפוליסה לא נקבעו מוטבים. מכאן שהשחקנים ובהם לוי הם גם המוטבים והם הזכאים לתגמולי הביטוח.

השופט דוחה את טענת מכבי תל אביב כי תכלית הפוליסה היא להגן על הקבוצה ולא על השחקנים. גם עדותו של יו"ר מכבי תל אביב, אלון הרציקוביץ, בנקודה זו לא שכנעה את השופט. השופט גם הסתייג מהאיום המרומז של ראשי מכבי על הוריו של לוי, לפיו אם תוגש תביעה נגד מכבי, "לא תוכל מכבי להמשיך ולסייע למשפחה".

דווקא התכלית המקובלת של חוזי ביטוח מסוג זה מובילה למסקנה שהזכאים לתגמולי הביטוח הם השחקנים. בהקשר זה מזכיר השופט קסירר את פסק הדין שניתן בבית משפט השלום בחיפה וסקירתו הובאה באתר משרדנו תחת הכותרת "הנפשות הפועלות בחוזה הביטוח". בפסק דין זה נקבע כי ההנחה היא שכאשר מעביד מבטח את עובדיו מפני סיכוני מוות, נכות ואובדן כושר עבודה כי העובדים, הם ולא המעביד, המוטבים בפוליסה והם הזכאים לתגמולי הביטוח.

סוף דבר, קובע השופט קסירר, על מכבי תל אביב להעביר לידי הוריו של לוי את תגמולי הביטוח שנתקבלו בידה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין.

בשולי הדברים אנו מבקשים להעיר כי התוצאה שהשחקנים הם הזכאים לתגמולי הביטוח מתחייבת מהוראות מפורשות בחוק חוזה הביטוח עליהן אף לא ניתן להתנות. סעיף 42 לחוק חוזה הביטוח קובע כי חוזה לביטוח חייו של אדם אחר שאיננו המבוטח טעון הסכמה בכתב של אותו אדם. סעיף זה חל גם על ביטוח תאונות אישיות כפי שקובע סעיף 54 לחוק. לכן על מכבי תל אביב היה להציג הסכמה בכתב מצידו של לוי לעריכת הביטוח בו הוא אינו המוטב. בהעדר מסמך כזה ונוכח הוראותיו המפורשות של חוק חוזה הביטוח, מתחייבת המסקנה שלוי הוא ורק הוא המוטב.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא