הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טעיתי בגדול

חנותו של אברהם לוי, לממכר אביזרי רכב, נשרפה.

חברת הביטוח הכשרת הישוב, אצלה ביטח לוי את החנות, סירבה לשלם ללוי תגמולי ביטוח.

לוי נאלץ לפיכך לפנות לעזרת בית משפט השלום בירושלים.

במשפט, הפכה הכשרת הישוב את לוי לרמאי. הצתתָ את חנותך כדי להוציא ממני במרמה תגמולי ביטוח. כך הטיחה הכשרת היישוב בלוי. הכשרת היישוב רטנה גם על כך שלוי חתם על הסכם פוליגרף ומיאן ללכת לבדיקה.

במשפט שהתנהל בפני השופטת עירית כהן, התברר כי הכשרת היישוב, מינתה חוקר שריפות מטעמה, כדי לבדוק אם אכן הייתה הצתה.

החוקר, שלמה מאור, הגיע למסקנה, ששריפת החנות לא ארעה בכלל כתוצאה מהצתה. מאור ביצע בזמן אמת בדיקה באמצעות גלאי הידרו קרבונים וממצאיה שללו את אפשרות ההצתה. מאור הגיע למסקנה שהגורם לשריפה היה כשל במפצל החשמלי.

אולם מסקנת מאור לא הייתה נוחה להכשרת הישוב. על פיה היה על הכשרת הישוב לשלם ללוי את תגמולי הביטוח.

את הישועה מצאה הכשרת הישוב ברשף אלברט אוחנה, חוקר מכבי האש. זה האחרון לא ביצע כל בדיקה אובייקטיבית, אלא התבסס על חוש הריח שלו ועל בקבוק מיץ פריגת ממנו נדף ריח של חומר דליק.

הכשרת הישוב תקפה לפיכך את החוקר מטעמה ואמתה אותו על דוכן העדים עם חוש הריח של חוקר מכבי האש ועם בקבוק המיץ.

למרבה הפלא, מאור קרס כבר בשאלה הראשונה. הוא לא ניסה להגן על חוות דעתו ואף מבלי לבקש לראות את הנתונים שהובאו בפניו הודה מיד "טעיתי בגדול".

רצונו של מאור לרצות את הכשרת הישוב, מתארת השופטת כהן, לא החזיק מעמד בסופו של דבר. שאלות שהפנתה אליו השופטת כמו גם על ידי לוי החזירו אותו למסקנתו המקורית כי לא הייתה הצתה אלא כשל במפצל החשמלי.

ביחס לחוות דעת חוקר מכבי האש שהתבססה בעיקר על כך שהוא הריח במקום ריח של חומר דליק, העדיפה השופטת את ממצאי הבדיקה האובייקטיבית שערך מאור, ששללו קיומו של חומר דליק, על פני חוש הריח של חוקר מכבי האש.

אשר לטענת הכשרת הישוב בדבר מרמה בתביעה מצידו של לוי קובעת השופטת שאין בה כל ממש בראיות לרבות עדותו של השמאי מטעם הכשרת הישוב.

עתה פונה השופטת לדון בטענת הפוליגרף. במשפט התברר כי הכשרת הישוב לא הזדרזה לשלוח את לוי להיבדק בפוליגרף. בניגוד למצג שיצר החוקר שהחתים את לוי על הסכם הפוליגרף לפיו תערך בדיקת פוליגרף שתכריע את גורל תביעתו, עברה תקופה ארוכה מבלי שלוי נקרא להיבדק בפוליגרף. הכשרת הישוב המתינה לתוצאות חקירת המשטרה ובאמתחתה הסכם הפוליגרף תוך שהיא מנסה להיבנות משתיהן יחד. בנסיבות אלה, קובעת השופטת ולאחר שהתברר כי אין מדובר בהצתה, עמידתה של הכשרת הישוב על בדיקת פוליגרף הינה שלא בתום לב.

התוצאה, השופטת עירית כהן פסקה ללוי את תגמולי הביטוח ובנוסף פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו בשל אי תשלום תגמולי הביטוח במועד, וכן הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא