הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אחריות חברת השכרה

רכב עמד בעצירה מוחלטת לפני רמזור אדום. רכב שכור של חברת אוויס פגע בו מאחור.

בעלת הרכב הנפגע, פנתה לאוויס, אולם אוויס התנערה מכל אחריות. אני לא חברת ביטוח. תפני לחברה ששכרה את הרכב.

אלא שהחברה ששכרה את הרכב לא קיימת יותר. גם את מי שנהג ברכב מטעם שוכרת הרכב לא ניתן היה לאתר.

בעלת הרכב הנפגע לא ויתרה והגישה תביעת נזיקין נגד אוויס עצמה.

התביעה התבררה בפני השופט דוד גלדשטיין מבית משפט השלום בתל אביב.

לא הייתה מחלוקת, כי מי שנהג ברכב מטעם שוכרת הרכב אחראי לנזק. המחלוקת היחידה הייתה בשאלה אם אוויס, כחברה להשכרת רכב, אחראית לנזקים הנגרמים על ידי שוכרי הרכב שלה.

אכן נכון, מסכים השופט גלדשטיין, אין לאוויס אחריות לנזקים שרכב שלה גורם מעצם העובדה שאוויס היא בעלת הרכב. אך אין זה מתקבל על הדעת, שבעל רכב, שהיה מעורב בתאונה, יהיה פטור מאחריות, כשלא ניתן לאתר את הנהג האחראי לנזקים.

לאוויס, מדגיש השופט, כלים טובים יותר לאתר את הנהגים ברכביה מאשר לאנשים הנפגעים מרכביה. לאוויס קשר חוזי עם שוכרי הרכבים ועם הנהגים מטעמם.

לפי דיני התעבורה, מוסיף השופט, אחראי בעל הרכב לעבירת תעבורה שבוצעה ברכבו, אלא אם יוכיח מי נהג ברכב. יש ללמוד גזירה שווה מדיני התעבורה ולהטיל על בעל הרכב להוכיח מי נהג ברכב גם בתביעות נזיקין.

אם תתקבל עמדת אוויס, מדגיש השופט, אזי הנפגעים מכלי רכב שכורים יוותרו ללא פיצוי רק משום שזהות הנהג אינה ידועה. הדבר אינו מתקבל על הדעת.

אשר לטענה כי אוויס אינה חברת בטוח, השופט מפנה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. הצו מתנה מתן רישיון לחברה להשכרת רכב בקיומו של ביטוח לרכב. צו זה גם מחייב את משכיר הרכב, חברת אוויס במקרה זה, לבדוק קיומו של רשיון נהיגה תקף וקיומו של ביטוח.

על כן, קובע השופט, טענת אוויס שהיא איננה מבטחת של הרכב איננה יכולה לעמוד. אוויס מחויבת על פי חוק בביטוח ואם לא עשתה כן הפרה חובה שבחוק. הפרת חובה שבחוק מטילה עליה חבות בנזיקין. בנקודה זו גם הטענה שהשוכרת לא ביקשה ביטוח איננה רלוונטית למישור היחסים שבין אוויס לבין הנפגעים מרכביה.

טענת אוויס, מוסיף השופט, אף מתעלמת מהוראת המפקח על התעבורה עוד משנת 1989 כי על חברות השכרה לערוך ביטוח צד שלישי בגין נזקי רכוש הנגרמים עקב פגיעות של כלי רכב שכורים.

הוראות החוק מחייבות איפוא את אוויס בקיומו של ביטוח לרכב השכור המכסה את אחריות נהג הרכב השכור לנזקי רכוש הנגרמים לצד שלישי.

לפי חוק חוזה הביטוח, לצד השלישי יש זכות תביעה ישירה כלפי המבטח בביטוח אחריות.

אילו היתה אוויס ממלאת אחר חובת הביטוח הייתה לבעלת הרכב שנפגע זכות ישירה כלפי אותו מבטח לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם לרכבה.

יש להטיל איפוא על אוויס את החובה לפצות את בעלת הרכב שנפגע כאילו היה ביטוח, קובע השופט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא