הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הביטוח הישיר והנזק התוצאתי

אלי כהן נסע ברכבו באזור הכנרת. הייתה זו שעת ערב. הכביש היה חשוך.

לפתע נשמעה חבטה. הרכב פגע בחיה, כנראה בחזיר בר.

כהן והנהג יצאו והבחינו בפגיעה לא משמעותית בפח הרכב. הם המשיכו לנסוע.

כעבור כארבעה קילומטר, הרכב החל מקרטע והמנוע דמם.

הכיצד לא בדקת את שעון החום, נזפה חברת ביטוח ישיר במבוטחה וסירבה לשלם לו את תגמולי הביטוח עבור המנוע שיצא מכלל שימוש.

זהו "נזק תוצאתי", המשיכה ביטוח ישיר והבהירה. הוא נגרם עקב התנהגותךָ הבלתי סבירה.

ביטוח ישיר גם לא הסכימה לפצות את כהן עבור חלקי החילוף המקוריים והחדשים שהוא תיקן באמצעותם את הרכב.

כהן לא אמר נואש, והעמיד את טענותיה של ביטוח ישיר למבחן בית המשפט לתביעות קטנות בקריות.

השופטת אילת דגן לא מצאה ממש בטענות ביטוח ישיר.

הרי הנהג יצא מהרכב ולא הבחין בנזילה על הכביש. הנהג הבחין כי שעון החום עבר אל התחום האדום רק כעבור כארבעה קילומטר, כשנאלץ לעצור בשל קרטוע הרכב.

מה בלתי סביר בהתנהגות זו, תמהה השופטת.

הוא הדין בטענה כאילו מדובר בנזק תוצאתי. בעת ההתנגשות וכתוצאה ממנה נשברה תושבת מצנן מי המנוע ומי הקירור נזלו ממערכת מי הצינון. מאחר והמנוע עבד ללא צינון מתאים הוא יצא מכלל שימוש.

התאונה היא אפוא שגרמה לכל הנזקים, קבעה השופטת. התאונה גרמה לפגיעות בפח, במצנן ובמנוע. גם אם בפועל לקח למנוע עוד מספר דקות עד ששבק בשל התרוקנות המים, המדובר בנזק שנגרם בתאונה ולא בנזק תוצאתי.

בסוגיית הנזק התוצאתי מסתמכת השופטת דגן על פסיקת בית המשפט העליון, כפי שעשו שופטים אחרים במקרים דומים שהובאו באתר משרדנו. ראו סקירתנו נזק תוצאתי בסיבוב נוסף וסקירתנו סמנטיקה לשונית.

כעת פונה השופטת לדון בשאלת עלות חלקי החילוף. חוות דעת השמאי מטעם ביטוח ישיר הוכנה בדיעבד כחודשיים וחצי לאחר התאונה. קביעותיו בדבר האפשרות להשיג חלק תחליפי, קובעת השופטת, היו סתמיות מבלי שבדק בפועל אם החלק התחליפי שהוצע על ידו שווה באיכותו לחלק שניזוק.

ביטוח ישיר ידעה בזמן אמת על דרישתו של כהן לחלקים חדשים ומקוריים, אך נמנעה מלערוך בירור בזמן אמת אם ניתן להשיג חלק תחליפי השווה באיכותו לחלק שניזוק והסתפקה בחוות דעת מאוחרת ותיאורטית.

לכן, קובעת השופטת, יש להעדיף את חוות דעתו של השמאי מטעמו של כהן אשר בדק את הרכב ואת מצב השוק בפועל בזמן אמת ומצא שלא ניתן היה להשיג חלק תחליפי העומד בדרישות יצרן הרכב.

התוצאה, ביטוח ישיר חויבה לשלם לכהן את עלות חלקי החילוף החדשים והמקוריים וכן את הסכומים שקוזזו בטענת הנזק התוצאתי במלואם. כן חויבה ביטוח ישיר לשאת בשכר השמאי מטעם כהן ובהוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא