הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סבא כבן משפחה קרוב

גלי ואוהד פז תכננו בקפידה את הטיול המשפחתי הקרוב עם ילדיהם הקטנים, לאירופה.

הם הזמינו מבעוד מועד כרטיסי טיסה, שכרו קרוואן ואפילו דאגו לבטח את עצמם, מפני כל צרה שלא תבוא, בביטוח נסיעות לחו"ל, בחברת הביטוח הראל.

איתרע המזל, וכעשרה ימים לפני היציאה לטיול, אושפז אביו של אוהד עקב התקף לב.

מצבו של האב הסתבך. בני הזוג לא מצאו יותר עניין בטיול. כרטיסי הטיסה והזמנת הקרוואן בוטלו.

פוליסת הראל כללה גם כיסוי הוצאות, במקרה של ביטול נסיעה, עקב אשפוז בלתי צפוי של בן משפחה קרוב.

מי יכול להיחשב בן משפחה קרוב יותר מאשר אבי, סבר לתומו אוהד פז.

אלא שהראל לא סברה כי הדברים כה פשוטים.

הראל יגעה ומצאה כי בהגדרת בן משפחה קרוב בפוליסה נמנים אישה, בעל, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, חותן, חותנת ושותף יחיד לעסק בעסק של שני שותפים בלבד. סבא וסבתא אינם נחשבים בהראל בני משפחה קרובים.

יש לדקדק, אמרה הראל לפז וכך הסבירה לבני הזוג את צפונות הפוליסה שלה: עבורֽךָ אביך הוא אב כמשמעותו בפוליסה. עבורֵךֽ חמיך הוא חותן. עבור שניכם האב הוא אם כן בן משפחה קרוב, אולם עבור ילדיכם הוא רק סבא ואצל הראל, כאמור, סבא הוא לא בן משפחה קרוב שאשפוזו מצדיק ביטול של טיול.

בטיעונים אלה, סירבה הראל לכסות את הוצאות הטיסה של הילדים. הראל גם לא הסכימה להשיב לפז אלא את מחצית הוצאות ביטול שכירות הקרוואן. בקרוואן היו אמורים לשהות גם הילדים. מבחינת הראל, הילדים יכלו להמשיך ולטייל באירופה לבדם בחדר הילדים של הקרוון. הם היו מספיק גדולים כדי להמשיך לבדם בטיול: הקטן בן ארבע והגדול בן שבע.

משפחת פז לא השלימה עם סירובה של הראל לכסות את הוצאות הנסיעה של הילדים, ופנתה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב.

השופט ע. ג'ואד חג' יחיא התקשה להבין מדוע חותן, חותנת, או שותף לעסק, קרובים יותר לליבה של הראל מאשר סב וסבתא. אין לקבל מצב, קובע השופט, בו יינתן כיסוי למקרה ביטול נסיעה עקב אשפוז של חותן, חותנת, או שותף, אך לא יינתן כיסוי למקרה ביטול נסיעה עקב אשפוז הסב והסבתא.

נראה לי, מוסיף השופט, כי השמטת המילים סב וסבתא בהגדרת הפוליסה לא הייתה מכוונת.

ניתן להשקיף על הסיטואציה גם מנקודת מבט אחרת: הילדים לא ביקשו את החזר הוצאותיהם כמבוטחים-נוסעים עצמאיים. כאן נתבקש החזר ההוצאות, גם אלה שהוצאו עבור הילדים, כתוצאה מאשפוז אבי המבוטח. כל כך מובן מאליו, מסביר השופט, שמקרה ביטול נסיעת קטין עקב ביטול נסיעת הוריו בגלל אשפוז הסבא או הסבתא, נכלל בכיסוי הביטוחי.

הסכם הביטוח בין ההורים לחברת הראל, מדגיש השופט, נעשה כדי לקבל בחזרה את הוצאות הנסיעה במקרה של ביטול נסיעה. ההורים זכאים להחזר הסכום ששילמו עבור הוצאות הנסיעה ואין זה משנה שהסכום הינו גם עבור ילדיהם.

אין זה ראוי ואין זה סביר, מוסיף ומדגיש השופט, לתת לפוליסה את הפרשנות שמבקשת לתת לה חברת הראל. כאשר משפחה שלימה מבוטחת בביטוח נסיעות לחו"ל ומבטלת את הנסיעה בשל אשפוז בן משפחה של אחד ההורים, אין להבחין בין ההורים לילדיהם.

השופט חג' יחיא חייב אפוא את הראל לשלם למשפחת פז גם את הוצאות הנסיעה של הילדים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן את הוצאות המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא