הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

החוקר הרומנטי

ויכוח עתיק יומין נטוש במשפט הביטוח. עד כמה רשאי חוקר ביטוח להרחיק לכת, כדי להפיל בפח את המבוטח.

האם מותר למשל לחוקר ביטוח לנצל את חרדת הבדידות של אלמנה ולנסות לפתות אותה כדי להציג את הקלטת כראיה במשפט?

דילמה זו עמדה במרכז משפט הפיצויים של א', נפגעת תאונת דרכים.

א' נותרה עם פגיעות קשות: פנימיות, אורתופדיות, נוירולוגיות וגם פסיכיאטריות. את תביעתה לפיצויים הגישה נגד חברות ביטוח החובה מנורה, אליהו ואי איי ג'י, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

זמן מה לאחר הגשת התביעה, פנה אל א' אדם שהיציג עצמו כנציג עמותת "חיש".

אנחנו בעמותה, סיפר לא', עוסקים בהתנדבות בליווי אנשים מבוגרים לטיולים בחו"ל. אותו אדם הציע לה עבודה כמדריכת תיירים, אולם מהר מאוד, השיחה עמו גלשה גם לתחום האישי. א' קיבלה את הרושם שהוא מתעניין בה על רקע רומנטי.

לימים, נדהמה א' לפגוש את הגבר הרומנטי... בבית המשפט, כחוקר פרטי מטעם חברות הביטוח. או אז הבינה כי כל מטרתו בהיכרות עמה לא הייתה אלא כדי לדוג מידע שישמש נגדה במשפט הפיצויים.

א' נפגעה עד עמקי נשמתה. היא הגישה בקשה לפסול את עדותו של החוקר ואת הקלטת של שיחותיה עמו.

התנהלות החוקר קוממה את השופט כרמי מוסק. השופט הזכיר לחברות הביטוח ולחוקר כי תקנות החוקרים הפרטיים מחייבות חוקר פרטי להזדהות בעת מילוי תפקידו "לכל מטרה ועניין במילים חוקר פרטי". הן גם אוסרות על חוקר פרטי להתחזות "כשליחו של אדם פלוני או כמי שפועל מטעמו".

החוקר שלכם, אמר השופט מוסק לנציגי חברות הביטוח, עבר על שני איסורים אלה. גם לא ציין בפני הנפגעת שהוא חוקר פרטי. גם הציג בפניה מצג שווא לפיו הוא נציג עמותת מתנדבים.

לא זו אף זו, המשיך השופט, החוקר הרעיף על א' בכזב וללא כל כוונה אמתית, מחמאות אישיות וניצל את היותה אישה דתייה. הוא יצר רושם כי הוא מעוניין בקשר אישי אתה. הוא נכנס עמה לשיחות על היחסים שבינו ובינה ודן עמה על האפשרויות שב"שמירת נגיעה". באופן זה, הצליח לחדור לפרטיותה ולהוציא ממנה אמירות שונות במטרה להציגן בבית המשפט.

התנהלות זו פסולה מכל וכל, קבע השופט. "הדעת אינה סובלת שחוקרים פרטיים, ידלו ממי שנפגעו בגופם מידע באמצעות התחזות לנציגיהם של גופים העשויים להיטיב עם הנפגעים, להותיר אותם עם לב שבור ובה בעת לבקש לעשות שימוש במידע שהתקבל בצורה כה לא הגונה. התנהלות חסרת הגינות זו מפרה את כללי האתיקה של החוקרים הפרטיים".

בנוסף, החליט השופט, התנהגות החוקר עומדת בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. א' היא אישה רווקה. היא הייתה מעוניינת במציאת בן זוג. היא הרגישה נינוחה בחברת החוקר, שיתפה פעולה בשיחה. הרגישה מחוזרת במידת מה ואף חשה כי ייתכן שקיים פוטנציאל להיכרות. בין השאר בשל המחמאות שנתן לה החוקר באומרו למשל: "לפי איך שאת נראית את פספוס גדול". א' התרצתה ומסרה לחוקר פרטים שונים על עצמה, דעותיה ועברה.

חברות הביטוח מבקשות כעת לעשות שימוש במידע לצורך המשפט, שלא למטרה שלשמו נמסר, בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. זאת אין להתיר, פסק השופט. על בית המשפט להציב גבולות ברורים בעניין זה ולדחות כל ניסיון של הגשת ראיות שהושגו תוך הפרה של ההגנה על הפרטיות שעה שנעשה שימוש במצג שווא.

בסופו של דיון, פסל השופט כרמי מוסק את עדותו של החוקר והורה להוציא את קלטת השיחה שבינו לבין א' מתיק בית המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא