הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פטירה בין הגילים

ארגון נכי צה"ל רכש פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, המבטחת את חיי חברי הארגון, בחברת הביטוח שילוח.

הפוליסה מחלקת את חברי הארגון המבוטחים לשתי קבוצות:

בקבוצה הראשונה כלולים נכי צה"ל ההולכים לעולמם "עד גיל 70 כולל", כך כלשון הפוליסה, כשהמילה כולל מופיעה שם במפורש. אלה מבוטחים בסכום ביטוח של מאה ואחד אלף שקל.

הקבוצה השניה מורכבת מנכים הנפטרים "בגיל 71 - 75 כולל". לקבוצה זו ניתן סכום ביטוח של ארבעים וחמישה אלף שקל בלבד.

חבר הארגון, המנוח אברהם ליובין ז"ל, היה בן שבעים שנה ושמונה חודשים במותו.

כל אדם מן היישוב, היה מגיע למסקנה מהירה, כי ליובין המנוח שייך עדיין לקבוצת הגיל הראשונה. הרי נאמר "עד גיל 70 כולל". מדוע הוספה המילה "כולל", אם לא כדי להדגיש כי גם בני גיל 70 כלולים בקבוצה הראשונה.

לא זו אף זו: חוק הפרשנות קובע מפורשות כי הביטוי "עד" לעניין זמן – "משמעו עד ועד בכלל". לכן גם אם היה רשום בפוליסה כי קבוצת המבוטחים הראשונה כוללת את המבוטחים הנפטרים "עד גיל 70", ללא המילה "כולל", הרי גם אז, כל בני גיל 70 היו נכללים בפנים. על אחת כמה וכמה כשהמילה "כולל" צוינה במפורש.

לכן לדוגמא, בכרטיסי האשראי שלנו כשכתוב "בתוקף עד 09/04", גם כל חודש ספטמבר כלול. והדברים ידועים.

בהערת סוגריים נוסיף כי חוק הכשרות המשפטית, כשהוא מתאר קטין, אומר זאת במילים אלה: "אדם שלא מלאו לו 18 הוא קטין". לא נאמר "אדם עד גיל 18 הוא קטין". אם היה נאמר כך, האדם היה נותר קטין עד שימלאו לו 19 שנה. לא בכדי חברות הביטוח הקפידו לרשום, למשל, בפוליסות המקנות כיסוי לאובדן כושר עבודה, כי הן תקפות עד שימלאו למבוטח 65 שנה.

אדם נחשב אם כן לבן גיל 70 מאותו רגע שמלאו לו 70 שנה ועד שימלאו לו 71 שנה.

אולם לא כך גרסה שילוח. למרות שליובין המנוח נפטר בגיל שבעים, שילוח ניסתה לשייך אותו לקבוצת הגילאים השנייה שבין גיל 71 עד 75 כדי לשלם את סכום הביטוח הנמוך. כפי שנראה, שילוח אפילו ניסתה את מזלה בבית המשפט ואפילו זכתה להבנה מסויימת.

השופט מאיר שנהב, מבית משפט השלום בתל אביב, קרא את הפיסקה הנדונה וסבר כי היא עמומה ומאפשרת פרשנות כפולה ושוות סבירות, כך כלשונו.

המנוח נפטר בהיותו בן 70 שנה ומספר חודשים. לפיכך, ממשיך השופט, לכאורה אינו יכול להכלל בגדר קבוצת המבוטחים שעד גיל 70. מאידך, מודה השופט, מאחר וטרם מלאו למנוח 71 שנה הוא אינו יכול להכלל בגדר קבוצת המבוטחים בני 71 ומעלה.

מדוע אם כן בכל זאת זכאים יורשי המנוח לסכום הביטוח המלא? כאן השופט מפעיל את כלל הפרשנות נגד המנסח. במצב זה בו נוסח הפוליסה פגום וחסר התייחסות מפורשת לבני 70 ומספר חודשים, יש לבחור את הפרשנות המקלה עם המבוטח, שכן חברת הביטוח היא שניסחה את הפוליסה.

בחצי פה ורק כעניין חילופי, מודה השופט כי פרשנות יורשי המנוח סבירה יותר. ראשית, משום שהמילה "כולל" שהוספה לביטוי "עד גיל 70" מרמזת על כוונת המנסח כי בני 70 ומספר חודשים יכללו בקטגוריה זו עד מלאת להם 71 שנה. שנית, משום שאדם סביר, לו היה נשאל לגבי גילו של המנוח בעת פטירתו היה משיב ללא היסוס כי המנוח בן 70 שנה, ולא היה משיב כי המנוח "התחיל" את שנתו ה- 71, אמירה מוזרה ומלאכותית.

בסופו של דיון, אם כן, חִייב השופט את שילוח לשלם ליורשי המנוח את סכום הביטוח המלא.

בשולי הדברים נבקש ברשותכם להעיר כי אנו מצֵרים, בכל הכבוד, על כך שהשופט ייחס לטקסט כל כך מובן אפשרות ל"פרשנות כפולה ושוות סבירות".

התייחסות כזו רק מעודדת את חברות הביטוח לנסות בכל פעם את מזלן בבית המשפט בטענות סרות טעם.

חבל שהעניין הובא בכלל לדיון וחבל עוד יותר שהדיון לא הסתיים בתשלום הוצאות משפט עונשיות על טענות סרק. אך זו כמובן רק דעתנו ובמחשבה שנייה אנו שמחים שהדיון הסתיים לפחות בדרך שהסתיים. יכול היה גם להסתיים אחרת.

ישנו לפחות עניין אחד שהתברר כעת למעלה מכל ספק. בפוליסה הקבוצתית בשילוח נרשם במפורש שהיא נמשכת עד גיל 75 כולל. כעת ברור גם לחברת שילוח כי נכי צה"ל מכוסים בפוליסה עד שימלאו להם 76 שנה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא