הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כמו נמלים בחודשי הקיץ

אחד המונחים העלומים בתחום הביטוח הוא המונח "ביטוח" עצמו. מונח זה מעולם לא הוגדר, לא בחוקי הביטוח ולא בחוק אחר כלשהו. גם ניסיונות השופטים להגדיר אותו ולייחד אותו מעסקאות אחרות, לא צלחו.

משמעותו של המונח ביטוח חשובה, בין השאר, כדי לקבוע האם חוק חוזה הביטוח חל על חוזה מסויים. ההשלכות יכולות להיות עצומות. כך לדוגמא, האם על החוזה הנפוץ, שנהוג לכנותו ביטוח של מזגן, חל חוק הביטוח? שמא קבלן הלוקח על עצמו "ביטוח" כזה, עובר על דיני הפיקוח משום שהוא זקוק לרישיון מבטח? שאלה זו עלתה במלוא חריפותה בבמקרה שיובא מייד.

משפחת רביפור עברה דירה מירושלים להרצליה.

לצורך העברת תכולת הדירה, נזקקו בני משפחת רביפור לשרותי אריזה והובלה.

בחיפוש במדריך דפי זהב צדה את עיניהם המודעה של "א.א. אחים כהן מעבירים". במודעה נכתב "אחריות וביטוח מלאים לכל הובלה".

משפחת רביפור שכרה, אם כן, את שירותי האחים כהן.

האחים כהן ארזו את תכולת הדירה והעמיסוה על משאיתם מתוך כוונה להסיעה למחרת להרצליה. במהלך הלילה נגנבה המשאית על תכולתה.

האחים כהן לא חלקו על אחריותם ועל חובתם לפצות את משפחת רביפור, אך חלקו על גובה הפיצויים.

משפחת רביפור טענה כי היא זכאית לפיצוי לפי ערך כינון. היינו לפי ערך כחדש וללא הפחתת בלאי. האחים כהן טענו כי את הפיצוי יש לחשב לפי ערך שיפוי היינו הערך הממשי לאחר ניכוי בלאי.

המחלוקת הובאה בפני השופט יצחק מילנוב מבית משפט השלום בירושלים.

השופט מילנוב בוחן תחילה אם ניתן להחיל על האחים כהן שהתחייבו ל"אחריות וביטוח מלאים לכל הובלה" את הוראות חוק הביטוח.

יש הסוברים, מציין השופט, שלא יתכן חוזה ביטוח ללא מבטח המורשה לעסוק בביטוח. לכן אין להחיל את הוראות חוק הביטוח על מי שאינו בעל רשיון מבטח כדוגמת האחים כהן.

מנגד, יש הסוברים כי מי שהציג עצמו כמבטח לא יוכל להשתחרר מתחולת חוק הביטוח בטענה שאינו מבטח מורשה.

השופט מעדיף את הדעה השניה ומחיל את הוראות חוק הביטוח.

יחד עם זאת, מסביר השופט, החלת חוק הביטוח לא בהכרח מביאה לתוצאה שמשפחת רביפור מבקשת להגיע אליה.

עקרון השיפוי קבוע גם בחוק הביטוח. תגמולי הביטוח נועדו להשיב את המבוטח למצבו טרם קרות מקרה הביטוח. המבוטח והמבטח יכולים אמנם להסכים על ביטוח לפי ערך כינון, המיטיב את מצבו של המבוטח למול ביטוח לפי ערך שיפוי. אך בהעדר הסכמה על ביטוח לפי ערך כינון, ברירת המחדל היא ביטוח לפי ערך שיפוי. הכיסוי לפי ערך כינון הוא גם יקר יותר, תמורת פרמיה נוספת.

לכן, קובע השופט מילנוב, הפיצוי לו זכאית משפחת רביפור מהאחים כהן יחושב לפי ערך שיפוי.

בנוסף פסק השופט מילנוב למשפחת רביפור, פיצויים עבור עגמת הנפש והסבל הכרוך באובדן תכולת הדירה והערך הרגשי של הזכרונות שבתמונות ובחפצים האישיים.

אין להכביר מילים על הסבל שעובר אדם שמטלטליו אותם אגר וצבר במהלך השנים נעלמים כהרף עין, מבהיר השופט. רב ערכם הריגשי של זכרונות, שבתמונות ובחפצים אישיים. היטיבה לבטא זאת, מוסיף השופט, המשוררת יונה וולך במילותיה "אדם צובר זכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ...ובחורף הנמלים מתכנסים...ומכלים לאט את הרכוש ואת החורף...".

מן העבר השני, הפגיעה, קשה ככל שתהא, לא מצדיקה, פיצוי בכל מחיר. לכל דבר יש ערך יחסי.

על השופט השפיעה גם התנהגותם של האחים כהן ששילמו מקדמה של 20,000 ₪ ואף הסתכנו ויצאו לאזור חברון ומצאו חלק מהציוד שנגנב והחזירוהו למשפחת רביפור.

לאחר התלבטות בינו לבין עצמו, העמיד השופט את הפיצוי עבור עגמת נפש על סך של שבעים וחמישה אלף שקל, בנוסף לפיצויים שפסק על בסיס ערך שיפוי כאמור.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא