הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אין מקצה שיפורים

תחום הביטוח נבדל בעניינים רבים מתחומי משפט אחרים.

בתחום הנזיקין, למשל, אדם שטוענים נגדו כי התרשל, אינו חייב לברר את טענות הניזוק. הוא גם אינו חייב להתייחס לתביעת הניזוק, אלא אם כן זו מוגשת לבית המשפט.

לעומת זאת, חברת ביטוח שקיבלה תביעה בכתב ממבוטחה, חייבת לברר את חבותה מיד ובטרם משפט. חברת הביטוח חייבת על פי הנחיית המפקח על הביטוח, למסור למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו. חברת ביטוח הדוחה תביעה, באופן מלא או חלקי, חייבת לפרט בכתב את כל נימוקי הדחייה בהזדמנות הראשונה. המפקח קבע בהנחייה גם סנקציה. חברת ביטוח שלא נהגה על פי ההנחייה, לא תוכל להעלות במועד מאוחר יותר נימוק דחייה נוסף אותו יכולה היתה להעלות בהזדמנות הראשונה.

לקבלת הנחיית המפקח "חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו" המופיעה באתר משרדנו במדור חיקוקים בביטוח ונזיקין לחץ כאן.

מטרת ההנחייה הייתה לאפשר למבוטח להתמודד עם טענות חברת הביטוח ולתת בידיו כלים להעריך ולשקול הצעות פשרה ולאפשר לו להתייעץ כראוי עם עורך דינו ואולי לשכנע את חברת הביטוח לשנות את עמדתה.

חברות הביטוח, למרבה הצער, אינן מיישמות את ההנחייה. לעיתים תביעת המבוטח נדחית בלשון כללית. לעיתים על בסיס נימוקים חלקיים, שלא לומר מטופשים. הדבר נעשה אולי מתוך מחשבה כי בשביל המבוטח המותש לא כדאי להתאמץ. ואליו לגבי המבוטח הלא מותש, חברות הביטוח סבורות כנראה, כי אם זה יפנה לבית המשפט, תנתן להן ההזדמנות לעשות מקצה שיפורים.

אולם מסתבר כי לא כל השופטים מוכנים לתת לחברות הביטוח הזדמנות שנייה, כפי שקרה במשפט שבין חברת מרחבים לבין חברת הביטוח מנורה.

כאשר דחתה מנורה את תביעת הביטוח של מרחבים, לא הופיע במכתב הדחייה, דבר וחצי דבר על כך, שמנורה חושדת במבוטחת שלה כי נקטה במעשי מרמה, או כי מסרה לה פרטים כוזבים והעלימה עובדות.

כאשר הוגשה תביעת מרחבים לבית המשפט, הגישה מנורה כתב הגנה השזור לכל אורכו בטענות המציגות את מנורה כמי שהמבוטחת ניסתה לרמות אותה.

מרחבים הסתמכה על הנחיית המפקח על הביטוח, וביקשה למחוק מכתב ההגנה של מנורה טענות אלה, בטענה שמנורה לא טענה אותן בהזדמנות הראשונה.

מנורה לא ניאותה להיפרד מטענותיה אלה וטענה כי הנחיית המפקח על הביטוח אינה מחייבת אותה ושאין לה תוקף.

האומנם, הקשתה השופטת הדסה אסיף מבית משפט השלום בחדרה.

השופטת מזכירה לחברת מנורה כי שאלת תוקפה של הנחייה זו של המפקח נדונה בפני השופט יצחק כהן מבית המשפט המחוזי בחיפה. בהחלטתו המנומקת והמפורטת קובע השופט כהן כי ההנחייה ניתנה בסמכות מלאה ומדיניות משפטית ראויה צריכה לתת להנחיה את מלוא התוקף.

לקבלת סקירתנו "מפקח עם שיניים" בה הבאנו את החלטת השופט יצחק כהן לחץ כאן.

השופטת גם מזכירה לחברת מנורה שני פסקי דין, האחד של בית המשפט העליון והשני של בית המשפט המחוזי בתל אביב, בהם נקבע כי למפקח על הביטוח סמכות רחבה ביותר.

לקבלת סקירתנו "חופש אינו הפקרות" על פסק דינו של בית המשפט העליון לחץ כאן. לקבלת סקירתנו "מפקח עם שיניים" על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב לחץ כאן.

התוצאה, קובעת השופטת אסיף, מאחר ומנורה לא פירטה את טענותיה בדבר מרמה והסתרת עובדות מהותיות באשר לאירועים הביטוחיים והיקף הנזק בהזדמנות הראשונה, אין היא רשאית להעלות טענות אלה בכתב הגנתה.

טענותיה האמורות של מנורה נמחקו איפוא מכתב ההגנה והיא גם חוייבה בהוצאות.

חברת מנורה הגישה ערעור. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני השופטת ברכה בר-זיו. השופטת בבית המשפט המחוזי הפכה על פיה את ההחלטה וקבעה כי בנסיבות, לאור מהות הטענה (מרמה) אין מקום לחסום את דרכה של מנורה לעלות את הטענה בכתב ההגנה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא