הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מבטח ישיר ונפגע תמים

מכונית סטתה מנתיב נסיעתה ופגעה במכוניתו של יצחק ישראלוב, שחנתה לצד הדרך. נהג המכונית הפוגעת היה מבוטח בחברת הביטוח ביטוח ישיר.

אשמת המבוטח של ביטוח ישיר הייתה ברורה. סוכן הביטוח של ישראלוב, העדיף לפיכך ובצדק, לתבוע את הפוליסה של ביטוח ישיר, כדי לחסוך השתתפות עצמית, ולשמר לעתיד את הנחת העדר התביעות של לקוחו. סוכן הביטוח פנה אם כן אל ביטוח ישיר ומסר לה כל שדרשה ממנו: דו"ח שמאי, קבלות על הנזקים, אישור אי הגשת תביעה למבטחת של ישראלוב.

למרות שכל המגעים קויימו עם סוכן הביטוח, שלחה ביטוח ישיר המחאה ישירות לישראלוב. סכום ההמחאה היה נמוך משמעותית מהנזקים שנגרמו לישראלוב. להמחאה לא צורף כל מכתב המסביר מדוע הסכום כה נמוך.

המחאת ביטוח ישיר, נשלחה זמן רב לאחר התאונה. בינתיים חזרה ההמחאה שישראלוב מסר למוסך אשר תיקן את מכוניתו. לכן, כשקיבל ישראלוב סוף סוף את המחאת ביטוח ישיר, הוא הזדרז לגבות אותה ולפרוע את חובו למוסך.

כעת סיפר ישראלוב לסוכן הביטוח על כך שגבה את המחאת ביטוח ישיר. או אז הסביר לו הסוכן, כי על גב ההמחאה מופיע כיתוב לפיו סכום ההמחאה הוא לסילוק סופי של התביעה. הסוכן ידע כי כדי לפדות את ההמחאה היה ישראלוב חייב לחתום על גבה. בכך וויתר ישראלוב, מבלי משים, על יתרת הפיצוי שהגיעה לו.

מחאת סוכן הביטוח ודרישתו מביטוח ישיר לשלם את יתרת הנזק לא הועילו. ביטוח ישיר אחזה בחתימתו של ישראלוב על גב ההמחאה כמוצאת שלל רב.

ישראלוב הביא את תביעתו לתשלום יתרת נזקיו לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב.

ביטוח ישיר, קובע השופט יחזקאל הראל, העבירה בצעד מחושב את ההמחאה ישירות לישראלוב, במקום דרך הסוכן. בכך סיכלה את אפשרות הלקוח לקבל יעוץ מהסוכן.

חובת תום הלב בניהול משא ומתן, חייבה את ביטוח ישיר לעדכן את סוכן הביטוח שעימו ועימו בלבד היו כל המגעים. לשופט אין ספק שאילו היה הסוכן יודע שנשלח לישראלוב פיצוי חלקי בלבד, היה מייעץ ללקוחו לא לחתום על גב ההמחאה.

ישראלוב, ממשיך השופט, הוא אדם קשה יום, עולה מברית המועצות. אפילו יודע הוא מעט קרוא וכתוב, ספק אם יכול היה לרדת למשמעות הכיתוב שבגב ההמחאה. זאת במיוחד, מדגיש השופט, כאשר לא ניתן לגבות את ההמחאה אלא אם חותמים על גבה.

התנהגות ביטוח ישיר עוררה את חשדו של השופט הראל והוא ציווה עליה כי תגיש לו את "יומן אירוע התביעות" של החברה. או אז גילתה עינו החדה של השופט כי ביומן של ביטוח ישיר מאן דהוא רשם כך:

"... נעשה כאן ניצול תום ליבו של ישארלוב בעצם העובדה ששלחנו הצ'ק ישירות אליו ולא לסוכנות והוא הפקיד אותו ולא ידע שלא יוכל להתווכח על הסכום..."

חוסר תום הלב של ביטוח ישיר מוסיף השופט, בא לידי ביטוי גם בהפרת חוזר המפקח על הביטוח. המדובר בחוזר שכותרתו חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו, המובא באתר משרדנו במדור "חיקוקים בביטוח ונזיקין".

מטרת חוזר המפקח, מבהיר השופט, היתה למנוע מקרים מסוג זה. ביטוח ישיר ידעה כי משלוח ההמחאה בלא מכתב הסבר מהווה הפרה של החוזר ועלולה להכשיל את ישראלוב ולהניעו לחתום על הויתור שבגב ההמחאה.

מנימוקים אלה ואחרים מחייב השופט יחזקאל הראל את ביטוח ישיר לשלם לישראלוב את יתרת נזקיו בתוספת הוצאות המשפט.

בנוסף מורה השופט הראל לשלוח את פסק דינו למפקח על הביטוח שכן מן הראוי שהעובדות שעלו במשפט "תובאנה לידיעת המפקח על מנת שיתן דעתו להם".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא