הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נהג חדש ללא מלווה

בשני ליוני 2004 נתן בית המשפט העליון פסק דין תקדימי בתחום ביטוח רכב החובה. סקירת פסק הדין מובאת באתר משרדנו, תחת הכותרת תום תקופת אי הוודאות.

בפסק הדין, נדון בדיון נוסף, גורל הפיצויים של שני נהגים. האחד, נהג ברכב תוך הפרת איסור על נהיגת רכב ללא הגה כוח. חברו, הסיע באוטובוס זעיר פרטי כמות נוסעים מעבר למותר.

סעיף 7(3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שולל פיצויים מאדם הנוהג ללא רישיון נהיגה. אך מה קורה כאשר הנהיגה נעשית תוך הפרת מגבלה, או בניגוד לאיסור, הרשום ברישיון?

השופט אהרון ברק, שלל את הפיצויים מהנהג הראשון. לגרסתו, נהג שהפר תנאי ברישיון ייחשב כמי שנהג ללא רישיון כלל, כאשר נסיבות ההפרה והתכלית המונחת בבסיסו של החוק יצדיקו זאת.

השופט אליעזר ריבלין הציע בדונו בנהג האוטובוס הזעיר מבחן אחר. רק הפרה היוצרת סיכון בטיחותי של ממש תשלול פיצויים. על פי מבחן זה קבע השופט ריבלין כי נהג האוטובוס הזעיר זכאי לפיצויים.

בדיון הנוסף, עשה בית המשפט העליון תפנית ושינה תכלית השינוי את ההלכה.

רק הפרת תנאי, או מגבלה בדרגת הרישיון המתייחסים למימדיו הפיזיים האינהרנטיים של הרכב, ייחשבו לנהיגה ללא רישיון, כך פסק בית המשפט העליון פה אחד בדיון הנוסף. השופטים ברק וריבלין, ביטלו את דעתם מפני דעת חבריהם האחרים להרכב והצטרפו להכרעה.

על פי המבחן החדש גם הנהג שהסיע נוסעים מעבר למותר וגם הנהג שנהג ללא הגה כוח, זוכו בפיצויים.

בפסק דין נוסף בסוגיה זו, שניתן בימים אלה, באותו הרכב מורחב של שבעה שופטים, קבע בית המשפט העליון, כשהוא ממשיך ללכת באותו קו, כי הפרה של תנאי הדורש מנהג חדש לנהוג עם נהג מלווה, אף היא אינה מגעת לכדי נהיגה ללא רשיון.

פסק הדין ניתן בעניינה של רימה ספיאשוילי, נהגת חדשה, שנהגה ברכב ללא נהג מלווה.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ראה בהפרת התנאי לנהג מלווה כמפקיע את תוקף הרשיון ודחה את תביעתה של ספיאשוילי. לפסק דין דומה שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ראה סקירתנו תחת הכותרת נהג חדש ללא ליווי מאבד את זכותו לפיצויים.

אכן, מסכים בית המשפט העליון, לפי דיני התעבורה, תוקף הרשיון של נהג חדש מותנה בליווי בעת הנהיגה. אולם, לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לא תחשב הפרת תנאי הליווי כנהיגה ללא רשיון. זאת לפי המבחן החדש, כיוון שההגבלה בנוגע לדרישת הליווי אינה נוגעת למימדיו הפיזיים של הרכב, אשר משליכים על דרגת הרשיון הנדרשת לצורך נהיגה בו לפי תקנות התעבורה.

עתה עובר בית המשפט העליון לשאלה שמא זכותה של ספיאשוילי לפיצויים נשללת מסיבה אחרת: לנוכח התנאי בתעודת הביטוח המגביל את הכיסוי הביטוחי למי ש"הינו בעל רשיון בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג כלי הרכב הנקוב בתעודה...".

לדעת חברת הביטוח, באין מלווה, לא היה לספיאשוילי רשיון לנהוג ברכב מכל סוג שהוא, וכמוה כנהג ללא רשיון כלל. אמנם לא מכוח חוק הפיצויים, אלא מכוח תעודת הביטוח.

אין לקבל פרשנות זו, פוסק בית המשפט העליון. את דרישת הרשיון בתעודת הביטוח יש לפרש מתוך מגמה ליצור התאמה בינה לבין הפרשנות שניתנה לסעיף 7(3) לחוק הפיצויים, דהיינו שהפיצויים נשללים רק כשמופרת הגבלה בדרגת הרישיון המתייחסת למימדיו הפיזיים האינהרנטיים של הרכב.

ספיאשוילי, פוסק בית המשפט העליון, זכאית על פי ההלכה החדשה לפיצויים מחברת הביטוח מנורה שביטחה את הרכב בו נהגה, למרות שלא ישב לצידה נהג מלווה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא