הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גול עצמי

על רות ברנשטיין נפל שער ברזל במרכז משען.

ברנשטיין הגישה תביעת נזיקין נגד מרכז משען ונגד מתקין שער הברזל.

כמו כן, תבעה ברנשטיין את חברת הביטוח כלל, כמי שביטחה את מרכז משען בביטוח אחריות. ברנשטיין לא ידעה בשלב זה כי כלל ביטחה גם את מתקין השער.

כלל נטלה את הטיפול בתביעה מטעם מרכז משען בלבד ואף שלחה נגד מתקין השער, המבוטח אצלה, הודעה לצד שלישי בהפילה עליו את מלוא האחריות לתאונה.

מתקין השער לא הגיש כתב הגנה. לכן, ניתן נגדו פסק דין המחייב אותו לפצות את ברנשטיין בלמעלה ממאתיים אלף ש"ח בתוספת הוצאות המשפט.

המשפט נגד שתי הנתבעות האחרות, מרכז משען וחברת הביטוח כלל, המשיך להתנהל.

במהלך שמיעת הראיות התברר כי פוליסת הביטוח שהוציאה כלל למשען, מכסה גם קבלנים וקבלני משנה של מרכז משען.

עוד התברר, כי לפני המשפט, סמוך להתקנת שער הברזל, אישרה כלל למתקין השער, כי הוא מבוטח בחברת כלל.

במכתב פרטה כלל את גבולות הכיסוי ואף ציינה כי "הפרמיה מועברת אלינו על ידי מרכז משען על פי ההסדרים שנעשו ביניכם לבין משען".

משנחשפה ערוותה, היותה המבטחת של מתקין השער, מיהרה כלל לבקש את ביטול פסק הדין שניתן נגד מתקין השער. הבקשה נדחתה.

לנוכח הגילוי המסעיר, פנתה ברנשטיין לבית המשפט וביקשה לחייב את כלל, כמבטחת מתקין השער, לשלם לה את סכום פסק הדין שניתן נגד מבוטחה, מתקין השער.

כלל התנגדה וטענה כי מתקין השער לא הודיע לה על התביעה ולא ביקש מכלל להפעיל את הפוליסה ולהגיש הגנה בשמה. על כן לא ניתן לחייבה בפסק הדין שניתן נגד מתקין השער.

השופטת מיכל נד"ב מבית משפט השלום בפתח תקוה נדרשה למחלוקת.

סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, מזכירה השופטת, יוצר יריבות ישירה בין צד שלישי שניזוק לבין המבטחת בביטוח אחריות של המזיק.

על פי סעיף 68 לחוק, ניתן לחייב את מבטחת האחריות, לשלם לצד השלישי את נזקיו, גם ללא פסק דין ישיר נגד המזיק.

מקל וחומר, קובעת השופטת נד"ב, חייבת מבטחת האחריות לשלם לצד השלישי, פסק דין שניתן נגד המזיק המבוטח אצלה.

פסק דין שניתן בהעדר הגנה, הינו פסק דין לכל דבר וענין, במיוחד כאשר בקשת כלל לבטל את פסק הדין נדחתה.

כלל, מדגישה השופטת, היתה צד להליכים מתחילתם. כלל החזיקה בפוליסת הביטוח המכסה את מתקין השער ושתקה. כלל היתה מודעת לפסק הדין שניתן נגד מתקין השער ולא מצאה לנכון להודיע כי הוא מבוטח אצלה.

כלל לא רק שלא התגוננה בתוקף היותה המבטחת של מתקין השער אלא אפילו הפילה עליו את כל האחריות לארוע.

לפיכך, קובעת השופטת נד"ב, מנועה כלל מלעורר כל טענה במישור היחסים שבינה לבין המבוטח שלה, כפי שהיא מבקשת לעשות עתה.

ומוסיפה השופטת נד"ב, "אני סבורה שכלל פעלה בחוסר תום לב לאורך כל ההליך בכך שלא גילתה הפוליסה והיקף הכיסוי הקבוע בה, ועל כן היא מנועה מלטעון כנגד חיובה עפ"י פסק הדין".

התוצאה: כלל חויבה במלוא סכום פסק הדין שניתן נגד מתקין השער ובנוסף בהוצאות המשפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא