הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

בזכות החוזר הפנימי

43 שנה עבדה דרורה עודני כקלדנית. באחד הימים לקתה בתסמונת התעלה הקרפלית בשתי ידיה. עודני נאלצה לפרוש מעבודתה כקלדנית.

עודני פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה כי יכיר בה כנפגעת עבודה. המוסד דחה אותה.

עודני נאלצה אם כן, לפנות לעזרת בית הדין לעבודה בתל אביב.

בבתי הדין לעבודה הנוהל הוא שבית הדין ממנה מומחה רפואי כיועץ לבית הדין בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה לבעיה הרפואית.

השופט, דר' יצחק לובוצקי, מינה את דר' יובל קריגר כיועץ רפואי לבית הדין בשאלת הקשר הסיבתי שבין עבודתה של עודני כקלדנית לבין תסמונת התעלה הקרפלית ממנה היא סובלת.

משהתקבלה חוות דעתו של דר' קריגר התברר כי המוסד לביטוח לאומי הימר נכון כשדחה את תביעתה של עודני.

דר' קריגר, כך התברר מחוות דעתו, דוגל באסכולה רפואית שאינה מכירה בקשר סיבתי בין הקלדה מרובה לתסמונת התעלה הקרפלית. התוצאה של חוות דעתו היתה ידועה מראש. דר' קריגר שלל את הקשר הסיבתי.

נוכח חוות דעתו של דר' קריגר היתה תביעתה של עודני אמורה להידחות.

אלא שעודני לא ויתרה. עודני הגיעה עד לבית הדין הארצי לעבודה בדרישה לגלות חוזר פנימי של המוסד לביטוח לאומי. החוזר הפנימי קובע כי קיים קשר סיבתי בין עבודת הקלדנות לתסמונת התעלה הקרפלית. לא פלא אפוא מדוע ביקש המוסד לביטוח לאומי למנוע מעודני את החוזר הפנימי.

ואנו שואלים. האם התנהגות ראויה היא זו מצד המוסד לביטוח לאומי למנוע מאיתנו האזרחים חומר שיכול לסייע לנו לממש את זכויותינו הסוציאליות לשמן נתכונן המוסד לביטוח לאומי.

האם לנוכח החוזר הפנימי בו נכתב כי תסמונת התעלה הקרפלית "אופיינית אצל קלדניות" שמא לא היה מקום לטלטל את עודני שעבדה כקלדנית משך 43 שנה לבית הדין לעבודה.

מכל מקום, נוכח היות חוות דעתו של דר' קריגר מנוגדת להנחיות המוסד לביטוח לאומי עצמו, מינה בית הדין לעבודה יועץ רפואי נוסף.

היועץ הרפואי הנוסף, דר' דויד יפה, אכן מצא לקבוע קיומו של קשר סיבתי בין עבודתה של עודני כקלדנית לבין תסמונת התעלה הקרפלית ממנה היא סובלת.

בפני השופט לובוצקי עמדו עתה שתי חוות דעת. האחת של דר' קריגר השוללת את הקשר הסיבתי והשניה של דר' יפה לפיה קיים קשר סיבתי.

ההלכה, מזכיר השופט לובוצקי, היא כי כאשר מונחות בפני בית הדין שתי חוות דעת עם מסקנות שונות, יש להעדיף את חוות הדעת המיטיבה עם המבוטח.

לפיכך ובהתאם לחוות דעתו של דר' יפה, קבע בית הדין לעבודה כי תסמונת התעלה הקרפלית ממנה סובלת עודני הינה פגיעה בעבודה.

נכתב על ידי עו"ד עודד יחיאל


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא