הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שלולית המים

לאחרונה קבלנו פניות, הנוגעות לסוגיית הכיסוי הביטוחי לרכב, שנקלע לשלולית מים ויוצא ממנה עם נזק.

סוגייה זו נדונה זה לא כבר, על ידי השופט דוד מינץ, בבית משפט השלום בירושלים.

באחד הימים, נכנסה מוניתו של מוחמד חאדר לשלולית מים באזור התעשיה תלפיות בירושלים. השלולית נוצרה עקב גשמים עזים שירדו באותו היום.

המונית ניזוקה, והופנתה על ידי שמאי מטעם מבטחת הרכב, חברת הביטוח אריה, לתיקון במוסך.

ברם, בסופו של דבר, אריה סירבה לשאת בהוצאות התיקון.

חאדר ביקש לראות את הכניסה לשלולית, כנכללת בסיכון של שטפון או סערה, המצויים ברשימת הסיכונים המפורטים בפוליסה כסיכונים מכוסים.

אריה חלקה עליו. נזק ממי שלולית אינו יכול ליהחשב נזק משיטפון או מסערה.

במחלוקת זו, קובע השופט דוד מינץ שדן בתביעה, הצדק עם חברת אריה.

הלא, מציין השופט מינץ, גם חאדר עצמו אינו טוען כי בעת האירוע התרחש שטפון, או התחוללה סערה. טענתו מצטמצמת לכך שהשלולית נוצרה מהצטברות מי גשמים.

מכאן, קובע השופט מינץ, הנזק למונית לא נגרם מהסערה, אם הייתה, אלא ולכל היותר מתוצאותיה ומהשלכותיה.

השופט מינץ מדגיש, כי הסעיף בפוליסה, הקובע כיסוי ל- "שטפון, סערה, התפרצות הר געש", עוסק כולו במקרי טבע היוצאים מגדר הרגיל, הפתאומיים באופיים ואינם בשליטתו של הניזוק. לכן, כניסה מודעת מרצון של נהג המונית לתוך שלולית קיימת, אינה עונה להגדרת מקרה ביטוח בפוליסה.

גם אין מדובר בשטפון, מוסיף השופט. שטפון הינו הצפה על ידי זרימה ושטף מים גדול הבא במרוצה. במקרה זה נהג המונית הוא זה שרץ לעבר מקור המים ומקור המים לא רץ לעברו.

מטעמים אלה דוחה השופט מינץ את תביעתו של חאדר.

בשולי פסק הדין אנו מבקשים להעיר, כי מדובר במונית ונוסח הפוליסה החלה במקרה זה אינו בפנינו. הטענה שתובא להלן גם לא הועלתה כנראה בפני השופט מינץ, כי הוא לא דן בה.

מכל מקום, אם היה מדובר ברכב פרטי שעל ביטוחו חולשות הוראות הפוליסה התקנית, שהותקנה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי),התשמ"ו- 1986, היתה מתעוררת שאלת הכיסוי של מקרים מסוג זה גם תחת מקרה הביטוח של "התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא", הקבוע בפוליסה התקנית.

לדעתנו, ארוע נזק עקב כניסת נהג רכב לשלולית מים, עשוי להכנס תחת "תאונה מכל סוג שהוא".

תאונה איננה רק התנגשות של הרכב המבוטח בכלי רכב אחר או בעצם מוצק. שהרי נאמר בפוליסה התקנית "התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא".

דהיינו בנוסף להתנגשות מכוסה גם "תאונה מכל סוג שהוא". הגדרת מקרה הביטוח כ"תאונה מכל סוג שהוא" רחבה דיה כדי לכלול גם מקרה נזק כתוצאה מכניסה לשלולית.

השאלה אם הנהג נכנס לשלולית במודע או מבלי משים היא כמובן לא רלבנטית. כניסת הנהג במודע לשלולית איננה שונה מכניסת נהג במודע לצומת באור אדום שהביאה לתאונה ולנזק. בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, כפי שפורשו על ידי פסיקת בית המשפט העליון, רק כאשר נגרם מקרה הביטוח "במתכוון", דהיינו מתוך רצון לזכות בתגמולי ביטוח, ניתן לפטור את חברת הביטוח מחבות.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא