הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

על ציידים וניצודים

חבורה של ציידים, חברי "ארגון הציידים", יצאה לצייד.

לפתע ירה אחד הציידים בשוגג לעבר חברו והרגו.

יורשיו ותלוייו של הצייד המנוח, הגישו לבית משפט השלום בנצרת, תביעה נגד הצייד היורה ונגד חברת הביטוח כלל.

במשפט הסתבר, כי ארגון הציידים, רכש אצל חברת כלל, פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

חברת כלל מיהרה והגישה בקשה למחיקת התביעה שהוגשה נגדה על הסף.

המנוח, כמו גם הצייד היורה, הסבירה כלל, היו שניהם חברי ארגון הציידים. שניהם מבוטחים בפוליסה.

מדובר אם כן, במבוטח שהרג מבוטח אחר. אין פה מצב בו המבוטח הרג צד שלישי; והפוליסה הרי היא פוליסת אחריות כלפי צד שלישי.

מדובר בשאלה משפטית שמהולה, מראשיתה ועד ראשה, בשאלות עובדתיות, קובע השופט עאטף עיילבוני, שבפניו הובאה המחלוקת.

יש אם כן, לשמוע ראיות בנוגע להסברים שניתנו לציידים בעת עשיית הביטוח, מה היתה כוונת הצדדים, מה נאמר לאירגון הציידים ומה ביקש אירגון הציידים לבטח.

יחד עם זאת, מוסיף השופט בהערת אגב, גם מבוטח שנפגע, לדעתו, יכול להיות צד שלישי, בנסיבות מקרה מסויים.

נניח, מקשה השופט, שצייד מאילת נקלע במקרה לשטח צייד עם צייד ממטולה. האילתי יורה ופוגע בשוגג במטולתי. בין השניים אין כל הכרות.

האם הצייד הנפגע לא יהא זכאי לפיצוי מחברת הביטוח משום שאינו צד שלישי?

ואם אותו צייד ממטולה אוהב טבע ולא צייד, כי אז תחול הפוליסה?

ואם הוא צייד אבל לא היה שם לצורך צייד?

ואם היה במנוחה?

הפרשנות המוצעת ע"י חברת כלל, מוסיף השופט, אינה פרשנות ראויה.

בעיני השופט, עדיפה פרשנות לפיה גם צייד שנכלל ברשימת הציידים המבוטחים בפוליסה יהא בבחינת צד שלישי, כאשר צייד מבוטח ירה בו בטעות ופגע בו.

ברם, פוסק השופט, הבקשה למחיקה על הסף מוקדמת מדי. לצורך קביעת הפרשנות הראויה יש לשמוע, בין היתר, עדים אודות כוונות הצדדים בעת רכישת הביטוח, יש צורך לעיין בהצעות הביטוח ולברר עובדות.

לכן בסופו של יום דחה השופט את בקשת כלל והותיר את השאלה, כלשונו בצריך עיון, לאחר שמיעת הראיות.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא