הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מכשול בפני עוור

שמעון קדוש קיפח את חייו בעת שנהג במכוניתו של אחיינו.

אשתו ושתי בנותיו של קדוש, הגישו תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח דולב, אשר ביטחה את מכוניתו של האחיין בביטוח חובה.

דולב חקרה וגילתה, כי בעת התאונה הקטלנית, המנוח לא נסע במכוניתו של האחיין להנאתו הפרטית. המנוח, שהיה בעל עסק עצמאי למזון מוכן, חזר עם המכונית מביקור אצל אחד הלקוחות, שעמם עבד.

על ממצא זה קפצה דולב כמוצאת שלל רב ונאחזה בהגבלה המופיעה בגב תעודת ביטוח החובה. על פי הגבלה זו, השימוש ברכב מותר לא רק למטרות פרטיות, אלא גם "למטרות עסקו או מקצועו של בעל הפוליסה".

טרוניית דולב התמקדה אם כן בכך, שהמנוח השתמש במכוניתו של האחיין לצרכי עסקו שלו ולא לצרכי עסקו של האחיין.

המחלוקת בין הצדדים נדונה בפני השופט יצחק כהן בבית המשפט המחוזי בחיפה.

השופט כהן קבע כי אכן המנוח אכן עשה שימוש ברכב למטרת עסקו שלו.

השופט גם מסכים עם דולב, שעל פי לשון ההגבלה בגב תעודת הביטוח, אין התאונה מכוסה.

אולם להגבלה זו, שבגב תעודת הביטוח, אין תוקף. היא נוגדת את תקנת הציבור.

מכונית פרטית, מסביר השופט, היא כלי נפוץ מאוד בימינו. רבים הם האנשים הנוהגים במכוניות שאינן שלהם. בן נוהג במכונית אביו. בעל במכונית אשתו. אדם במכונית רעהו וכדומה.

על רקע כל אלה, ההגבלה מביאה לתוצאות מוזרות. נניח סיטואציה שכיחה, בה אב נותן לבנו את מכוניתו. אם הבן יסע לקולנוע, תהא הנסיעה מכוסה על פי תעודת הביטוח. אם הבן הוא עורך דין, שנסע במכונית לפגישה עם לקוח, כי אז נסיעתו אינה מכוסה בביטוח.

יתירה מזו, ההגבלה מחייבת כל שוטר לבדוק את מטרת השימוש ברכב. האם לצורך עסקו של הבן, או לצורך פרטי.

אם בדוגמא האמורה, הבן יאמר לשוטר כי הינו עורך דין, הנוסע במכונית אביו לפגישה עם לקוח, יהא על השוטר למסור לו הזמנה לדין פלילי, באשר הוא נוהג ללא תעודת ביטוח המכסה את נהיגתו.

ההגבלה חושפת גם כל בעל פוליסה, המשאיל את מכוניתו לחבר, לסיכונים שמפניהם רכש ביטוח. אפילו בעל הפוליסה כלל לא יידע ולא יוכל לדעת על מטרת השימוש של חברו במכונית.

אם החבר ינהג במכונית לצרכי עסקו שלו, תוקף הביטוח יישלל. חובת פיצוי הנפגעים תעבור לקרנית. זו האחרונה, על פי זכותה בחוק הפיצויים, תחזור בתביעה אל בעל הפוליסה.

התוצאה תהיה שבעל הפוליסה שדאג לביטוח והגם שלא ידע ואף לא יכול היה לדעת שחברו עושה במכוניתו שימוש לצורך עסקו, ייאלץ לשאת בתשלום הפיצויים.

השופט כהן מוסיף ומדגיש, כי כאשר השימוש מגביר את הסיכון ניתן אולי להצדיק את הגבלת השימוש ברכב למטרות עסקו של בעל הפוליסה. אולם במקרה הנדון הסיכון לא הוגבר.

אנשים רבים נוהגים במכוניות מבלי להבין את הדקויות שבהגבלות הרשומות בתעודת הביטוח, מוסיף השופט. מהיבט זה, הגבלת הכיסוי הביטוחי למטרות עסקו של בעל הפוליסה בלבד, הינו בבחינת מכשול בפני עיוור.

מגבלה כזו מולידה מאות נהגים שנהיגתם אינה מכוסה בביטוח ומסכלת את אחת מתכליות החקיקה, להבטיח כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח החובה.

הגבלת הכיסוי הביטוחי למטרות עסקו של בעל הפוליסה, פוסק השופט כהן, נוגדת את תקנת הציבור ויש לבטלה על פי סעיף 30 לחוק החוזים הכללי.

לאחר ביטול ההגבלה, חויבה דולב בפיצוי התלויים במנוח שמעון קדוש, עבור הנזקים שנגרמו להם בתאונה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא