הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גנב ללא רשיון

איתן צרפתי שיגר את משאיתו למפעל הדר כדי לבצע במפעל עבודה כלשהי.

אחד מעובדי המפעל ניסה להזיז קמעא את המשאית. או אז נכנסה המשאית בקיר המפעל וניזוקה.

חברת הביטוח סהר, אשר ביטחה את המשאית, גילתה כי לעובד המפעל, אשר ניסה להזיז את המשאית, אין רשיון נהיגה.

לפיכך סירבה סהר לשלם למבוטחה, צרפתי, את תגמולי הביטוח.

כאן יש להעיר, כי לאדם, שנהג במשאית מטעם צרפתי והביא אותה למפעל, היה רשיון נהיגה.

כמו כן יש להוסיף, כי במשפט לא התבררה עד תום השאלה, אם עובד המפעל ניסה להזיז את המשאית ללא ידיעת הנהג בעל הרשיון, או שמא זה האחרון נתן את ברכתו להזזת המשאית.

כך או כך, קבעה השופטת אילתה זיסקינד, מבית משפט השלום בירושלים, יש לאירוע כיסוי תחת הפוליסה לביטוח רכוש של המשאית.

צרפתי הרי נתן רשות רק לאדם אחד לנהוג במשאית, הוא הנהג בעל הרשיון שהביא את המשאית למפעל.

צרפתי עצמו לא נתן רשות לעובד המפעל לנהוג במשאית. צרפתי גם לא התיר לנהגו בעל הרשיון לתת רשות לאדם אחר, חסר רשיון, לנהוג במשאית.

כמובן שהפוליסה אינה מתירה למבוטח, לתת רשות לנהוג ברכב המבוטח לנהג חסר רשיון.

אך במה דברים אמורים? כאשר הרשות ניתנת בשליטה של המבוטח. שונה המצב כאשר מקבל הרשות מהמבוטח פועל שלא כדין ומתיר את השימוש ברכב הלאה, לנהג חסר רשיון, שלא בהסכמת או בידיעת המבוטח.

קל וחומר נכונים הדברים, אם עובד המפעל הזיז את המשאית ללא רשותו, או הוראותיו של הנהג.

שני המצבים, מבהירה השופטת, הן זה בו המורשה מטעם המבוטח נתן רשות לאדם חסר רשיון להזיז את הרכב והן זה בו אדם חסר רשיון מזיז את הרכב על דעת עצמו, אינם שונים ממקרה גניבה.

מקרה גניבה מכוסה בפוליסה ללא קשר אם יש לגנב רשיון נהיגה בר תוקף, או אם הוא לא מקיים תנאי אחר בפוליסה, כגון גיל הנוהג המורשה.

על פי אותו עקרון, בשני המצבים, כל עוד המבוטח עצמו לא נתן לאדם חסר הרשיון להזיז את המכונית המבוטחת, יש כיסוי בפוליסה.

לסיכום, פסקה השופטת זיסקינד, הן במקרה בו קיבל העובד מהנהג רשות להזיז את הרכב, לא כל שכן במקרה שהעובד לא קיבל רשות כזו ועשה שימוש ברכב על דעת עצמו, בשני המקרים חייבת סהר לפצות את מבוטחה צרפתי.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא