הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התקנת מתזים בדירה מושכרת

מבוטח של חברת הביטוח מנורה, שכר דירה מאיתמר סרלין.

באחד הימים פרצה שריפה בדירה המושכרת. בשריפה ניזוקו מטלטליו של הדייר.

חברת הביטוח מנורה פיצתה את הדייר, מכוח פוליסה שביטחה את התכולה. כעת פנתה מנורה והגישה תביעת תחלוף (שיבוב) נגד בעל הבית-סרלין.

לאחר התדיינויות רבות בין הצדדים, ירדו מעל הפרק כל טענות הרשלנות שהוטחו על ידי מנורה בסרלין.

נותרה שאלה משפטית אחת בלבד: האם היה על סרלין כבעל בית להתקין בדירה המושכרת מערכת מתזים אוטומטית (ספרינקלרים)?

לדעת מנורה, גם אם המתזים לא היו מונעים את התפרצות הדליקה, הם היו מקטינים את הנזק הגדול שנגרם.

שאלה זו התגלגלה והגיעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ונדונה בפני הרכב השופטים יהושע גרוס, אסתר קובו ומיכל רובינשטיין.

החובה להתקין מערכת של מתזים אוטומטית, מצויה בתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), התשל"ב-1972.

אולם חובה זו, מזכירים השופטים, נכנסה לתוקף רק בשנת 1991. הדירה המושכרת לעומת זאת, נבנתה בשנות השבעים המוקדמות. באותן שנים, כלל לא הייתה קיימת דרישה להתקנת מתזים.

על פי נוסח התקנות, החובה להתקנת אמצעי כיבוי מתייחסת ל"בית". הכוונה לבית מגורים בן ארבע קומות, או בית הנתון לסיכון אש, גם אם אינו בן ארבע קומות. אין חובה להתקין אמצעי כיבוי אש בכל דירה ודירה.

זאת ועוד: את ציוד כיבוי האש, יש להתקין "על פי הוראת רשות הכבאות". מכאן הסיקו השופטים כי כאשר לא קיימת דרישה ספציפית של רשות הכבאות לא קיימת חובה אוטומטית להתקין ציוד כיבוי אש!!!

מכאן, קובעים השופטים פה אחד, סרלין לא הפר כל חובה שבדין בכך שלא התקין מערכת כזאת.

כעת, פונים השופטים לדון בשאלה, האם היה על סרלין להתקין מערכת מתזים אוטומטית, אף ללא הוראת חוק המחייבת אותו לעשות כן, אלא כאמת מידה נדרשת של זהירות סבירה.

לא ברור כלל, לדעת השופטים, שמערכת מתזים אוטומטית היא אכן אמצעי הזהירות הסביר שעל כל בעל דירה להתקין בדירתו, גם אם יש בה פרקט מעץ וציפוי מעץ.

למעשה, אף התקנות, מציינים השופטים, לא ראו בהתקנת מתזים חובה סטנדרטית, בוודאי לא בדירה יחידה, אלא בבית בן 4 קומות או פחות אם הוא נתון לסיכון אש. וגם זאת לא בכל מקרה אלא על פי שיקול דעת והוראות רשות הכבאות.

לפיכך, ממשיכים כל שלושת השופטים וקובעים, חובת הזהירות המוטלת על סרלין, כבעלים, אינה כוללת התקנת מתזים אוטומטיים בדירה, והם פוטרים אותו מהחובה להשיב למנורה את שזו האחרונה שילמה למבוטחה הדייר עקב השריפה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא