הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

סיכון זהה

רכבו של אורן אלמקייס, חייל בשירות סדיר, נפגע בתאונת דרכים. הנזק היה מוחלט (Total Loss).

הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף בחברת הביטוח מגדל.

מגדל בדקה את האירוע באמצעות חוקר. זה האחרון החתים את אלמקייס על הסכם להיבדק בפוליגרף.

תוצאות בדיקת הפוליגרף, כך נקבע בהסכם, יחייבו את שני הצדדים ויהוו ראיה בבית המשפט. עוד נרשם כי אם אלמקייס יסרב לעבור את הבדיקה, הדבר ייחשב לויתור על התביעה.

לאחר החתימה, התחרט אלמקייס. מגדל ראתה בכך ויתור על התביעה, וסירבה לפצותו.

אלמקייס הגיש תביעה לבית משפט השלום בבאר-שבע. לפני שהתחיל הדיון בתביעה, הגישה מגדל בקשה לאכיפת הסכם הפוליגרף.

בפני השופט דב מגד, שדן בעניין, טען אלמקייס כי חתם על ההסכם בחוסר גמירות דעת ושלא מרצון חופשי. הוא תיאר חקירה ארוכה ומתישה, במהלכה סבל מחום, עייפות וצמא, שגרמו לו לאובדן הריכוז.

מתמליל השיחה שנערכה ביו אלמקייס לבין חוקר מגדל, נוכח השופט לדעת כי אלמקייס אכן התלונן על החום ששרר. אך השופט קבע כי אין בחום די כדי לשלול את גמירות הדעת. אלמקייס יכול היה להפסיק את השיחה ולהתרענן. שיחה בת כשעה, גם אם התנהלה בשטח פתוח ומתחת לשמש קופחת, אין בה כדי לגרום לשיבוש דעתו של חייל צעיר, המשרת בשירות סדיר.

החתמתו של אלמקייס על ההסכם לא נעשתה במחתרת, קובע השופט. החוקר לא פעל כגנב בלילה. השופט גם קיבל את עדותו של החוקר כי עניין הפוליגרף עלה רק בסוף השיחה, לאחר שסיים לגבות את עדותו של אלמקייס. "לא הגיוני שאני אבקש מאדם שאני חוקר להסכים מיד לבדיקה, דבר ראשון צריך לבדוק מהי גרסתו", הסביר החוקר.

כאשר נשאל אלמקייס אם הבין את פשר ההסכם, ענה "כן". לאחר שהתבקש להגביר את קולו, צעק "הבנתי". החוקר לא היה צריך לפתוח בהרצאה מלומדת ולהסביר לאלמקייס את עקרונות ותוצאות בדיקת הפוליגרף, פרק בדיני חוזים וכיוצ"ב הסברים. כך לדעת השופט.

השופט דחה גם את טענותיו של אלמקייס להטעיה ולקיפוח.

ראשית, מבהיר השופט, מדובר בהסכם דיוני לבירור מחלוקת. אלמקייס לא היה חייב לחתום עליו. שנית, בהסכם קיים איזון.

אמנם, אם תצביע בדיקת הפוליגרף על שקר, תהא מגדל פטורה מתשלום. אולם אם אלמקייס יצא דובר אמת, כי אז תשלם לו מגדל את תגמולי הביטוח במלואם.

הנה כי כן, הסיכון חל על שני הצדדים באופן זהה.

לאור כל אלה, קיבל השופט מגד את בקשת מגדל לאכיפת ההסכם וחייב את אלמקייס לעבור בדיקת פוליגרף.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא