הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

למי שייך המע"מ לחברת הביטוח או למבוטח?

אריק אלתר קנה רכב בעסקת ליסינג מימוני.

בהתאם לחוזה הליסינג, רכש אלתר ביטוח מקיף לרכב בחברת הביטוח איילון ושיעבד את זכותו לקבלת תגמולי הביטוח לחברת הליסינג.

לימים נגנב הרכב. מכוח השעבוד היה על איילון לשלם את שווי הרכב לחברת הליסינג.

אלא שאיילון חמדה את רכיב המע"מ בשווי הרכב בסך 13,425 ₪. בבוא איילון לשלם את שווי הרכב, ניכתה את סכום המע"מ.

חברת הליסינג מצידה חייבה את אלתר גם בסכום המע"מ והנפיקה לו חשבונית הכוללת את החיוב במע"מ.

אלתר לא הבין מאיפה זה בא לו. למרות שביטחתי את הרכב, פנה אלתר לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, אני מוצא את עצמי מחויב בסכום המע"מ.

שמא לא בוטח הרכב במלוא שוויו, פנה השופט גיא הימן לנציגי איילון.

הרכב בוטח במלוא שוויו הודו נציגי איילון. אם היינו משלמים את שווי הרכב ישירות לאלתר זה נכון שהיה עלינו לשלם לו את שווי הרכב בתוספת המע"מ, המשיכו והודו נציגי איילון.

אז מה הבעיה, התפלא השופט.

בשל השיעבוד שילמנו את שווי הרכב ישירות לחברת הליסינג וזה עושה את ההבדל. לחברת הליסינג, הסבירו נציגי איילון, מותר לקזז את שווי המע"מ ולכן אנחנו לא צריכים לשלם אותו.

אבל חברת הליסינג לא התקזזה על רכיב המע"מ, הקשה השופט. גם לא ניתן להתקזז עליו. שהרי נקבע בהסכם הליסינג כי רואים מקרה של גניבת הרכב כאילו נמכר הרכב ללקוח. בהתאם לכך גם חויב אלתר במע"מ אותו מחויבת חברת הליסינג להעביר למדינה.

זה אולי נכון, הסכימו נציגי איילון, אבל זו לא בעיה שלנו. זו בעיה של חברת הליסינג שניסחה כך את חוזה הליסינג.

גם בבית המשפט אפוא לא הרפתה איילון מאחיזתה ברכיב המע"מ.

השופט הימן נאלץ להבהיר לאיילון כי תשלום תגמולי הביטוח ישירות לחברת הליסינג בשל השיעבוד הינו ענין טכני בלבד שאין בו כדי לשנות מזכויות המבוטח. על פי חוזה הביטוח מחויבת איילון לשלם למבוטח את שווי הרכב למבוטח בתוספת רכיב המע"מ. שיעבוד הזכות לקבלת תגמולי הביטוח אינו משנה את תוכן הזכות ואינו גורע ממנה, פוסק השופט.

בפסק הדין אם כן, אולצה איילון למשוך את ידיה מכספי המע"מ ולהשיב לאלתר את סכום המע"מ שניכתה.

4.11.12 מסמך 978 נכתב על ידי עו"ד עודד יחיאל


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא