הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חתם מבלי לקרוא

רכבו של רמי אבוחצירה נגנב. הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף בחברת הביטוח מגדל.

אבוחצירה חתם עם מגדל על הסכם פוליגרף.

בהסכם נקבע כי תוצאות בדיקת הפוליגרף תהווינה ראיה, אשר אבוחצירה ומגדל יהיו מנועים מלטעון נגדה.

עוד נרשם בהסכם, כי אם אבוחצירה יסרב לעבור את הבדיקה, אזי עצם הסירוב, ייחשב לויתור על התביעה.

חרף ההסכם, התחמק אבוחצירה מביצוע הבדיקה והגיש תביעה לבית משפט השלום בבאר-שבע.

בפתח הדיון הגישה מגדל בקשה לדחיית התביעה על הסף, לאור הסכם הפוליגרף שלא קוים מצדו של אבוחצירה.

בדיון תקף אבוחצירה את תוקפו המחייב של הסכם הפוליגרף. לדבריו הוא הוטעה לחשוב שמדובר בהסכם אחר; החוקר מטעם מגדל שהחתים אותו על ההסכם לא הסביר לו את משמעות ההסכם; הוא סבר בטעות, שאלמלא חתימתו על ההסכם יעוכב תשלום תגמולי הביטוח ועוד.

השופט גדליה טהר לב, דן בטענותיו של אבוחצירה ודחה את כולן.

אומנם בהסכם לא מולא תאריך עריכתו וכן לא צוין מספר הפוליסה או מועד קרות אירוע גניבת הרכב נשוא ההסכם. אולם היה ברור לשני הצדדים, קבע השופט, כי ההסכם מתייחס לאירוע גניבת הרכב.

טענת אבוחצירה כי הסכם הפוליגרף כלל אינו מחייב, מסביר השופט, קרויה בלטינית NON EST FACTUM ("לא נעשה דבר").

אבוחצירה העיד שהוא לא קרא את ההסכם בעת שנדרש לחתום עליו. אולם הלכה פסוקה היא, מזכיר השופט, כי אין טענת NON EST FACTUM עומדת למי שלא טרח לקרוא על מה הוא חותם. חזקה היא כי מי שחתם על מסמך מבין על מה הוא חתם ולכן נושא בתוצאות המשפטיות של חתימתו.

בעדותו בבית המשפט עשה אבוחצירה רושם של אדם מבין עניין, המנהל חברה המעסיקה 20 עובדים, הבהיר השופט טהר לב. לחברה מספר רכבים שבבעלותה ועוד מספר רכבים שכורים. אין זו הפעם הראשונה שאבוחצירה נאלץ לטפל מול חברת ביטוח במקרה של גניבת רכב. אבוחצירה ידע שהוא אינו חייב להיעתר לדרישת מגדל לעמוד לבדיקת פוליגרף.

המסקנה היא, סיכם השופט טהר לב, כי הסכם בדיקת הפוליגרף הוא הסכם מחייב.

עד עתה סירובו של אבוחצירה להיבדק בבדיקת הפוליגרף נבע מאמונתו שהדין אינו מחייבו לעשות זאת. לכן עד כה לא היווה סירובו של אבוחצירה להיבדק ויתור ביודעין על תביעתו. אולם מעתה ואילך ברור לאבוחצירה כי על פי הדין, מתוקף ההסכם עליו הוא חתום, עליו להיבדק בפוליגרף, שאם לא כן יראוהו כמוותר על תביעתו כלפי מגדל.

לאור זאת, פסק השופט טהר לב, יש מקום למחוק בשלב זה את תביעתו של אבוחצירה על מנת לאפשר לו לעבור את בדיקת הפוליגרף.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא