הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עיקול על חברת ביטוח

אדם המגיש תביעה בבית המשפט ויש בידיו "מסמך או ראיות מהימנות המקימות זכות לכאורה" להוכחת תביעתו, זכאי לקבל עיקול זמני על נכסי בעל הדין הנתבע (תקנה 360 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

עיקול זה נועד למנוע מהנתבע לעשות מעשה בנכסיו, במהלך השנים בהן מתנהל המשפט, ולרוקן מתוכן כל פסק דין שיינתן נגדו. כך למשל בתביעה המוגשת נגד חברה, יכולה זו להעביר את נכסיה לחברה אחרת בבעלות אותם בעלי מניות. התובע אשר יזכה בתביעתו, יימצא מול שוקת שבורה.

אלא שהמצב בחברת ביטוח שונה. זו נתונה תחת פיקוח מתמיד. הסכנה שהיא תרוקן את נכסיה בגלל התדיינות עם אחד המבוטחים אינה ממשית. גם אם חברת הביטוח תתמוטט, המעקל לא יימצא בעדיפות כלשהי, שהרי עיקול אינו מקנה כל עדיפות על פני נושים אחרים. לא זו אף זו: עיקול על חברת ביטוח המתפרסם בתקשורת עלול לגרום בהלה מיותרת ובסופו של דבר עלולים להינזק מבוטחים אחרים.

לאור הרגישות הגבוהה שבהטלת עיקול על חברות ביטוח וחשש הפגיעה לשווא, קבע בית המשפט העליון כבר לפני שנים רבות כי מקום שבו מוגשת תובענה כנגד בנק או כנגד חברת ביטוח ודומיהם, שמושבם בישראל, קיימת חזקה שהם בעלי יכולת כספית שנזילותה גבוהה, ולכן בית המשפט מסתפק בחיובם הפרוספקטיבי בחוב פסק הדין, כפי שהיה מסתפק בערבות חתומה על ידיהם, שהיתה נמסרת כתחליף לעיקול על נכסי אדם אחר. בנסיבות אלה יימנע בית המשפט מלעקל את נכסיהם בהעדר ראיה לסתור, המצדיקה מתן צו עיקול, וזאת אף מבלי להביא בחשבון את התוצאות המפליגות של עיקול המוטל על בנק או על חברת ביטוח . (רע"א 246/85 "ארד" חברה לביטוח בע"מ נ' מ.ב.י. בע"מ, פ"ד מא(1) 586).

באחד המקרים בהם עורך דין ביקש להטיל עיקולים על חברת ביטוח, לא הסס שופט בית המשפט העליון (בדימוס), צבי טל, להטיל הוצאות אישיות על עורך הדין וקבע כי התנהגות זו מהווה חוסר תום לב (ע"א 296/91 בניסטי נגד המגן חברה לביטוח בע"מ). השופט הדגיש כי מדובר במקרה יחיד בו הוא הטיל הוצאות אישיות על עורך דין במשך עשרות שנות שפיטה.

למרות כל אלה ממשיכים עורכי דין לנסות ולהטיל עיקולים על חברות ביטוח ולמרבה הצער שופטים מסוימים נענים להם מבלי לשים לב כי הטלת העיקול מנוגדת לפסיקה.

על רקע דברים אלה יש לשבח את שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, עודד גרשון, שסירב להטיל עיקולים על חברת הפניקס בעניינה של נפגעת אסון המכבייה סשה אלתרמן, אפילו בטרם ביקש את תגובת הפניקס לבקשת העיקולים שהובאה בפניו.

תביעותיהם של ספורטאי המשלחת האוסטרלית שנפגעו באסון קריסת גשר המכביה מתנהלות בבית המשפט המחוזי בחיפה.

בעיצומם של הדיונים, החלו להתגבש הסדרי פשרה עם חלק מהתובעים. באלה, השתתפה גם חברת הביטוח הפניקס שביטחה את תנועת מכבי.

בשלב זה, פנו סשה אלטרמן והוריה לבית המשפט, בבקשה להטיל עיקולים על הכספים שאמורים להיות משולמים לנפגעים האחרים על ידי הפניקס. אלטרמן חששה כי התשלום לתובעים האחרים ימצה את גבול האחריות בפוליסת הפניקס ולאלתרמן לא ייוותר דבר כאשר היא תזכה בדינה, או כאשר היא תגיע לפשרה.

אין ספק, קובע השופט גרשון, כי הוכחה לכאורה זכותה של אלתרמן לפיצויים. פגיעתה החמורה של אלטרמן, שעד כה עברה כבר עשרות ניתוחי ראש, תזכה אותה בסוף ההליך בסכומי פיצויים נכבדים.

אולם על הנפגעת לשכנע את בית המשפט כי אי הטלת העיקול עלול להכביד על ביצוע פסק הדין. עליה להוכיח כי חברת הביטוח לא תוכל לשלם את הסכום שבו היא עשויה להיות מחוייבת אם תזכה הנפגעת בתביעתה.

במקרה זה, קובע השופט, לא יהיה באי הטלת העיקול על הפניקס כדי להכביד על ביצוע פסק הדין.

השופט חוזר ומזכיר את ההלכה הפסוקה המונעת הטלת עיקולים על חברות ביטוח. מתן הצו עלול לגרום נזק לשמה הטוב ולמוניטין של הפניקס, על לא עוול בכפה.

גם חששם של בני משפחת אלטרמן מכך שהסדרי הפשרה המתגבשים יכבידו וינגסו בזכותם ועד תום ההליכים כבר תתרוקן הפוליסה מכספיה, אינו מצדיק את הטלת העיקול.

קיומם של הסדרי פשרה אלה, לדעת הרשם, אינו עונה על דרישת ההכבדה שבתקנה 360 לתקנות סדר הדין האזרחי.

ההכבדה אליה מתכוונת התקנה לא נועדה למנוע נכס מידיו של בעל דין אחר, הזוכה או עומד לזכות במגיע לו מן הנתבע בהליך אחר. ההכבדה שבה עוסקת התקנה מכוונת למצבו הסובייקטיבי של הנתבע הספציפי.

מתן צו העיקול לטובת אלטרמן יפגע דווקא ביתר הנפגעים, הספורטאים האחרים שנפגעו באסון ומשפחותיהם. והרי גם הם זכאים לנתח מפוליסת הפניקס.

איך בכל זאת יוכל נפגע לשמור על זכותו ולמנוע מצב בו הנפגעים האחרים ימהרו להתפשר ולרוקן את הפוליסה? לדעת השופט: "ההליך הנכון הוא הגשת בקשה לצו מניעה זמני שבמסגרתו יינתן פתחון פה גם לנפגעים האחרים".

בכל הכבוד אנו מסכימים עמו.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא