הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חכמת המנסחים

בני הזוג רות ובן ציון נאמן תיקנו בחומר איטום את גג הרעפים של ביתם.

תוך כדי עבודה דלפו מי גשם לבית וגרמו נזק לתכולה.

בין נאמן לבין מבטחת הדירה, הכשרת הישוב, התעוררה מחלוקת אם פוליסת ביטוח הדירה מכסה את נזקי הדליפה.

פוליסת הביטוח לדירות היא פוליסה תקנית. היא נוסחה במשרד המפקח על הביטוח ופורסמה ברשומות בשנת 1986.

נוסחה של הפוליסה מחייב את כל חברות הביטוח. אין הן רשאיות לסטות מתנאי הפוליסה, אלא לטובת המבוטח.

פוליסת הדירה היא פוליסת סיכונים, להבדיל מפוליסת כל הסיכונים. היא מכסה מטבעה אך ורק סיכונים הנקובים בשמם בפוליסה. אחד הסיכונים הנקובים בפוליסה הוא גשם שבא בשעת סערה. למען הסר כל ספק, הפוליסה קובעת מפורשות כי אין היא מכסה דליפת מי גשם מבעד לתקרה. לאור כל אלה, על פי נוסח הפוליסה התקנית, אין כיסוי ביטוחי לדליפת מי גשם דרך גג בית במהלך ביצוע איטום.

למסקנה זו הגיעה גם השופטת אילנה גת, מבית המשפט לתביעות קטנות, שם נדונה תביעתם של בני הזוג נאמן נגד הכשרת היישוב.

אולם, לדעתה של השופטת, אין זה הוגן, שב"חכמת מנסחים" כלשונה, הוצא מקרה שכיח כמו זה שאירע לבני הזוג נאמן, מתוך הכיסוי הביטוחי. "אין לי ספק שהדבר נעשה בחוסר תום לב", הביעה השופטת את דעתה.

השופטת הוסיפה לשפוך את זעמה על המבטחת שלפניה, "ניסוח כזה הוא בבחינת הונאה של אנשים מן הישוב ובית המשפט לא ייתן את ידו לכך".

אדם שמבטח את דירתו, אינו לוקח ואינו אמור לקחת את הפוליסה לבדיקת עורך דין, מבהירה השופטת. אדם שמבטח את דירתו, ומשלם פרמיות במשך שנים, מצפה כי הפוליסה תכסה דליפת מי גשם, שהינה כאמור "אחד המקרים השכיחים שנתקלים בהם". אם לא כן - שאלה השופטת - מה מכוסה כתוצאה מנזק מים?

סיכומו של דבר, בין אם הייתה סערה, בין אם לאו; בין אם מדובר בדליפת מי גשם, בין אם לאו; בין אם המקרה מכוסה על פי הפוליסה, בין אם לאו, השופטת פסקה כי יש למקרה שנדון בפוליסה כיסוי ביטוחי משום שכך נראה לה הוגן יותר.

מה שנשתכח מליבה של השופטת הוא שאת הפוליסה לא ניסחה חברת הביטוח שהתייצבה בפניה אלא, כאמור, המפקח על הביטוח, או מומחים מטעמו. חכמת המנסחים התחלפה בחכמת השפיטה שידה בכל.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא