הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אשם תורם חיפאי

אורי רוסמן פנה לחברת הביטוח איילון וביקש לבטח בה את רכבו.

איילון לא ביטחה את הרכב, אלא לאחר ששיגרה אליו שמאי של יצחק לוי. השמאי קבע את ערכו של הרכב לצורכי הביטוח והוסיף, על סמך בדיקה חזותית, כי ברכב מותקן אימובילייזר מקורי (משבת מנוע).

גם בפוליסה נרשם, כי תנאי מוקדם לכיסוי כנגד גניבה, הוא בקיום אמצעי מיגון ובין היתר, אימובילייזר.

אתרע המזל והרכב נגנב.

איילון בדקה את מפתחות הרכב באמצעות מהנדס. זה מצא כי ברכב הייתה מותקנת מערכת אזעקה אמריקאית, מסוג אולטרה 2. משבת מנוע לא היה.

איילון קפצה על ממצא זה וסירבה לשלם לרוסמן את תגמולי הביטוח.

רוסמן פנה לבית המשפט בתביעה נגד איילון ונגד יצחק לוי.

נשיא בית משפט השלום בחיפה, השופט אורי קיטאי, שדן בעניין, קבע כי אכן רכבו של רוסמן היה מוגן, אך לא מוגן דיו לפי הסטנדרטים שנדרשו על ידי איילון.

קביעה זו, מציין השופט, הייתה מביאה בודאי את עמיתיו השופטים התל-אביביים לדחות את התביעה. הפסיקה התל-אביבית ברובה, מבהיר השופט, מייחסת לתנאי הסטנדרטי שבפוליסות חשיבות מרבית. תביעות רבות נדחות מחמת "העדר מיגון".

לא כך הוא על פי הפסיקה החיפאית. הפתרון החיפאי, על מנת למנוע דחייה מוחלטת של התביעה, הוא בהטלת אשם תורם על המבוטח. גובה האשם, תלוי בנסיבות וכל מקרה ומקרה נבחן לגופו.

במקרה הנוכחי יש לקחת בחשבון נסיבות אלה:

    התובע הסתמך על השמאי יצחק לוי, שלמעשה מונה מטעם איילון. לרכיב תום הלב יש משקל בחלוקת החבות.

    ברכב הייתה מותקנת מערכת אזעקה. כאמור הרכב היה מוגן אך לא מוגן דיו.

    מי לידינו יתקע, כלשון השופט, כי קיומו של אימובילייזר היה מונע את הגניבה. אם הגנב היה מקצוען, סביר כי היה מתגבר ומנטרל גם אמצעי מיגון זה.

    אין מיגון של מאה אחוזים. גם רכבים עם אימובילייזר נגנבו.

לאחר שקילת כל אלה קובע השופט כי אשמו התורם של רוסמן הוא בשיעור של 40 אחוז.

כעת פנה השופט לקבוע את חבותו של יצחק לוי.

השופט דחה את הטענה כי יצחק לוי חב חובת נאמנות רק כלפי מי שמינתה אותו, חברת הביטוח. מוטלת עליו חובת נאמנות גם כלפי המבוטח.

השופט דחה גם את הטענה כי השמאי מונה רק לשם הערכת שווי הרכב לצורכי ביטוח; הרי השמאי התכבד ונתן חוות דעת לפיה ברכב מותקן אימובילייזר. קביעה זאת על סמך בדיקה חזותית שערך השמאי, התבררה בדיעבד כלא נכונה.

לפיכך, הטיל השופט על יצחק לוי אשם תורם בשיעור של 30%. זאת הן ביחסיו עם איילון והן ביחסיה עם רוסמן.

בסופו של חשבון, חולקה החבות בין הצדדים כך שרוסמן נושא בשיעור 28 אחוז, איילון בשיעור 42 אחוז ויצחק לוי בשיעור 30 אחוז.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא