הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חשפניות במועדון הזמר העברי

זבולון קורט הפעיל מועדון ברחוב הירקון בתל-אביב. קורט ביקש לבטח את המקום מפני סיכוני אש וסיכונים נלווים. לשם כך פנה אל חברת הביטוח המגן.

קורט מילא הצעת הביטוח. על בסיס התשובות שמסר, הוציאה המגן פוליסת ביטוח למועדון.

באחד הימים, פרצה שריפה במועדון, אשר כילתה את כל תכולתו והביאה להפסקת הפעילות בו.

קורט פנה אל המגן בתביעה כי תפצה אותו על הנזקים שנגרמו לו באירוע השריפה. המגן סירבה.

המחלוקת בין הצדדים הובאה להכרעתו של השופט אליהו קידר, מבית משפט השלום בתל-אביב.

בטופס הצעת הביטוח נשאל קורט אודות פרטי ומהות העסק, והתשובה שמסר הייתה "מועדון זמר וריקודים בליווי אוכל ושתיה". לסוכן הביטוח הבהיר קורט, כי מדובר במועדון לזמר עברי.

לעומת זאת בהודעה שמסר לאחר אירוע השריפה, גילה קורט כי מדובר היה במועדון חשפנות. קורט הודה כי במקום פעל גם קזינו.

מטעם המגן העידה חתמת כי המגן וגם כל חברת ביטוח סבירה אחרת, לא היו מסכימות לבטח מקום המשמש למועדון חשפניות, או הימורים, או עסקים בלתי כשרים אחרים. עדות זו לא נסתרה.

גם אדם סביר מבין, או צריך להבין, קובע השופט קידר, כי חברת ביטוח מתייחסת באופן שונה לנכס המשמש למועדון זמר ולנכס המשמש מועדון חשפנות והימורים.

תשובתו של קורט בהצעת הביטוח כי מהות העסק הוא מועדון זמר, למרות שידע כי המקום מיועד לשמש כמועדון חשפנות והימורים, אינה מלאה וכנה כדרישת החוק, והיא גם מעידה על חוסר תום לב העולה כדי כוונת מרמה.

על יסוד אלה, פסק השופט קידר, המגן פטורה מתשלום תגמולי ביטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא