הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התמקחות שעלתה ביוקר

בית העסק של יוסף שריקי היה מבוטח משך מספר שנים בחברת ביטוח מגדל באמצעות סוכן הביטוח צחי יוסף.

הכיסוי הביטוחי היה מתחדש באופן אוטומטי מדי תחילתה של שנה אזרחית חדשה.

באחד הימים אירעה פריצה לעסק. שריקי תבע את מגדל לפצותו בגין נזקיו, אך מגדל סירבה בטענה כי הביטוח לאותה שנה לא חודש.

בין הצדדים התגלעה מחלוקת בנוגע לנסיבות שאפפו את חידוש הפוליסה באותה שנה. המחלוקת הובאה להכרעתה של השופטת דרורה בית אור מבית משפט לתביעות קטנות בבאר-שבע.

שריקי הודה כי אכן בעת החידוש ביקש להתמקח עם מגדל על מנת שזו תפחית את גובה תשלום הפרמיה. אולם הוא לא ביקש לבטל את הביטוח, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא לבטח את עסקו שהיה מועד לפריצות. טופס בקשת ביטול הפוליסה שהועבר למגדל לא חתום על ידי, הבהיר שריקי. מדובר בטופס מפוברק. כדי לתמוך בטענה שהפוליסה למעשה לא בוטלה, הצביע שריקי על כך שמגדל המשיכה לגבות ממנו תשלומי פרמיות מהוראת הקבע.

מנגד טענה מגדל כי שריקי ביקש לבטל את הפוליסה, וזאת למרות שמגדל הפיקה לו פעמיים פוליסות עם הפחתה במחיר הפרמיה. לכן, באותה שנה כלל לא נעשה ביטוח לשריקי, מאחר ולא הייתה גמירות דעת מצדו לגבי עלות רכישת הביטוח.

סוכן הביטוח צחי יוסף העיד במשפט. הוא סיפר כי נהג לחדש לשריקי את הביטוח מדי שנה. על פי אותו נוהג הביא לשריקי את הפוליסה המחודשת במחצית חודש ינואר של אותה שנה, אך שריקי טען כי עלות הביטוח יקרה מדי והוא לא מעוניין בביטוח. יוסף פעל כדי להפחית במחיר הפרמיה, ובעקבות זאת הוציאה מגדל תוספת הקטנה של מחיר הביטוח. גם המחיר המוזל לא ריצה את שריקי והוא הודיע לסוכן שהוא אינו מעוניין בביטוח.

אי לכך, העיד הסוכן, בחודש פברואר הוא העביר למגדל הוראה לבטל את הביטוח כי שריקי אינו מעוניין בו.

לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי לאחר שהפוליסה בוטלה עדיין ירד מחשבונו של שריקי סכום נוסף על חשבון הפוליסה. מגדל טענה כי הדבר נעשה מתוך טעות.

טענתו הנחרצת של שריקי כי מעולם לא ביקש לבטל את הפוליסה נסתרה על ידי מגדל, אשר טענתה נתמכה בעדותו האמינה של סוכן הביטוח יוסף, לפיה היה זה שריקי שהתעקש לבטל את הפוליסה, קבעה השופטת בית אור.

מגדל הייתה חייבת להפסיק את חיובי הוראת הקבע בחשבונו של שריקי, מיד כאשר קיבלה את ההודעה על ביטול הפוליסה, אך הדבר לא נעשה. עם זאת, יש לקבל את טענתה של מגדל כי החיוב האחרון נעשה בטעות, וכי דאגה להחזיר לשריקי את התשלומים שבוצעו.

אמנם הבקשה של שריקי לבטל את הפוליסה נראית תמוהה, אולם מנגד עומדת עדות סוכן הביטוח, שיש לו אינטרס רציני להמשיך ולחדש פוליסות למבוטחיו, שכן גם הוא נהנה מאותם חידושי פוליסה, ובמקרה זה סוכן הביטוח עשה כל מה שיכול היה על מנת לחדש את הפוליסה, אך שריקי סרב.

על יסוד האמור, קבעה השופטת בית אור, יש לדחות את תביעתו של שריקי.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא