הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מיגונים כתנאי מוקדם לחבות

חברת א.מ.ג.ש. רכשה רכב מסוג מרצדס, וביטחה אותו בביטוח מקיף בחברת הביטוח מעוז.

בתנאי הפוליסה נרשם כי הכיסוי הביטוחי לסיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום מערכת הגנה מסוג "בטכונית" וכן בקיום מערכת אזעקה המחוברת לכל פתחי הרכב, תקינה ומופעלת בכל עת שהרכב אינו מאוייש.

ברכב אכן הותקנה מערכת בטכונית אלא שזמן מה לאחר מכן ניזוק הרכב בתאונת דרכים. בעת שהותו במוסך לצורך תיקון, נפרץ מנעול מעטפת הביטכונית על ידי עובדי המוסך, ולא תוקן.

באחד הימים נגנב הרכב.

מעוז סירבה לשלם לחברת א.מ.ג.ש. תגמולי ביטוח. לטענתה ברכב לא הופעלו המיגונים המהווים תנאי מוקדם לכיסוי גניבה.

המחלוקת בין הצדדים הובאה להכרעתה של השופטת שרה דותן, מבית משפט השלום בתל-אביב.

בכתב התביעה טענה חברת א.מ.ג.ש. כי "כל תנאי הפוליסה קוימו במלואם והמכונית הייתה מצוידת במערכת אזעקה תקינה בעת אירוע הגניבה". לעומת זאת, בסיכומיה הודתה חברת א.מ.ג.ש. כי כלל לא הייתה מותקנת ברכב מערכת אזעקה.

בתשובה לכתב ההגנה של מעוז, טענה חברת א.מ.ג.ש. כי מעוז היא זו שהייתה אמורה לדאוג להתקין את כל המגונים הדרושים, והרכב נמסר לידיה מבלי ליידע אותה שיש צורך בהתקנת מגונים כלשהם ומבלי שנמסרה לה פוליסת הביטוח.

טענה זו של חברת א.מ.ג.ש. התבררה במהלך המשפט כבלתי נכונה, קבעה השופטת דותן.

מנהלה של חברת א.מ.ג.ש. העיד כי קיבל את הפוליסה לאחר התאונה, כלומר, עוד קודם למועד גניבת הרכב. מכאן, ציינה השופטת דותן, חובה היה על חברת א.מ.ג.ש. לדאוג לכל אמצעי המיגון הדרושים על פי הפוליסה, והטענה לפיה לא ידעה על התנאים, אינה יכולה לעמוד.

זאת ועוד, במכתב ששלח בא כוחה של חברת א.מ.ג.ש. למעוז לאחר הגניבה לא נטען כי הפוליסה לא התקבלה, או כי חברת א.מ.ג.ש. לא ידעה על תנאי המיגון שנדרשו בפוליסה. לעומת זאת מצוין במפורש במכתב כי "פריצת מעטפת הביטחון כלל לא השפיעה השפעה כלשהי על תפקודה של מערכת האזעקה ותקינותה".

גם הטענה כי מעוז היא זו שהייתה אמורה לדאוג להתקנת אמצעי המיגון, דינה להידחות. מנהלה של חברת א.מ.ג.ש. העיד כי הוא היה זה אשר לקח את הרכב למוסך לצורך התקנת אמצעי המיגון על פי דרישות חברת הביטוח.

על בסיס כל אלה קבעה השופטת כי חברת א.מ.ג.ש. קיבלה לידיה את פוליסת הביטוח לפני מועד גניבת הרכב, וידעה על הדרישות לגבי אמצעי המיגון ברכב. אין מחלוקת כי מערכת האזעקה לא הותקנה ברכב.

בנסיבות אלה לא התקיים התנאי המוקדם לחבותה של מעוז בגין גניבת הרכב, ולכן דין התביעה נגדה להידחות, פסקה השופטת דותן.

מאחר ואין זה וודאי כי אילו הייתה מותקנת ברכב מערכת בטכונית תקינה לחלוטין הרכב (ללא מערכת האזעקה) לא היה נגנב, מן הדין לדחות גם את התביעה שהוגשה נגד המוסך בעילת רשלנות בכל הקשור לטיפול במערכת הבטכונית, הוסיפה השופטת דותן.

למעלה מן הדרוש, הדגישה השופטת דותן, חברת א.מ.ג.ש. ידעה על פריצת מנעול המעטפת במהלך ביצוע התיקונים, ולכן הייתה מוטלת עליה החובה לוודא כי הבטכונית תוקנה כראוי. מאחר וחברת א.מ.ג.ש. לא עמדה בחובה זו, ניתן לייחס לה רשלנות תורמת בשיעור גבוה.

על יסוד האמור לעיל, תביעתה של חברת א.מ.ג.ש. בגין גניבת רכבה, נדחתה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא