הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

עבודת מחקר מקפת

רכבו של שאול לביא ניזוק כליל בתאונה.

הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף בחברת ביטוח הכשרת הישוב,

הכשרת הישוב ניכתה מסכום הפיצוי ששילמה ללביא 17% בגין ירידת ערך על תאונות קודמות וכן 3% בשל בעלויות קודמות.

לביא לא כיחד כי לפני עריכת הביטוח ידע על התאונות הקודמות שעבר הרכב, אך כפר באופן חישוב תגמולי הביטוח שערכה הכשרת הישוב.

לשיטתו, על הכשרת הישוב לשלם לו פיצוי לפי שווי הרכב בהתאם למחיר המחירון, אשר היווה את הבסיס לגביית הפרמיה ממנו.

המחלוקת בין הצדדים הובאה בפניה של השופטת יעל קלוגמן מבית משפט לתביעות קטנות בנתניה, ובהמלצתה הושגה פשרה בין הצדדים.

עם זאת ראתה השופטת קלוגמן לנכון, להתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין חי בן ציון אשר הגיע לתוצאה הפוכה.

כידוע פסק דין של בית משפט מחוזי איננו מחייב אלא מנחה בלבד. אף על פי כן, נתנה השופטת הסבר זה לסטייתה מהלכת בית המשפט המחוזי:

    "בהחלטה של עו"ד רטוביץ... נעשתה בדיוק עבודת המחקר והבחינה, אשר ביהמ"ש המחוזי הביע צערו על כי אין בידיו לעשותה במסגרת הדיון שלפניו. ההחלטה שבה מדובר היא תוצר של עבודה מקפת שבה ניסקרו כל הטענות של חב' הביטוח וניתנו עליהן תשובות. לכן, גם מבחינה עניינית, וגם ודווקא לנוכח דברי ההסתייגות של ביהמ"ש המחוזי מהאפשרות להכריע לעומק המחלוקת במסגרת הדיון שלפניו- מכל הבחינות הללו אני סבורה כי ההחלטה של עו"ד רטוביץ מכילה דיון ענייני ומעמיק, תוך סקירה נרחבת של הפסיקה, וכי אכן מן הראוי היה להסתמך עליה".

לקבלת הסקירה המלאה של פסק דינו של בית המשפט המחוזי לחץ כאן.

לקבלת ההנחיה של המפקחת מיום 22.11.1998 לחץ כאן.

לקבלת ההנחיה המתוקנת של המפקחת מיום 17.10.1999 לחץ כאן.

לקבלת ההנחיה המוסכמת על חברות הביטוח שקיבלה תוקף פסק דין לחץ כאן.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא