הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פסק הדין האחרון בתחום הביטוח

במשך קרוב לשלושים שנה, ייצג עו"ד ע. ג'ואד חג' יחיא אזרחים מן השורה ונלחם את מלחמתם לצדק בתוך כתלי בית המשפט. לאחר מכן מונה לשופט בית משפט השלום בתל אביב. במשך 12 שנה, זיכה את כולנו בפסקי דין אנושיים, רגישים ובעיקר צודקים, שוב מנקודת מבטו של האדם הפשוט.

בעשירי ביולי השנה נדם ליבו של השופט חג' יחיא. באותו היום, זמן קצר לפני מותו, סיים לכתוב את אחד מפסקי הדין היפים בתחום הביטוח.

בטרם נביא את פסק הדין האחרון של השופט המיוחד הזה, נזכיר שלושה פסקי דין קודמים מבין אלה שהובאו באתר משרדנו במהלך השנים. פסקי הדין מעידים יותר מכל על ה"לב השומע", כמאמר שלמה המלך, בו התברך השופט המנוח.

חברת הביטוח הכשרת היישוב, גייסה "מומחה" בוחן דרכים כדי שיטיל כתם של מרמה במבוטחה יהושע רבי, שרכבו עבר תאונת דרכים. חקירת התאונה, כך העיד המומחה, מעלה חשד כבד כי הנזק לרכב נגרם במתכוון.

השופט חג' יחיא לא התרשם מהתואר מומחה. כמנהגו במלאכת השיפוט, הפשיל שרוולים, קילף את עדות המומחה מהמסקנות הלא מבוססות, צלל לתוך תיק המשטרה והגיע למסקנה כי חוות דעת המומחה לא שווה את הנייר שעליה היא נכתבה. המבוטח נוקה מכתם המרמה וזכה בתגמולי הביטוח.

את שלמה צדוק תקפה מחלה קשה. חברות הביטוח שלו, כלל והפניקס, סירבו לשלם לו תגמולי ביטוח. הצהרת הבריאות שנתת לנו בעת עשיית הביטוח, כך הטיחו כלפיו, מכילה תשובות חסרות ובלתי נכונות. שופטים רבים היו משלחים את המבוטח לביתו חסר כל. אולם את עינו של השופט חג' יחיא צדה העובדה שבעת עשיית הביטוח, כלל והפניקס קיבלו לידיהן לא רק הצהרת בריאות, אלא גם כתב ויתור על סודיות רפואית. בכתב וויתור זה לא נעשה כל שימוש. השופט חג' יחיא הבין כי כלל והפניקס נמנעו במכוון מלבדוק את הצהרות הבריאות באמצעות כתבי הוויתור. הן מצאו את שעת הכושר לנבור בתיק הרפואי ובהצהרת המבוטח רק כשהמבוטח חלה והפך לחסר כוחות להלחם על זכויותיו. גישה זו של חברות הביטוח, הננקטת חדשות לבקרים, לא היתה מקובלת על השופט. "אין הדעת סובלת, כי מבוטח ששילם דמי ביטוח למשך תקופה שיכולה להגיע לעשרות שנים, יגלה ביום הדין כי אין לו כיסוי וכי למעשה פוליסת הביטוח שבידיו אינה שווה את הנייר עליו היא כתובה". המבוטח זכה בתגמולי הביטוח עבור המחלה הקשה בה חלה.

גלי ואוהד פז עשו את כל הסידורים הדרושים לטיול עם ילדיהם הקטנים באירופה. איתרע המזל וכעשרה ימים לפני היציאה לטיול, אושפז אביו של אוהד עקב התקף לב. בני הזוג ביקשו מחברת ביטוח הנסיעות שלהם, הראל, החזר עבור ביטול כרטיסי טיסה והזמנת קרוואן.

הראל לא הסכימה להחזיר להם את דמי ביטול כרטיסי הטיסה של הילדים ואת מחצית דמי ביטול הקרוואן. הפוליסה שלנו לא מצדיקה ביטול עקב מחלת סבא, כך נימקו מסלקי התביעות בהראל את סירובם להחזיר את הוצאות ביטול כרטיסי הטיסה של הילדים. לגבי הקרוואן טענו כי הילדים יכלו להמשיך ולטייל באירופה לבד בחדר הילדים של הקרוון. הם היו מספיק גדולים כדי להמשיך לבדם בטיול: הקטן בן ארבע הגדול בן שבע.

אכן, הודה השופט חג' יחיא, המילים סב וסבתא הושמטו מהגדרת בן משפחה שמחלתו מצדיקה ביטול נסיעה על פי הפוליסה, אולם אין בהשמטה זו כל היגיון. אין זה ראוי ואין זה סביר, הוסיף והדגיש השופט, לתת לפוליסה את הפרשנות שמבקשת לתת לה חברת הראל. כאשר משפחה שלימה מבוטחת בביטוח נסיעות לחו"ל ומבטלת את הנסיעה בשל אשפוז בן משפחה של אחד ההורים, אין להבחין בין ההורים לילדיהם. השופט חג' יחיא חייב אפוא את הראל לשלם למשפחת פז גם את הוצאות ביטול הנסיעה של הילדים.

וכעת נעבור לפסק הדין שנכתב על ידי השופט חג' יחיא ביום מותו.

באחד הלילות, חזר אוהד כספי אל ביתו במושב חניאל וגילה כי גנבים פקדו את ביתו. כספי הקיש על החמש. חברת הביטוח שלו, "ביטוח ישיר" שלחה אליו שמאי.

כספי העריך כי יידרשו 42 אלף שקל כדי לרכוש מחדש את הפריטים שנגנבו. אין סיכוי שתקבל 42 אלף שקל, מיהר השמאי לצנן את ציפיותיו. בשיחה עם המוקדן של ביטוח ישיר, כשקנית את הביטוח, הערכתָ כי כל תכולת דירתך שווה 30 אלף שקל. ביטוח ישיר ביטחה אותך בסכום זה בלבד.

אז תשלמו לי לפחות 30 אלף, ביקש כספי.

לא, ענה השמאי, רק 20 אלף.

מדוע, שאל כספי, הרי שילמתי לכם פרמיה על סכום ביטוח של 30 אלף שקל. תשלמו לי לפחות את סכום הביטוח שעבורו שלמתי פרמיות.

זה לא כל כך פשוט, השיב השמאי. כשמישהו מבטח את רכושו בפחות מערכו, יש תת ביטוח. המבוטח וחברת הביטוח הופכים להיות מבטחים משותפים. כל אחד נושא בנזק לפי חלקו היחסי. במקרה שלך, למשל, אני מעריך כי שווי התכולה בביתך היה 62 אלף שקל. מאחר ורכשת סכום ביטוח של 30 אלף שקל, ביטוח ישיר צריכה לשאת ב- 30/62 מהנזק, כלומר ב- 48 אחוז מכל נזק, ואתה נושא ב- 52 האחוזים הנותרים.

המחלוקת בין כספי לביטוח ישיר הונחה על שולחנו של השופט חג' יחיא.

למה ביטחת את התכולה ב- 30 אלף שקל בלבד, הקשה השופט חג' יחיא.

אף אחד לא הסביר לי את החשיבות שבאומדן מדויק של כל פריט ופריט שיש לי בבית, השיב כספי. עשיתי הערכה כללית וחשבתי ששווי הפריטים בבית הינו בסביבות 30 אלף שקל.

ולמה אתם לא שלחתם סוקר לביתו כדי שיוודא את סכום הביטוח האמיתי, שאל השופט חאג' יחיא את נציגי ביטוח ישיר.

כי בסכומי ביטוח נמוכים כאלה, לא שווה לנו לשלוח סוקר, ענו נציגי חברת הביטוח.

אכן הודה השופט חג' יחיא, על פי החוק היבש, ביטוח ישיר צודקת. אולם, הוסיף השופט, מטבע הדברים, למבוטח אין את הכלים והידע לבצע שומה מדויקת לרכוש המבוטח. עקרון ההגינות מחייב לפיכך את חברות הביטוח לבצע בעצמן שומה של שווי הרכוש המבוטח. הדברים תקפים ביתר שאת כאשר הביטוח נרכש באמצעות הטלפון, שאז חובת הזהירות המוטלת על חברת הביטוח הינה מוגברת. במילים אחרות, חברות הביטוח חייבות לשלוח סוקר ואם לא עשו כן הן אינן יכולות להסתמך על "תת ביטוח". נכון שהמבוטח יכול להתנגד למשלוח סוקר, אבל אז חברת הביטוח חייבת לגלות למבוטח כי קיימת אפשרות שהביטוח שלו חסר וכי ביטוח חסר עלול להיות לו לרועץ. זאת לפחות בסוגי ביטוח החשופים באופן מיוחד להיווצרות מצבים של ביטוח חסר, כמו ביטוחי דירות ובתי עסק.

במקרה של כספי, ביטוח ישיר לא עמדה בחובות אלה, קבע השופט. היא לא שלחה סוקר לערוך שומה וגם לא טרחה להסביר למבוטח את החשיבות שבאומדן מדויק של התכולה המבוטחת.

לסיכום, השופט חג' יחיא קיבל את תביעתו של כספי במלואה וחייב את ביטוח ישיר לשלם לו את מלוא תביעתו בסך 42 אלף שקל.

זמן קצר לאחר כתיבת פסק הדין, השופט ע. ג'ואד חג' יחיא, החזיר את נשמתו לבורא. פסקי הדין שלו מדברים בעדו. כל המוסיף גורע. יהי זכרו ברוך.

הערה: חברת הביטוח הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק הדין. אנו כמובן נעקוב אחר התוצאה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא